Odborný článek

Ptačí hodinka

10. 2. 2022 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Ing. Andrea Tláskalová

Anotace

Výuková aktivita Ptačí hodinka je zaměřená na pozorování ptáků a provedení záznamu za pomoci digitálních technologií. Žáci se zúčastní společného sčítání ptačí populace v celé republice. Vyzkouší si pracovat podle dané metodiky, která je zaznamenána i na videu. Statisticky zaznamenají pozorované ptáky, k jejich určení můžou využít digitální aplikace. Po odeslání pozorování získají certifikát z vlastního záznamu.

Cíl

Žák provádí pozorování přírody, které zaznamená i s využitím digitálních technologií, a zhodnotí výsledky pozorování – v tomto případě výskyt a četnost druhů ptáků.

 

Výuková aktivita Ptačí hodinka je časově omezená na první polovinu ledna, kdy je vyhlášená akce celonárodní sčítání ptáků – Ptačí hodinka.

V první polovině týdne, kdy proběhne sčítání, nejprve s žáky provedeme brainstorming na téma ptáci a slova zapíšeme na tabuli. Ze získaných slov vytvoříme společnou myšlenkovou mapu, kterou žáci následně doplní o informace získané z webových stránek projektu. 

Žáky seznámíme s možností zapojení do vědeckého výzkumu – národního sčítání ptáků a metodikou na webové stránce Ptačí hodinka a upozorníme je na možnost vytisknutí záznamového archu, případně provádění záznamů přímo do aplikace v mobilním telefonu, tabletu. Tuto aktivitu je výhodné provádět se školními tablety, případně v počítačové učebně. Žáky nejprve necháme, aby se během pěti minut seznámili s webovou stránkou „Ptačí hodinka“ – https://ptacihodinka.birdlife.cz/#/observe.

Následně se s žáky zamyslíme, v jakých lokalitách bude vhodné ptáky pozorovat, zdůrazníme, že je nutné zapisovat nejvyšší počet ptáků od jednoho druhu pozorovaných najednou. Upozorníme žáky, že i okolnost, kdy se v dané lokalitě vyskytuje málo ptáků, případně žádní, je pro vědce důležitá, zaznamenáme ji a následně odešleme. 

S žáky si prohlédneme nejčastěji pozorované druhy ptáků i méně časté druhy, které se v dané lokalitě můžou vyskytovat. Upozorníme žáky, že si všímáme zbarvení, velikosti i typického pohybu a chování. 

Žáci si stanoví, kterou hodinu od pátku do neděle budou sčítání ptáků věnovat. V následujícím týdnu každý žák zaznamená své pozorování. Vyplnění elektronického formuláře a jeho odeslání můžeme realizovat s žáky společně ve škole opět na školních tabletech, případně počítačích. Po odeslání formuláře a jeho zpracování získají žáci přehledný certifikát.

Materiály připravené pro školy ke stažení, jako je výukový program, pracovní sešit, prezentace, samolepky i ptačí karty, nalezneme zde – https://ptacihodinka.birdlife.cz/pro-skoly/#/observe.

Reflexe

Se spoluprací na sčítání ptáků při akci Ptačí hodinka mám několikaleté zkušenosti. Je to ojedinělá akce, kdy se už žáci prvního ročníku můžou zapojit do vědeckého výzkumu nenáročnou formou. S žáky můžeme společně pozorovat krmítko v okolí školy, ale vhodné je také samostatné pozorování žáky v okolí jejich bydliště. 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
285.16 kB
PDF
Certifikát z Ptačí hodinky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ing. Andrea Tláskalová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
10. 2. 2022
Článek upozorňuje a odkazuje na možné využití digitálních technologií při pozorování ptáků s účastí na společném sčítání ptačí populace v celé republice.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Ekosystémy