Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Digitální centrum LAmeet Lanškroun
Odborný článek

Digitální centrum LAmeet Lanškroun

17. 8. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Petr Naske
Spoluautoři
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D
Kateřina Chocholáčová

Anotace

Článek popisuje praxi šíření inovací ve výuce v Základní škole Aloise Jiráska v Lanškrouně, která pilotně ověřovala model školního centra gramotnosti PPUČ. Školní centra gramotností vznikala v roce 2021 jako součást projektu PPUČ, který je financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů. Projekt podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut ČR.

Základní škola Aloise Jiráska 139 v Lanškrouně stejně jako všechny školy v ČR zažila velmi neobvyklý školní rok 2020/2021 – plný distanční výuky, nástupu myšlenek proměny obsahu výuky v oblasti informatiky a digitální gramotnosti a mnoha dalších událostí. I proto se nám v NPI ČR a projektu PPUČ zdá jako zázrak, že se ve škole našel aktivní tým kolem učitelky Martiny Teichmannové, který za podpory NPI ČR zahajuje od září 2021 činnost svého školního centra digitální gramotnosti LAmeet. Zrod centra se neobešel bez výrazné podpory Moniky Duškové, ředitelky ZŠ Aloise Jiráska. Lámete si hlavu, proč LAmeet – LA jako LAnškrounsko a MEET jako zdůraznění příležitostí setkávání učitelů.

Více o centru se dozvíte z rozhovoru s lídrem centra, my vám vykreslíme celý příběh vzniku této aktivity kolegiálního sdílení a vzdělávání na Lanškrounsku. Již v roce 2019 jsme oslovili vedení města s myšlenkou iniciovat při vybrané ZŠ v regionu centrum kolegiální podpory. Chtěli jsme tak navázat na příklady dobré praxe podpory škol realizované v regionu pomocí Nadačního fondu MICRO:LA, díky Společenství firem Lanškrounska i trvalé spolupráci města, obcí v regionu, propojené na projekt místního akčního plánu vzdělávání, realizovaného v regionu MAS Lanškrounsko. První setkání v regionu mezi PPUČ/NPI a školami proběhlo celé online v dubnu 2020 za nařízeného nouzového stavu v ČR. I přesto jsme získali následně v červnu 2020 spojence na realizaci centra kolegiální podpory v regionu.

Tým školy se přihlásil k myšlence digitální gramotnosti a informatického myšlení už kvůli tomu, že se tradičně účastní projektů na podporu CODEWEEK a v kampaních MEET AND CODE tradičně realizuje velmi zajímavé akce i s mezinárodní účastí. Díky úžasné a vstřícné spolupráci se podařilo také navázat užší spolupráci s místním projektem MAPu a byly realizovány dva webináře. Od února 2021 tým usilovně promýšlí strategii rozvoje svého centra a ukotvení na partnery v regionu. Jsou průběžně oslovováni učitelé napříč regionem Lanškrounska s dotazy na priority a zájem o konkrétní témata. Díky pestrosti týmu centra LAmeet se mohou učitelé těšit na zkušenosti z výuky informatiky a digitálních dovedností na prvním stupni ZŠ, centrum nabídne podporu i MŠ v regionu na konzultace k práci s technologiemi s předškolními dětmi, plánuje se věnovat i podpoře matematické a čtenářské gramotnosti. V týmu centra jsou také učitelé tělocviku, kteří hlídají rovnováhu světa offline a online dětí, velkou zkušenost má tým s prací s videem a může poradit jiným školám při střihu obsahu z distanční výuky nebo při tvorbě videonávodů pro děti a žáky.

Sledujte rozjezd centra LAmeet při ZŠ Aloise Jiráska 139 na webu https://gramotnosti.pro/lameet a pošlete jim zpětnou vazbu. Hlavním cílem aktivit centra je jednou za čas vydechnout ze shonu přímo ve školách a poskytnout bezpečné prostředí pro spolupráci a sdílení zkušeností napříč regionem. NPI ČR bude po skončení projektu PPUČ spolupracovat s centrem dále, i díky napojení centra na DIGIKOALICI a každoroční celoevropskou kampaň CODEWEEK, kterou NPI ČR společně s DZS koordinuje.

Rozhovor s Martinou Teichmannovou, která pečuje se svými kolegy Danielem Skalickým a Davidem Kopeckým o jejich školní centrum gramotností v Lanškrouně.

S jakým očekáváním jste vstoupili do pilotáže školního centra gramotností (dále jen ŠCG)?

Náš mini tým vznikl ještě před tím, než jsme se rozhodli, že budeme pilotovat. Měli jsme na starost projekt CODE WEEK u nás ve škole. Zjistili jsme, že se nám velmi dobře spolupracuje a vzájemně se doplňujeme, v týmu panovala velmi dobrá profesní nálada. Pilotáž ŠCG nám přišla jako dobrá příležitost v naší spolupráci pokračovat, vyzkoušet si nové výzvy, naučit se něčemu novému. Po profesní stránce sbíráme opět nové zkušenosti, které jsou trochu odlišné od práce s dětmi. 

Co se dělo v rámci pilotáže školního centra gramotností u vás ve škole? (Jakou příležitost jste tím uchopili?)

Celý projekt jsme od začátku směřovali k rozvoji digitální gramotnosti a informatického myšlení. Naším prvním cílem bylo sdílení zkušeností s mezinárodní akcí týdne programování CODE WEEK. Chtěli jsme ukázat školám v regionu příklad dobré praxe a motivovat je k účasti na tomto projektu. Pak ale přišel lockdown a my si uvědomili, že bychom mohli pedagogům pomoci. Sehnali jsme místního odborníka a uspořádali první webinář na podporu tvorby videí. Další webinář přišel s potřebou konzultovat nové změny v RVP. Do budoucna to vypadá, že se nebudeme omezovat pouze na digitální gramotnost, ale oslovíme i odborníky např. na čtenářskou gramotnost. Díky pilotáži jsme vytvořili jakýsi „rámec“ toho, jak by mohlo školní centrum gramotností fungovat.

Co vám pilotáž školního centra gramotnosti nejvíce přinesla?

Příležitost vzdělávat se, nebát se jít do nových výzev, mít větší sebevědomí, fungovat jako parta. Více se profilovat v informatice, tedy v oboru, který nás zajímá a baví. Navázali jsme také spolupráci s novými lidmi, institucemi, jako je místní akční skupina, Elixír do škol nebo NPI. Právě metodická podpora ze strany NPI nám hodně profesně pomohla. Vedení školy a města si všimlo našich aktivit a začalo nás podporovat. A samozřejmě nemůžeme vynechat ani naše žáky, kterým to přináší benefity. Tím že rosteme, máme i co předávat. 

Co vám pilotáž školního centra gramotnosti nejvíce vzala?

Asi nějaký ten čas, ale s tím jsme počítali, když jsme do toho šli.

Jaké je Vaše poselství ostatním školám? (Proč by se měly zapojit, tuto příležitost také využít, a iniciovat při své škole vlastní školní centrum gramotnosti?)

Využijeme citát Jana Amose Komenského: „Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“ Když budeme sdílet své vize a nápady a hledat společné cesty, dojdeme dál a rychleji.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.