Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Přezimování ježka
Odborný článek

Přezimování ježka

9. 12. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Andrea Tláskalová

Anotace

Výuková aktivita reaguje na poměrně častou situaci, kdy žáci na podzim potkají malého ježka, kterého chtějí zachránit. V této aktivitě si žáci procvičí práci s technologiemi při vyhledávání informací o odchovu ježka. V případě doneseného ježka si žáci procvičí práci s digitálními váhami.

Podzimní období je v přírodě charakteristické přípravou živočichů na zimu. Žáci v přírodě potkávají různě velké ježky a v případě, že se jim ježek zdá malý, mají tendenci jej zachraňovat.

Z pohádek mají žáci zkreslené informace o potravě ježků, které si v této aktivitě můžou opravit.

Při brainstormingu se žáků zeptáme, co je napadá, když se řekne ježek. Slova zapíšeme na tabuli a společně z nich vypracujeme myšlenkovou mapu. Při zpracování myšlenkové mapy můžou padat protichůdné informace, které se týkají potravy i přezimování ježků. Tuto situaci využijeme a vyzveme žáky, aby na tabletech vyhledali informace, které se týkají potravy i přezimování ježků, a zapsali si, z jakých stránek informace čerpají.

Po deseti minutách vyslechneme zjištěné informace a doplníme je do myšlenkové mapy.

Důraz dáme na informace, že je ježek hmyzožravec, který se neživí jablky, nesmíme mu podávat mléko, ale k odchovu využíváme psí konzervy a kapsičky.

Podstatné jsou také informace o tom, za jakých okolností je vhodné malé ježky zachraňovat. Rozhodující pro úspěšné přezimování je jejich váha, která by začátkem října neměla být menší než 200 g, v polovině října by měl ježek vážit minimálně už 350 g. K přežití v přírodě v zimě ježek potřebuje do konce listopadu vážit okolo 700 g.

Pokud nám žáci ježka, který potřebuje naši péči, přinesou, můžeme ho s úspěchem krmit potravou pro psy. Každý den takového ježka s žáky vážíme na digitálních vahách a údaje žáci můžou zaznamenávat do jimi navržené tabulky. Při dostatečné váze ježka vypustíme zpět do přírody.

Autor díla: Andrea Tláskalová
Autor díla: Andrea Tláskalová

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Andrea Tláskalová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
9. 12. 2021
Praktická výuková aktivita seznamuje žáky s životem ježka a současně se u žáků rozvíjí dovednost vyhledávat informace prostřednictvím digitálních technologií.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Ekosystémy