Odborný článek

Chování zvířat

25. 11. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Jakub Holec

Anotace

Článek nabízí inspiraci do hodin přírodopisu, v nichž se s žáky zaměřujeme na chování zvířat. V rámci 2–3 vyučovacích hodin žáci nejprve z videí popisují, co různá zvířata dělají, a poté odvozují, proč to pravděpodobně dělají. Navazující aktivitou je domácí miniprojekt, v němž žáci pozorují chování jednoho vybraného zvířete. Přitom zaznamenávají jeho chování v konkrétních situacích a v závěru zhodnotí, jaký vliv může mít pozorované chování zvířete na jeho život a celkové prospívání.

Aktivita představuje kroky, které vědci sledují při studiu chování zvířat. Etologie začíná pozorováním zvířat a jejich chování, poté jde o formulaci popisu jejich činnosti. Pozorované chování zvažujeme z hlediska jejich důsledků pro zvíře, jeho přežívání, rozmnožování a z hlediska toho, jak k danému chování dochází – jestli je instinktivní a automatické, nebo naučené a úmyslné.

Pozorování chování zvířat na videích

Pomůcky: sada krátkých videí k pozorování chování živočichů (viz videa níže, je možné vybrat kterákoliv jiná vhodná videa)

Cíle

 • Žák pozoruje chování zvířat a na základě toho objasní význam daného chování pro zvíře (jeho přežívání a rozmnožování)
 • Žák rozlišuje mezi instinktivním a naučeným chováním
 • Žák si vede záznam z vlastních pozorování zvířete

Popis aktivity

 • Projekce jednotlivých krátkých videí/fotek zvířat s různorodými projevy chování, různorodá zvířata.
 • Žáci co nejpodrobněji popíší, co dané zvíře na videu dělá – např. „včela přistála na květině a zkoumá květinu svým sosákem“.
 • Žáci se následně pokusí vysvětlit, proč zvíře na videu dělá to, co dělá. Například „včela si bere z květu nektar nebo pyl jako potravu“.
 • Společně analyzujeme odpovědi. Některé jdou za vysvětlením přínosů chování daného zvířete a jiné objasňují procesy daného chování (např. „včela potřebuje k jídlu nektar“ vs. „včela rozpoznává vůni květu, vidí vzory na květině a navštěvuje konkrétní druhy rostlin víc než jiné druhy rostlin“).
 • Po projití řady videí s chováním zvířat žáci označí jedno chování konkrétního zvířete, o kterém si myslí, že je naučené a vědomé, a to, o kterém si myslí, že je instinktivní a automatické. Diskuze k tomu, co je vedlo k jejich rozhodnutí.

Videa

 1. https://www.youtube.com/watch?v=5sQ08fy0z0k (čmelák a květ česneku)
 2. https://www.youtube.com/watch?v=ZGffZtOfaXk (skokan hnědý, pohyb ve skupině, skřehotání)
 3. https://www.youtube.com/watch?v=5sgw-achKVM (ježek, zvuky)
 4. https://www.youtube.com/watch?v=2mugWl4Zsf8 (zmije obecná, obrana)
 5. https://www.youtube.com/watch?v=luWhmmNSAZo (kos černý, zpěv), https://www.youtube.com/watch?v=qWV5nkfBqK8 (kos černý, krmení mláďat)
 6. https://www.youtube.com/watch?v=oliRAgWgTpQ (drozd, plži a ulity)
 7. https://www.youtube.com/watch?v=2jXxtQRy47A (vlk, strategie lovu)
 8. https://www.youtube.com/watch?v=4qap4eMAO7A (šimpanz, stavba hnízda na stromě)
 9. https://www.youtube.com/watch?v=lH6TqJbG5tw (šimpanz, krmení)

Výzkumný miniprojekt z etologie

Cíle

 • pozorovat chování jednoho konkrétního zvířete a na základě toho zaznamenat jeho chování v konkrétních situacích
 • zhodnotit, jaký vliv může mít pozorované chování zvířete na jeho život a celkové prospívání

Popis aktivity

 1. Vyberte si zvíře, které chcete pozorovat. Může to být váš vlastní mazlíček nebo zvíře, které často vidíte ve své zahradě, například pták. Může to být i zvíře, které budete pozorovat pomocí online kamery. Např. sloni v ZOO Praha: https://www.zoopraha.cz/en/animals/live-from-elephant-valley; velký výběr zvířat k online pozorování: https://www.zoocam.info/.
 2. Rozhodněte se, v kterou denní dobu budete zvíře pozorovat (vyberte časový úsek dlouhý 10–15 minut).
 3. V daném čase pozorujte zvíře po několik dní, zaznamenávejte informace o jeho chování (včetně vydávaných zvuků). Záznam si můžete dělat písemně, náčrtky, pomocí fotografií nebo videa.
 4. Stručně popište různé způsoby chování, které jste pozorovali. Pokud je to možné, poznamenejte si cokoliv, co u zvířete může spouštět dané chování a jak na to zvíře reaguje (co je výsledkem). Využijte přiložený záznamový list v příloze.
Autor díla: žákyně 8. třídy ZŠ Kunratice


Další ukázky zpracování etologického miniprojektu jsou součástí přílohy.

Literatura a použité zdroje

[1] – Studying animal behaviour. [cit. 2021-7-16]. Dostupný z WWW: [https://practicalbiology.org/animal-behaviour/observing-behaviour/studying-animal-behaviour].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
13.67 kB
Dokument
Záznamový list
pdf
389.65 kB
PDF
Pozorování slona
docx
598.63 kB
Dokument
Pozorování psa

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému