Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Kolegiální sdílení učitelů ZŠ v Hradci Králové
Odborný článek

Kolegiální sdílení učitelů ZŠ v Hradci Králové

17. 8. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Petr Naske
Spoluautoři
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D
Kateřina Chocholáčová

Anotace

Článek popisuje praxi šíření inovací ve výuce v Základní škole Hučák v Hradci Králové, která pilotně ověřovala model školního centra gramotnosti PPUČ. Na konci článku najdete rozhovor s učiteli, kteří za vznikem centra stojí. Školní centra gramotností vznikala v roce 2021 jako součást projektu PPUČ, který je financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů. Projekt podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut ČR.

Inovativní přístupy ve výuce, sdílení společných hodnot, ladění minitýmu napříč školami v Královéhradeckém kraji a vznik „meziškolní sborovny“ – tak bychom mohli popsat hlavní hesla školního centra gramotností v Hradci Králové při ZŠ Hučák. Když vedení projektu PPUČ vyjednávalo s ředitelem školy pilotní půlroční spolupráci, zaznívaly hlavně legitimní otázky – Kolik nás to bude stát času? Vždyť bychom si podobný model mohli udělat i bez NPI/PPUČ. Jak konkrétně nám PPUČ/NPI pomůže?

Z týmu PPUČ jsme oslovili s nabídkou na spolupráci na pilotním ověření centra Vandu Vaníčkovou, zkušenou lektorku a nadšenkyni do mediální a čtenářské gramotnosti. Můžete ji znát z pětiminutovek PPUČ či z realizovaných společenství praxe. Vanda zahájila v roli mentora a facilitátora pilot centra spolupráci s paní učitelkou Kateřinou Chocholáčovou, která oslovila spolupracující učitele z regionu. Nakonec jich osm vytvořilo vlastní pravidelnou platformu s příznačným pracovním názvem „setkávání milých lidí“. Stěžejním obsahem jejich setkávání bylo sdílení a debata o tom, jak a v čem se chtějí v rámci inovací ve výuce dětí zlepšovat. V diskusích se učitelé seznámili s rámci gramotností PPUČ (OVU) a dalšími vstupy, konzultovali specifické otázky s Vandou, která získávala odborné podklady a rady od týmu garantů a oborových didaktiků z NPI ČR.

Aktivní učitelé této „meziškolní sborovny“ se shodli, že by uvítali specifické lektorované vstupy. Ve spolupráci s JOB a sdružení TEREZA proběhly dvě akce šité na míru, při kterých byly v hlavním centru pozornosti aktivizační metody práce s dětmi, využití venkovního terénu k učení a rozvoj základních gramotností, zejména čtenářské a matematické. Tematické akce byly určeny pro širokou veřejnost.

„Na smysluplné průběžné sdílení a kolegiální podporu mezi školami není vždy čas,“ zaznívalo často na jednání zapojených učitelů. Je jasné, že v době lockdownů a distanční výuky byl vůbec zázrak sdílet a propojovat se mezi školami navzájem. Centrum inovativního vzdělávání Hučák bude nadále působit i po skončení spolupráce s PPUČ a bude se nadále věnovat trvalému dialogu minitýmu aktivních učitelů z regionu a dalších zájemců z území. Zapojeny jsou zástupci soukromých i státních škol s přizvanými hosty a odborníky. NPI ČR nabídne i po skončení pilotního běhu centra prostor na publicitu aktivit centra na Metodickém portálu RVP.CZ, možnost předávat odborné dotazy z akcí centra do NPI (Konzultační centrum) a také poskytne databázi prověřených lektorů a učitelů, kteří budou ochotní sdílet zkušenosti a své podněty pro inovace výuky.

Pro tým PPUČ byla také zajímavá zkušenost spolupráce s týmem inovativní a pokrokové školy ZŠ Hučák, která pracuje podle hodnot Jenského plánu a věnuje se výrazně osobnostnímu rozvoji žáků. Lidé ve škole navazují na respektující přístupy k výchově a hledají cesty, jak vtáhnout dítě do spoluzodpovědnosti za vzdělávání (škole nabízí individuální vzdělávací plány každého). Škola navazuje na alternativní systémy předškolního vzdělávání a část vzdělávání děti tráví v přírodním prostředí. Škola spolupracuje se zástupci Univerzity Hradec Králové, předškolními vzdělávacími institucemi, magistrátem města a rodiči.

Jak říká Kateřina, lídr centra gramotností, na pilotní půlrok podpory a spolupráce s NPI ČR chtějí navázat a očekávají od NPI nadále podporu zejména v zajištění kvalitních obsahů pro kolegiální vzdělávání zapojených učitelů. Škola plánuje minimálně dvakrát ročně ve spolupráci s partnery pod hlavičkou Centra inovativního vzdělávání realizovat akce v regionu Hradce Králové. Zájemci o získávání novinek a pozvánek na akce mohou sledovat FB stránku centra. 

Rozhovor s paní učitelkou Kateřinou Chocholáčovou, která pečuje o své školní centrum gramotností v Hradci Králové.

S jakým očekáváním jste vstoupili do pilotáže ŠCG?

Chtěli jsme propojit aktivní lidi, propojit více jejich zkušenosti, emoce a osobní příběhy. Chtěli jsme také nastartovat společné sdílení lidí, otevřít pokličky dobrých, ale i nepovedených hodin. Vytvořit prostor, ve kterém kdokoliv, kdo chce, může během cca 20 minut představit konkrétní hodinu, a umožnit tak zažít ostatním energii z vlastní práce ve třídách. Covid nás nezastavil, jen omezil v pestrosti forem setkávání. Věřím, že jsme jako centrum na startovní čáře něčeho většího. Ráda bych pokračovala a nabízela prostor k setkávání kolegů učitelů jednou za 1–2 měsíce, rádi bychom dali nadále prostor učitelům sdílet zkušenosti ze svých hodin.

Co se dělo v rámci pilotáže školního centra gramotností u vás ve škole? (Jakou příležitost jste tím uchopili?)

Seznámili jsme se, koordinátor představil NPI, posbírali jsme do dotazníku pro základní skupinu očekávání účastníků, co by učitelé v centru chtěli zažívat. Vyladili jsme model základní skupiny i veřejných akcí. Zjistili jsme, že existuje mnoho projektů a inspirací, jen o nich nevíme. Pátrali jsme po různých informacích a využili kontaktu na NPI při sběru podnětů. Realizovali jsme dvě schůzky minitýmu, na druhé jsme probírali dílnu čtení a psaní a proběhlo základní sdílení mezi učiteli, jak vést čtenářské deníky. Pak jsme se vrátili do škol a ke konci školního roku už nebyl na další aktivity čas.

Co vám pilotáž školního centra gramotnosti nejvíce přinesla?

Podpora naší koordinátorky Vandy z týmu PPUČ byla skvělá. Dostali jsme dostatečný prostor, abychom si promysleli a zrealizovali vlastní model základní skupiny učitelů, kteří participativně promýšlí společné aktivity a směřování aktivit centra. Nastartovaný model bychom rádi udrželi, někdo jako koordinátor a strážný anděl (rozumějte koordinátorka Vanda) nám ale jako mediátor bude do budoucna chybět. Také bychom rádi ocenili velkou ochotu, schopnost a zájem řešit společnou věc ze strany vedení projektu PPUČ. Konkrétně nám Petr Naske s Vandou Vaníčkovou věnovali svůj čas při vyjasňování všech zádrhelů a šumů v komunikaci. Vzbudilo to u mne pocit důvěry, jedinečnosti a v neposlední řadě i svobody k rozvoji centra, které jsem si vzala za své. 

Co vám pilotáž školního centra gramotnosti nejvíce vzala?

Identifikovali jsme překážku v tom, jaký jazyk používáme mezi sebou jako učitelé a jakým jazykem k nám mluví podklady o gramotnostech z dílny NPI. Někdy to pro nás byly hodně složité pojmy, koncepty a struktury. Podpora a inspirace od odborné facilitátorky a garantky činnosti centra byla pro nás zásadní. Mezi sebou jako učitelé mluvíme více laicky, nechodíme kolem horké kaše. Babylon a zmatení ve světě kompetencí, gramotností, strategií a dalších pojmů je pro nás velkým bludištěm, ne vždy jsme rozuměli podkladům a materiálům. Naštěstí se bylo na koho obrátit a věci konzultovat.

Jaké je Vaše poselství ostatním školám? (Proč by se měly zapojit, tuto příležitost také využít, a iniciovat při své škole vlastní školní centrum gramotnosti?)

Začněte, řekněte si, čeho chcete dosáhnout, nebojte si říci o podporu a chtějte spojence, facilitátory, kteří Vám s procesem a spoluprací pomohou. Dobře jsme si určili s NPI a facilitátorem role a odpovědnosti. Když máte pocit, že jste v tom sami, zastavte se na chvilku a řekněte si o pomoc, než zase naberete dech. I v covidu to bylo hodně jinak, spolupráce a podpora je pak zásadní. Nebát se spolupracovat s koordinátorem. A nutná je podpora ředitele – jeho podpora, prostor, který nám dal.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.