Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Programujeme na školní zahradě
Odborný článek

Programujeme na školní zahradě

4. 1. 2022 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Ing. Andrea Tláskalová

Anotace

Programujeme na školní zahradě je výuková aktivita, která reaguje na současné trendy a která se snaží programování žákům přiblížit v netradičním prostředí. Trávník na školní zahradě můžeme využít k vysekání dráhy pro lidské ozoboty, na které si zahrají žáci. Zábavnou formou vede žáky k rozvoji informatického myšlení, řešení problému, ověřování a případnému upravování navrženého řešení.

Cíl

Výuková aktivita reaguje na současné trendy a snaží se programování žákům přiblížit v netradičním prostředí školní zahrady. Trávník na školní zahradě můžeme využít k vysekání dráhy pro lidské ozoboty, na které si žáci zahrají. Žáci navrhnou barevné kódy a úkoly pro lidské ozoboty, kteří se budou na trase pohybovat tak, aby prošli danou trasu. Aktivita zábavnou formou vede žáky k rozvoji informatického myšlení, řešení problému, ověřování a případnému upravování navrženého řešení.

Průběh aktivity

Výuková aktivita obohacuje programování s ozobotem o další netradiční prostředí školní zahrady. Je vhodná pro žáky, kteří již s ozoboty mají zkušenost. Můžeme ji využít pro první seznámení s programováním. 

Nejprve se domluvíme na realizaci našeho záměru s vedením školy a panem školníkem nebo firmou, která má na starost úpravu trávníku v okolí školy.

Na papír navrhneme přibližný tvar, který chceme na určené ploše vysekat, při realizaci asistujeme a případně reagujeme na terénní nerovnosti atd. Šíři dráhy je výhodné ponechat na rozpětí sekačky.

Žákům na školní zahradě představíme vysekanou trať, kterou můžou žáci procházet. Po té vyzveme žáky, aby navrhli barevné kódy a úkoly pro lidské ozoboty – roboty, kteří se budou na trase pohybovat tak, aby prošli danou cestu. Pro barevné kódy žáci můžou využít různě barevné kužely, které polepí nápisy s povely (viz první fotografie). Platí, že jedna barva odpovídá jednomu povelu. Použití povelů na jednotlivých místech trasy, stejně jako jejich četnost, necháme na žácích.

Žáci se rozdělí do skupin programátorů a na kužely navrhnou nápisy s povely, které určují směr a způsob pohybu – např. pomalu, rychle, doleva, utíkej, ... Dohodnou se také na jejich rozmístění na trati. Žáci si v případě potřeby můžou trať nakreslit na papír.

Na vysekané části školní zahrady žáci vyznačí danou trasu barevnými kódy – položí na různá místa barevné kužely, zpočátku raději i s polepenými popisy (později se žáci mohou orientovat pouze podle barev).

Ostatní žáci by měli navrženou trať projít podle zadaných barevných kódů (kuželů) rozmístěných po trati, které žákům určují směr a způsob pohybu. Žáci, kteří danou trať s rozmístěnými kódy navrhli, pozorují žáky z ostatních skupin na trati a přitom sledují, jestli dodržují dané pokyny a trasu. Skupiny se na trati střídají tak, aby nedocházelo ke kolizím a přehledně se dalo kontrolovat splnění pokynů na umístěných barevných kuželech.

Po projití všech skupinek (případně jednotlivců) žáci společně reflektují, jak se lidským ozobotům dařilo plnit jednotlivé pokyny, hodnotí použitý způsob jejich zadání a případně navrhují různá vylepšení. Jestli se na trati neobjevil pokyn, který nešlo splnit (např. kužel s nalepeným povelem doleva, ale chyběla by tam vysekaná cesta atp.).

Autor díla: Andrea Tláskalová
Autor díla: Andrea Tláskalová
Autor díla: Andrea Tláskalová
Autor díla: Andrea Tláskalová

 

Reflexe

Tato výuková lekce žákům umožnila, aby si zážitkovou formou uvědomili, že je nutné stanovit si jasná pravidla, která budeme při programování dodržovat. Pomohla jim lépe se orientovat v jednoduchém programování a opravdu si jej zažít na vlastní kůži. Žáci pracovali velice aktivně, navrhovali různé úpravy a řešení.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ing. Andrea Tláskalová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
4. 1. 2022
Autorka přináší zajímavou aktivitu, kdy si žáci přibližují základy programování formou činnostního učení v přírodě.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů