Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Dvakrát čtvercová síť v hodinách ČJ
Odborný článek

Dvakrát čtvercová síť v hodinách ČJ

2. 12. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Pavlína Hublová

Anotace

Článek nabízí dvě aktivity do výuky českého jazyka s využitím čtverečkovaného papíru (čtverečky 1 x 1 cm). Ukázkové aktivity byly použity ve druhém ročníku, ale lze je využívat napříč prvním stupněm ZŠ.

Cíl

Podle zvolené aktivity:

 • procvičování zvoleného učiva,
 • rozšiřování slovní zásoby,
 • orientace ve čtvercové síti,
 • rozvoj tvořivých dovedností – vlastní tvorba ve čtvercové síti.

Již od prvního ročníku využívám čtverečkovaný sešit (č. 5110) v hodinách českého jazyka, matematiky i prvouky:

 • český jazyk, prvouka: tajenky, doplňovačky,
 • matematika: geometrie (úsečky a délka úseček, geometrické tvary, obsah, obvod), násobilka, písemné počítání.

Tajenky ve čtvercové síti

Nejjednodušší je využívat čtverečkovaný papír pro tvorbu tajenek a křížovek. Velmi brzy se žáci naučí vytvářet tajenky, což lze snadno využít k procvičování učiva – stačí zadat slovo nadřazené a žáci mají „navléknout korálky“ slov na zvolené slovo. Pokud žáci tvoří na papír, získáte tak zásobárnu křížovek, které můžete využít jako rozcvičky, motivaci, vyplnění volného času apod.

Trochu jinou variantou tajenek může být, pokud žákům nabídnete seznam slov, která se mají doplnit podle určitého klíče:

Obr. č. 1. Autor díla: Pavlína Hublová

 

1. Žáci tajenku luští

Učitel připraví na tabuli tajenky a slova k doplnění. Žáci si překreslí pole pro tajenky. Pak si čtou jedno slovo po druhém a podle zadání je zapisují do správných polí. Je třeba dodržet pořadí slov, aby vyšla hledaná tajenka.

2. Žáci tajenku tvoří

Učitel zadá slova, která mají vyjít jako tajenka, např. SLOVESO a PŘÍSLOVCE. Žáci si připraví barevný sloupec s doplněnou tajenkou a doporučenou velikostí:

Obr. č. 2. Autor díla: Pavlína Hublová


Pak se snaží doplnit slova do políček („navléknout korálky“) tak, aby splňovala podmínky, tj. do tabulky vlevo doplňovat pouze slovesa, do tabulky vpravo doplňovat pouze příslovce. Také se snaží dodržet délku slov, ale podle potřeby lze upravit pole (přidat nebo ubrat políčko).

Jednodušší variantou je, pokud nemusí být tajenka ve sloupci, ale může být „rozházená“:

Obr. č. 3. Autor díla: Pavlína Hublová


Takto vyplněná pole může učitel využít k tvorbě tajenek k hádání, nebo mohou šikovní žáci podle svých příprav vytvořit přímo tajenky s vypsanými slovy pod volnými políčky (viz obr. č. 1). Takové přípravy může pak učitel např. s využitím dataprojektoru žákům promítnout a nabídnout k luštění.

Abeceda ve čtvercové síti

1. Jednodušší (a rychlejší) varianta

Učitel zobrazí na tabuli tabulku, která má tři řádky. Druhý řádek je prázdný, obsahuje tajenku. První a třetí řádek napovídá písmena, která jsou hned před a hned za hledaným slovem v abecedě. Žáci mají za úkol doplnit chybějící písmeno do trojice.

Obr. č. 4. Autor díla: Pavlína Hublová


Poznámka: V posledním sloupci je vidět, že písmeno A je ohraničeno dvojicí písmen Ž a B. Toto je třeba žákům předem objasnit.

2. Náročnější varianta

Podobný postup, jen tabulka obsahuje víc chybějících písmen, žáci tedy procvičují řazení písmen v abecedě mnohem intenzivněji.

Obr. č. 5. Autor díla: Pavlína Hublová


Poznámka: Tajenka může být ve sloupci (viz obr. č. 5), nebo je možné také v každém řádku vybarvit jiné políčko. Tím dostane luštění ještě trochu větší náboj a tajenka není hned vidět na první pohled.

Obě varianty mohou pochopitelně tvořit i žáci jako procvičování, popř. lze pak dále využít jejich tvorbu ve výuce (viz postup v první aktivitě Tajenky).

Reflexe

Doplňování Tajenek ve čtvercové síti s předloženými slovy má riziko, že pokud žák jedno slovo dopíše do špatné tabulky (špatně jej určí), rozhodí si pořadí minimálně ve dvou tabulkách. Proto je třeba chodit mezi žáky a průběžně dávat zpětnou vazbu.

Při vlastní tvorbě Tajenek i Abecedy je jednodušší variantou, pokud není nutné, aby bylo řešení ve sloupci, ale aby mohlo být rozházené různě (viz obr. č. 3). Žáci tak jen musí najít slova odpovídající požadavkům, např. sloveso, které má pět písmen, které obsahuje na kterékoli pozici dané písmeno. Dané políčko pak jen vybarví.

Skvělé je, že pokud se žáci naučí tvořit tyto typy hádanek (především Tajenky), lze to pak skvěle využívat i v jiných předmětech k zopakování základních znalostí a slovní zásoby (prvouka, matematické pojmy, angličtina apod.).

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavlína Hublová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
2. 12. 2021
Pěkné, jednoduché, zvláště se mi líbí nabídka dvou variant obtížnosti. Možná se to nezdá, ale především tvorba křížovek je pro žáky dost náročnou aktivitou, kterou však realizují velmi rádi.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

čtvercová síť (nebo sešit č. 5110), psací potřeby