Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Pojetí vzdělávacího oboru Sportovní trénink
Odborný článek

Pojetí vzdělávacího oboru Sportovní trénink

5. 5. 2008 Gymnaziální vzdělávání
Autor
PaedDr. Jan Tupý

Anotace

Způsob pojetí vzdělávacího oboru Sportovní trénink v gymnaziálním vzdělávání.

Vzdělávací obor Sportovní trénink je svým způsobem výjimečný. Výjimečný v tom, že je základem jednoho ze dvou gymnaziálních oborů vzdělání (gymnázium se sportovní přípravou), realizuje se v samostatném typu specificky k tomu vytvořených gymnázií a ve svém důsledku podmínil i vznik samostatného rámcového vzdělávacího programu (Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou - RVP GSP).

Jde o vzdělávací obor, kterým se zajišťuje příprava mimořádně nadaných mladých sportovců až na úroveň státní reprezentace. Vychází z postavení výkonnostního a vrcholového sportu ve společnosti jako jednoho z nejvýznamnějších a nejsledovanějších fenoménů moderní doby a je součástí uceleného systému vyhledávání a rozvíjení sportovního talentu.

Prosadit se v současnosti mezi vrcholové sportovce vyžaduje nejen mimořádné tělesné, zdravotní a osobnostní předpoklady žáků, ale i specifické materiální a organizační podmínky, které umožní propojit tréninkové a studijní nároky a dosáhnout jak vrcholových sportovních výkonů, tak životních dovedností potřebných pro vysokoškolské studium i pro úspěšnou životní a pracovní dráhu po ukončení sportovní kariéry. V gymnáziu se sportovní přípravou se tedy jedná o model vzdělávání, které má zajistit vrcholovou úroveň sportovců (Sportovní trénink a Tělesná výchova) i kvalitní všeobecné vzdělání na úrovni maturitní zkoušky (ostatní vzdělávací obory).

Ve svém pojetí představuje vzdělávací obor Sportovní trénink komplex teoretické výuky (poznání všech aspektů plánování, řízení, kontroly a vyhodnocování sportovního tréninku), všestranné pohybové přípravy a samotného sportovního tréninku v dané sportovní specializaci. Specifičnost vzdělávacího oboru Sportovní trénink a jeho náročnost je zřejmá i při porovnání časových dotací vymezených v rámcovém učebním plánu RVP GSP pro jednotlivé vzdělávací oblasti:

  • Člověk a zdraví (Sportovní trénink, Tělesná výchova a Výchova ke zdraví - bez časové dotace) minimálně 64 hodin = 34,8 % veškeré časové dotace;
  • Ostatních 7 vzdělávacích oblastí minimálně 90 hodin = 48,9 % veškeré časové dotace;
  • Volitelné vzdělávací aktivity a Disponibilní časová dotace (z nichž může čerpat i vzdělávací oblast Člověk a zdraví) 30 hodin = 16,3 % veškeré časové dotace.

Sportovní trénink je zajišťován jak učiteli školy, tak trenéry či rehabilitačními pracovníky. Jeho charakteristickými znaky jsou cílené směřování k vyššímu výkonu, poznání všech potřeb sportovního tréninku a využívání efektivních ověřených tréninkových postupů, které jsou současně neustále konfrontovány s individuálními předpoklady jednotlivých žáků a podle konkrétních výkonnostních ukazatelů uzpůsobovány.

Při plánování a realizaci vzdělávacího oboru Sportovní trénink je třeba si uvědomovat, že sportovní mistrovství je jedním z hlavních cílů vzdělávání v gymnáziu se sportovní přípravou. Proto je třeba promýšlet nejen kvalitní přípravu všech výukových, tréninkových, rehabilitačních a jiných aktivit sportovního tréninku, ale i celý systém vzdělávání na daném typu gymnázia tak, aby záměrně podporoval výkonnostní růst mladých sportovců (obsah, organizaci, klima).

Z tohoto pohledu bude především tvorba školních vzdělávacích programů na gymnáziích se sportovní přípravou náročná na utřídění a pojmenování všech činností a postupů, které podporují sportovní mistrovství, vztah ke sportu, tréninkovou odolnost, ale i celé vzdělanostní zázemí podporující úroveň sportovce schopného reprezentovat školu, oddíl či stát na národní i mezinárodní úrovni. Jen spojením úsilí všech učitelů, trenérů a zaměstnanců školy je možné optimálně naplňovat požadavky efektivního sportovního tréninku bez současného snížení nároků na ucelené všeobecné vzdělání.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Sportovní trénink