Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Tři aktivity k procvičování pravopisu vlastních jmen
Odborný článek

Tři aktivity k procvičování pravopisu vlastních jmen

25. 11. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Pavlína Hublová

Anotace

Článek přináší tři aktivity k procvičení učiva správného psaní velkých písmen v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování. Aktivity lze vložit do kterékoli části hodiny jako motivaci, oddechovou chvilku, aktivní procvičování a jsou vhodné pro 2.–3. ročník.

Cíl

Podle zařazení aktivit v hodinách žák:

 • čte s porozuměním,
 • uvědomuje si pravopis vlastních jmen,
 • píše správné tvary písmen,
 • soustředěně pracuje sám, popř. spolupracuje se spolužáky.

Skrývačky

Učitel zobrazí očíslovaný seznam vět na tabuli. Žáci mají v každé větě najít skryté jméno a zapsat jej spolu s číslem věty do sešitu. Kontrola pak proběhne společně označením hledaných slov na tabuli.

V průběhu aktivity učitel prochází třídou a podle potřeby připomíná žákům správný pravopis vlastních jmen.

Počet vět (a druh jmen) volí učitel podle času a úrovně žáků.

Jména osob

 1. O půlnoci se ve vesnicích světla na ulicích zhasínají.
 2. Při mém příchodu byly už obě lavice v první řadě obsazené.
 3. Rodiče odcházejí do divadla a mají na sobě slavnostní šaty.
 4. Kdo se teď právě raduje, protože našel jméno?
 5. Doma tě jistě pochválí za jedničky.
 6. Azore, příště páníčkovi ty bačkory nekousej!
 7. Nejvíc se mi líbil konvoj těch starých vojenských aut.
 8. Je zde někdo, komu by se film nelíbil?
 9. Při bouřce vaše kočka uteče vždy někam do úkrytu.
 10. A než kapitán odplul, zamával mi.
 11. Teto, máš čas?
 12. Škoda našeho člunu, potopil se.
 13. Na hlavě raráška jsou dva rohy.
 14. Prší, ale na nás ne!

Názvy měst

 1. Špatně zavřený kompot vytekl a dno batohu bylo celé mokré.
 2. Děti si berou na výlet batoh s pitím a svačinou.
 3. Hledám dobrou movitou nevěstu.
 4. Uražené ouško hrnečku táta přilepí sekundovým lepidlem.
 5. Topoly a habr nově vysázeli u potoka.
 6. I velmi dobří šprýmaři někdy přestřelí.
 7. Na dobrou bramboračku je zapotřebí česnek, koření a houby.
 8. Dříve, či později rozbolí hlava každého.
 9. Vypěstovali jsme si na zahradě čínské zelí.
 10. Při bouřce nám létá borová kůra po celé zahradě.
 11. Táta si přivstal, aby viděl úsvit a vycházející slunce nad mořem.
 12. Podívej se, zdobí-li naše okna květiny.
 13. Levé oko líně mrklo.
 14. Kočí bičem jednou mávl a šiml se dal do pohybu.

Přesmyčky

Učitel zobrazí očíslovaný seznam zpřeházených slov na tabuli. Žáci mají pomocí přesunů písmen/slabik sestavit správná jména a napsat je spolu s číslem věty do sešitu. Kontrola pak proběhne společně na tabuli.

V průběhu aktivity učitel prochází třídou a podle potřeby připomíná žákům správný pravopis vlastních jmen.

Počet slov a druh přesmyček (slabikové nebo písmenné, jména osob, názvy měst, řek, pohoří apod.) volí učitel podle času a úrovně žáků.

Názvy měst (písmenná přesmyčka)

 1. HRAPA
 2. BRÁTO
 3. PEŇZL
 4. BORN
 5. MOULOCO
 6. SMOT
 7. VOSATAR
 8. HAJVILA
 9. LÍKNO
 10. DRABEPICU

Názvy měst (slabiková přesmyčka)

 1. HAPRA
 2. VAOSTRA
 3. BELIREC
 4. OMOUCLO
 5. BIPARCEDU
 6. OVAPA
 7. VAJIHLA
 8. CELITEP
 9. MUCHOTOV
 10. ČÍNDĚ

Názvy řek (slabiková přesmyčka)

 1. CENILUŽ
 2. VASÁZA
 3. VAVLTA
 4. VARAMO
 5. LICEOR
 6. ŘEOH
 7. LAJIHVA
 8. RAJIZE
 9. KABEROUN
 10. OVATA

Názvy pohoří (slabiková přesmyčka)

 1. KOKRŠENO
 2. NÍSEJEKY
 3. NÍKSNĚŽ
 4. MAŠUVA
 5. DYBESKY
 6. TYPAKAR
 7. BYCHŘI
 8. NYČISMR

Ukázka kontroly na tabuli

Autor díla: Pavlína Hublová

 

Korálky ve čtvercové síti

1. fáze: Tvorba. Žáci pracují v sešitě se čtverečky 1 x 1 cm (sešit č. 5110). Doprostřed stránky si zapíší slovo / slovní spojení – slovo nadřazené. Pak se snaží na jednotlivá písmena „navléknout“ slova, která jsou významem slova podřazená.

2. fáze: Kontrola. Kontrola probíhá ve dvojicích, nebo skupinách – žáci si vzájemně porovnávají svá řešení, doplňují si chybějící slova („korálky“), konzultují správnost doplněných slov.

3. fáze: Přepis. Žák přepíše určený počet slov ze čtvercové sítě do sešitu psacím písmem. Učitel před začátkem psaní zdůrazní pravopisné pravidlo psaní velkých písmen na začátku vlastních jmen.

Autor díla: Pavlína Hublová

 

Reflexe

 

Skrývačky

Ve 2. třídě jsem dávala max. 8 vět. Zajistila jsem, že šikovné děti měly co dělat a slabší, pro teré bylo toto čtení dost náročné, zvládly alespoň některé věty.

Když jsme Skrývačky děli poprvé, ukázali jsme si na první větě, jak hledat. Nechala jsem děti, aby se nejprve pokusily samy najít. Následně jsme ostatním poradili, v které části věty mají jméno hledat (zakroužkovali jsme na tabuli 2–3 slova, ve kterých se jméno nacházelo. Teprve pak jsme podtrhli řešení.

Číslování je důležité pro rychlou kontrolu, ale především žákům umožňuje přeskočit větu, ve které slovo nemohou najít, a věnovat se větě další. Teprve až když si žáci projdou "jednoduché věty", mohou se vrátit ke složitějším. Tuto dovednost je třeba s žáky také nacvičit, bude se jim hodit při psaní delších testů.

 

Přesmyčky

Přesmyčky písmenné lze natrénovat s pomocí čtverečků (2 x 2 cm) a hry GULÁŠ. Žáci si pak mnohem lépe představí přehazování písmen ve slovech a lépe tak luští. 

---

Hra GULÁŠ

Žáci si připraví určený počet čtverečků 2 x 2 cm. Učitel diktuje jednotlivá písmena, žáci zapisují (na jeden čtvereček jedno písmeno). Po nadiktování všech písmen proběhne rychlá kontrola a následně mají žáci sestavit z nadiktovaných písmen hledané slovo.

Příklady zadávání písmen:

 1. Tvrdá souhláska, první v řadě (H)
 2. Obojetná souhláska, předposlední v řadě (V)
 3. První písmeno v abecedě (A)
 4. Písmeno, které leží v abecedě mezi I a K (J)
 5. Samohláska krátká, první v řadě (A)
 6. Písmeno, které leží v abecedě mezi K a M (L)
 7. Samohláska krátká, třetí v řadě (I)

Slovo, které by měli žáci sestavit je Jihlava. Sestavené slovo pak přepíší psacím písmem do sešitu, popř. s ním vymýšlí větu.

---

Přesmyčky slabikové jsou jednodušší, proto jsem je volila častěji pro názvy pohoří a měst. Žáci ještě nemají takové povědomí o městech a pohořích ČR, proto jim přehazování slabik napomáhá název lépe najít.

 

Korálky ve čtvercové síti

Tato aktivita je o něco delší, takže se hodí spíše jako součást hlavní části hodiny. Nicméně má mnoho využití – záleží na slově nadřazeném, které zvolíte. Lze ji tedy využívat k procvičení nejen slovní zásoby, ale také učiva ostatních předmětů (prvouka, anglický jazyk apod.).

Připravené "křížovky" můžete pak využít v některé z dalších hodin. Žák nebo učitel načtrne tvar křížovky na tabuli, žáci si připraví do čtverečkovaného sešitu. Následně žák nebo učitel říkají nápovědy k jednotlivým "korálkům", žáci si vyplňují svou křížku a snaží se vyluštit tajenku.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavlína Hublová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
25. 11. 2021
Příjemné jednoduché edukační rychlovky. Doporučuji k publikování.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

psací potřeby, čtverečkovaný sešit