Odborný článek

Hlasy ptáků

14. 2. 2022 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Ing. Andrea Tláskalová

Anotace

Výuková aktivita Hlasy ptáků je zaměřená na sledování druhové pestrosti ptáků za využití digitální technologie, v tomto případě se zaměří na hlasy ptáků. Tuto aktivitu můžeme realizovat také jako dlouhodobý projekt se sledováním výskytu ptáků v okolí školy.

Cíl

Výuková aktivita Hlasy ptáků je zaměřená na sledování druhové pestrosti ptáků za využití digitální technologie, v tomto případě podle hlasů ptáků.

Průběh výuky

Výuková aktivita začíná evokační badatelskou vycházkou do přírody. Úkolem žáků je sledovat ptáky v okolí školy a zaznamenat je – zapsat, vyfotografovat, natočit.

Při vyhodnocení výsledků se zaměříme na strategie, kterými žáci ptáky sledovali. Vyvodíme, že jsme některé ptáky také slyšeli, ale většina žáků je podle hlasu nepozná.

Seznámíme žáky s aplikací na určování ptáků podle zpěvu – Rozpoznávání ptačího zpěvu:

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.tu_chemnitz.mi.kahst.birdnet&hl=cs&gl=US 

Do školních tabletů nainstalujeme aplikaci na určování hlasů ptáků. 

Žáky rozdělíme do skupin a předáme jim tablety s nainstalovanou aplikací. Ve skupinách vyzveme žáky, aby si rozdělili role. Vedoucí skupiny koordinuje rozdělení rolí a plnění jejich zadání. Časoměřič kontroluje čas na přesun ven, vlastní pozorování a dobu na přípravu prezentace a samotnou prezentaci zjištění před třídou. Zapisovatel zapisuje všechna zjištění i návrh prezentace. Pomůckář pracuje s aplikací. 

Venku vymezíme prostor a čas, ve kterém necháme žáky s pomocí aplikace určovat pozorované ptačí druhy podle hlasu. Použití aplikace je intuitivní a necháme žáky, aby na její ovládání přišli samostatně a aby nám následně ovládání vysvětlili.

Pozorování tablet zaznamená a ve třídě žáky necháme výsledky prezentovat. Žáci mohou také připravit prezentaci s nahranými zvuky, obohacenou o fotografie a další zjištěné informace o pozorovaných druzích ptáků. K prezentaci můžeme s žáky využít interaktivní tabuli. 

Autor díla: Andrea Tláskalová
Autor díla: Andrea Tláskalová
Autor díla: Andrea Tláskalová


Další náměty na obohacení tématu

- Tuto aktivitu je vhodné obohatit o oblíbené plyšové ptáky.

Žáky s hlasy ptáků v okolí školy můžeme seznámit také s pomocí plyšových ptáků, kteří se po zmáčknutí ozývají věrnými hlasy. Tyto ptáky můžeme objednat u České společnosti ornitologické, v informačních stáncích ZOO, v hračkářství i knihkupectví.

K plyšovým ptákům si můžeme připravit také popisky a fotografie, aby se žáci procvičili v jejich určování.

Autor díla: Andrea Tláskalová


- Především na jaře můžou žáci tuto aktivitu doplnit o sledování ptačích hnízd, v jejichž blízkosti se nám daří opakovaně zaznamenávat stejné ptačí hlasy, které si tak žáci lépe zapamatují. Zaměříme se na sledování informací o pobytu jednotlivých ptáků, jaký mají tvar, z čeho jsou jednotlivá hnízda sestavena, a můžeme připravit vyčesané psí chlupy, které někteří ptáci ke stavbě využijí.

Autor díla: Andrea Tláskalová
Autor díla: Andrea Tláskalová


- Doprovodnou aktivitou může být jednoduchá stavba ptačích hnízd i stavba jednoho velkého společného hnízda například na školní zahradě.

Reflexe

Určování hlasů ptáků je pro děti poměrně náročná, ale velice oblíbená aktivita. Pokud se zaměříme na základní druhy ptáků, kteří se vyskytují v okolí školy, tak žáci dokáží ptáky podle hlasu poznat. Při této aktivitě se žáci „mimochodem“ dozví spoustu informací o výskytu a chování ptáků v okolí školy.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ing. Andrea Tláskalová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
14. 2. 2022
Článek popisuje možné využití tabletů při aktivitě zaměřené na sledování druhové pestrosti ptáků.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

Vazby na materiály do výuky: