Odborný článek

Obři a trpaslíci

20. 9. 2021 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Kateřina Filkova

Anotace

Základním tématem programu jsou předmatematické představy, které se promítají do činností jako: porovnání velikostí, porovnávání, třídění a řazení. Vyučující klade důraz na přesný popis a strukturu vět. Měla by se často opakovat slova určující vlastnosti předmětu v různých stupních (velký, největší). Program by měl v dětech vyvolat obdiv a úžas a také přemýšlení o tom, co je pro ně lepší – jaký život je lehčí? Ten obří, nebo ten trpasličí? Projekt podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut ČR.

Děti se příběhem dozvědí, že existuje Země obrů, a že není moc daleko. Učitelka může vytvořit jakýkoliv úvodní příběh zapasovaný do života obrů. Motivaci může hledat v přírodninách, loutkách, hračkách, obrázcích, …

Stačí se jen dívat a pozorovat, země Obrů nemusí být daleko.

Vše je tam velké, převeliké, vyšší než vy, než vaše školka. Skoro se dotýká oblohy. Kde by taková Země obrů mohla být? Když se podíváte z okna, co je vyšší než vaše školka?“

Pokud je mateřská škola v blízkosti stromů, tak se na ně podíváme z okna a na jeden strom můžeme přivázat červenou stužku, kterou děti budou hledat. Pokud v blízkosti školky stromy na dohled nejsou, postavíme něco hodně vysokého i ve třídě (polykarpová stavebnice, bezpečně nábytek na sebe).

A víte o tom, že ti obři jsou velmi stydliví? Myslíte, že mají spodní prádlo? Víte, co to je? Nosíte ho také?

Krátký rozhovor s dětmi můžeme doplnit souborem obrázků a řazení. Co si dáváme na sebe jako první? Poslední?

TRENKY PRO OBRA

Cíl: Vnímání velikosti, porovnávání se sebou samým. Nácvik stříhání na velké ploše. Tvoření symetrických šablon.

Z balicího papíru nastříháme velké pruhy, které vždy v půlce přehneme. Na jednu polovinu nakreslíme obrys pro trenky, kalhotky, tričko, ponožky, ... Když děti papír otevřou, vidí, že druhá polovina je stejná. Prstem přejedou po středové čáře a znovu zavřou a otevřou. Zdůrazníme slovo polovina, druhá půlka, je to stejné?

Život obra je tedy docela těžký – vše musí mít veliké, musí to mít vysoko, musí toho mít hodně.

A děti ještě vymýšlejí, co obr potřebuje.

KDO JE OBR?

Cíl: Porovnávání a vnímání velikostí.

Společně s dětmi postavíme sadu kostek od největší po nejmenší. Poté můžeme řadit různé věci a předměty z okolí nebo třídy (obrázky, pastelky, klacíky, knihy).

Pracujeme stále se správným názvoslovím jako nejmenší, nejkratší, střední, největší, nejvyšší, mezi, vedle. Můžeme dětem dávat zadání nebo je měnit (u dveří bude největší kostka)

NAKRMÍME OBRA (hra vhodná spíše pro venkovní zadání)

Cíl: Hledání předmětu podle zadání, určení správné vlastnosti a velikosti, reakce na signál.

Obři toho hodně snědí, a také nejsou vybíraví. My si nyní zahrajeme na kuchaře a nakrmíme obry jejich dobrotami. Obři snědí skoro vše.

Doprostřed třídy připravíme pusu obra (velkou krabici se zuby), do které děti budou nosit předměty podle zadání obra. Učitelka si vezme velké sluchátko nebo vysílačku a čeká na zprávy z obří říše.

Co děti mohou nosit do krabice?:

 • dřevěné kostky

 • cokoliv červeného

 • šedivé kameny

 • něco, co je větší než hrníček na pití

 • něco studeného

 • něco dlouhého

Dalším krátkým příběhem se přesuneme do Země trpaslíků, kteří Zemi spolu s obry obývají. Učitelka pomocí jemné hry na flétnu, klavír, kytaru, ... převede děti do říše trpaslíků a skřítků.

„Skřítkové jsou tak mlsní, že jim raději hned připravíme hostinu a upečeme koláče.“

KOLÁČE PRO TRPASLÍKY

Cíl: Tvůrčím způsobem ozdobit koláče (z tvrdého kartonu) za pomoci matematických zadání a úkolů. (obrazová příloha)

Nabídka činností

 • tolik ořechů na koláč, kolik určuje hozená hrací kostka

 • dokreslování stejné půlky koláče

 • šrafování koláče (rovnoběžně, šikmo, do kříže)

 • zdobení modelínou (pruhy, kuličky, ...)

 • krájení koláče nožíkem na zlomky (polovina, čtvrtina, ...)

 • vystřihování geometrických tvarů z filcu a zdobení koláče

Pozornosti by neměla uniknout ani...

ŘEČ SKŘÍTKŮ A OBRŮ

Jak si ji děti představují? Mohou mezi sebou mluvit jen samí skřítci, obři, nebo se promíchat a tvořit rozhovory.

Cíl: Rozvíjení jazykových dovedností, umění improvizace a souhra s kamarádem.

Básničky pro inspiraci:

Obr

Obr, ten je jako skála,

i armáda by se bála.

Mařenka a Jeníček před chalupou stojí,

že ji obr rozšlápne i oni se bojí.

Autor: J. Pospíchal

Rodina obrů

Z daleké ciziny přišly mi noviny,

v nich bylo psáno, že zítra ráno

spojí se dvě velké rodiny.

Obr si vezme veleobryni!

Zdroj: Bylo nebylo (autor neznámý)

Skřítek

Na kameni skřítek klepe

kladívečkem ťuky, ťuk.

Tam, kde skála skrývá krystal,

cinkne tiše krásný zvuk.

Cink!

Zdroj: https://detske-basnicky.7x.cz/rubriky/pohadkove-postavy/skritek

V lese

Hluboko v lese, pod skalami,

cupity, dupity, rum, bum, bum,

hlídají poklad lesní skřítci,

hlídají poklad i svůj dům.

Každý má malou lucerničku,

svítí si sobě na cestičku,

klip, klap, klip, klap, klop.

Zdroj: https://detske-basnicky.7x.cz/rubriky/pohadkove-postavy/skritek

OBR A TRPASLÍČEK

Cíl: Trénování postřehu a rytmu – při podávání míče, dokázat změnit včas směr.

Setkali se konečně Obr (velký míč) s Trpaslíkem (malý míč). Měli před sebou nekonečnou kulatou cestu. My je teď budeme provázet po té cestě.

Děti sedí v kruhu a posílají si po kruhu do ruky míče, úkolem je, že obr chytá trpaslíka. Až ho chytí, může se přidat další velký míč (obr). Oběh po kruhu můžeme doprovázet rytmicky nějakou básní (viz výše).

ZEMĚ OBRŮ A TRPASLÍKŮ (aktivita na ven)

Cíl: Relativní měření délky (provázek, stuha, špejle, …), poměřování, počítání obvodu a délky pomocí krokování. Odhadování průměrů stromů.

Děti z okna pozorují Zemi obrů (stromů) a na jednom stromě vidí červenou značku. Přesuneme se s dětmi ven, na zahradu.

Zde děti najdou stužku s úkolem, aby našly v okolí ten největší strom, a to je zakletý spící obr, který ale potřebuje změřit „obvod pasu“ na trenky, které jsme šili v předchozí aktivitě.

JAK ŠLI SPOLU TRPASLÍK A OBR (hádanka)

Cíl: porozumění čtenému textu s hádankou na konci.

Pohádku čteme dětem po nalezení krále stromů.

Potkali se dva (zdůrazníme, ukážeme) – Jeden velký a jeden maličký. (děti předvádějí)

A hned si řekli, že půjdou spolu, aby jim cesta lépe ubíhala. Byli pozvaní na velkou oslavu, kde je čekali hejkalové, divoženky, skřítkové i sám horský král.

Musím se omluvit, řekl obr. Trochu jsme se loudali a šel jsem tak pomalu. Ale trpaslíček řekl: Kdepak, my jsme tolik spěchali, že jsem celý udýchaný.

To je divné, proč každý říká něco jiného, když šli přece spolu. Komu máme věřit? Přijdete na to, kdo z nich má pravdu?“

HOP A SKOK

Děti rozdělíme do dvou skupinek, jedné polovině můžeme lehce zavázat nohy. Druhá bude dělat dlouhé kroky. Zjišťujeme, kdo bude v cíli dříve. Děti, které se nechtějí činnosti účastnit, mohou měřit čas (přesýpací hodiny – měření objemu).

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Kateřina Filkova

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
20. 9. 2021
Příspěvek je zaměřený na rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti dětí předškolního věku. Nabízí inspirativní činnosti. Děti si z programu odnesou zajímavé pocity a prožitky.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije