Odborný článek

Kouzelný klíč

11. 10. 2021 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Kateřina Filkova

Anotace

Pomocí krásného poetického příběhu od P. Čecha se s dětmi přeneseme do světa fantazie a dobrodružství. Celým blokem nás provází kniha, která by pro děti měla být výjimečná a kouzelná. Děti společně s klukem z knížky prožívají poetický příběh o dětském světě, který může zpestřit i taková drobnost, jako nález starého klíče. Činnosti se hodí spíše na konec školního roku, aby byl dostatek času pro toulky městem a přírodou. U dětí rozvíjíme především soustředěné poslouchání textu, vyjadřování a vytváření základů pro práci s informacemi. Projekt PPUČ podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut ČR.

KOUZELNÝ KLÍČ

Motivační příběh na úvod:

Pavel Čech: „O klíči“

Malý kluk cestou do školy zahlédne něco na zemi. Starý klíč! Od této chvíle zapomene na čas a na to, že se mu nechce do školy, a v jeho hlavě se promítají fantazijní představy o tom, k čemu může klíč sloužit. Pohled na věžní hodiny ho ale rychle vrátí do reality. Klíč rychle schová do kapsy, jenže neví, že v ní má díru. A tak si ani nevšimne, že něco cinklo o zem. Konečně skončila škola a ulice je plná dětí. Jeden kluk zahlédne něco na zemi.

AKTIVITA TAJEMNÝ DŮM

Cílem této aktivity je rozvíjení tvořivého vyjadřování. Po prohlédnutí obrázku mají děti vyjádřit své pocity.

Děti sedí v kruhu a posílají si plátěný sáček a v něm krabičku, ve které je starý klíč. Hádají, co by v ní mohlo být – hmatem, poslechem, vnímáním hmotnosti. Pokud děti neodhalí předmět, můžeme jim nabídnout nápovědu – název začíná na hlásku K. Děti hádají – kulička, kamínek, kostka – až nakonec slovo KLÍČ. Klíč popisují slovy – jeho materiál, velikost, stáří. Ukazujeme dětem knížku od Pavla Čecha „O klíči“.

 

Titulní obrázek, kniha O Klíči

 

(Ilustrace z knihy O Klíči, Čech)

Páni, ten musí být starý… A jak je velký a těžký. Mohl by být od toho strašidelného opuštěného domu na konci města. (Ukážeme dětem ilustraci šedivého domu mezi barevnými, můžeme navodit tajemnou atmosféru.)

Návodné otázky ke klíči a ilustraci

Už jste někdy podobný klíč viděli?

Od čeho může být?

Jak to asi vypadá uvnitř toho domu?

Myslíte, že v něm někdo bydlí?

Děti předvádí svoje návrhy pohybem – duchové, netopýři, pavouci, ...

Chtěli byste se podívat dovnitř?

Je v tom domě světlo, nebo tma?

AKTIVITA: POKOJ VE TMĚ

Cílem aktivity je dle vyprávění reagovat svým tělem, zaujmout pozici, vyjadřovat svou představivost a fantazii pohybem. Předkládat své myšlenky a nápady a rozpoznávat situace a vjemy podle zvuku.

Děti si mohou zahrát na pokoj v tajemném domě. Svými těly představují nějaký nábytek nebo věc (vylosují si na kartičkách např. zeď, stůl, židli, skříň, koště) a jedno až dvě nejstarší děti se poslepu opatrně pohybují v prostoru. Dále pouštíme zvuky podle sluchu (s pomocí CD „Co je to?“: Zvuky a ruchy I., Various Artists, 2005) – tekoucí voda, vrzající dveře, kapající kohoutek, …

AKTIVITA NA VEN: MĚSTO

Při pobytu venku hledáme ve městě staré domy, které nám připomínají něco tajemného jako z knihy. Doneseme dětem černobílé fotografie našeho města, můžeme tyto domy hledat a porovnávat.

Kreslíme venku starý dům uhlem, poté děti obrázek zmačkají a opět narovnají. Hledáme obrázky starých domů v knihách, na internetu – vytištěné nalepujeme na velký formát papíru a dokreslujeme další prostředí (společná práce dětí).

Pokračování v četbě...

Nebo bych se s ním mohl dostat do kouzelné zahrady, takové, jako je v té knížce, co jsem dostal na Vánoce. Chodil bych do ní a hrál si tam na indiány. Dětem představíme zvětšenou ilustraci.

 

Kapitola: Zahrada


Ilustrace z knihy O Klíči, online http://www.pavelcech.wz.cz/Knihy/Oklici/K02.html

Společně popisujeme obrázek (s návodnými otázkami):

Už jste někdy viděli podobnou zahradu?

Jaké tam rostou stromy?

Co tam dělá kluk?

Kudy na zahradu přišel?

Jak jste poznali, že si hraje na indiány?

Co by se ještě mohlo dělat na takové zahradě?

Jaké ještě známe zahrady?

AKTIVITA: PROJEKT ZAHRADA

Cílem aktivity je vyhledávání informací z časopisů a knih a tvoření vlastního projektu zahrady.

Z časopisů můžeme přinést obrázky zahrad a vytvořit si na karton koláž vlastní nejkrásnější školkové zahrady.

Hledáme knížky, ve kterých jsou obrázky zahrad. Při pobytu venku vyhledáváme zahrady užitkové, okrasné. Pozorujeme je a komentujeme.

ZAHRADA NA PAPÍRU

Aktivita pro získání dovedností k použití digitálních technologií a médií.

Čtvrtku polepíme oboustrannou lepicí páskou. Děti sbírají rostliny a lepí je na čtvrtku. Obrázky vyfotíme, vytiskneme a děti do nich dokreslují vše, co by mohly na zahradě dělat. Každý svou zahradu může představit.

Výtvarná aktivita ve skupinách – rozdělení do skupin (děti si vytáhnou jeden obrázek, buď ovoce a zeleninu, zvíře, logo mateřské školy, nebo květinu). Společně celá skupina pracuje na jednom výtvoru zahrady – koláž doplněná kresbou a otisky přírodnin. – Kresba přírodninami a blátem na plátno. – Roztloukání barevných přírodnin na plátně (na polovinu plátna rozložíme přírodniny různých barev, přehneme a kamenem roztloukáme. Vzniklý obrázek můžeme ještě dokreslit černou fixou na textil.

Další činnosti:

Otisk klíče do keramické hlíny nebo moduritu – vznikne sádrový odlitek.

Do integrovaného celku je vhodné zapojit i rodiče – děti si z domova přinášejí různé klíče, ke kterým vymýšlely společně s rodiči příběhy. Ty si před spaním vyprávíme.

Další doporučení:

  • Hledání zámku a jeho klíče

  • Pracovní list – klíče a jejich stíny

  • Návštěva kováře a ukování vlastního velkého klíče

Závěr, evaluace

Literatura a použité zdroje

[1] – ČECH , Pavel. O Klíči . Literární čajovna Suzanne Reanud, 2007. 78 s.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Kateřina Filkova

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
11. 10. 2021
Příspěvek je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti dětí předškolního věku. Činnosti, které jsou inspirovány zajímavým příběhem, mohou děti silně emočně zasáhnout. Své pocity a prožitky z nich pak děti mají možnost vyjadřovat a sdílet různými způsoby.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
  • Předškolní vzdělávání
  • Sociální a personální kompetence
  • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy