Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Adventní kalendář naruby
Odborný článek

Adventní kalendář naruby

22. 3. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Dana Ježková

Anotace

Týmy pilotních škol zapojených do projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) chystají na závěrečnou projektovou konferenci workshopy, ve kterých se podělí s ostatními účastníky o získané zkušenosti a konkrétní aktivity, které u nich byly realizovány „na cestě“ k rozvíjení gramotností. Například v ZŠ Hranice – Struhlovsko se dlouhodobě věnují rozvíjení čtenářské gramotnosti a hledají metody a formy, které by byly využitelné napříč všemi vzdělávacími obory. Jednou z možností jsou QR kódy, které mají univerzální využití, jsou pro žáky motivační a mohou podpořit jejich aktivní zapojení do práce s texty a s informacemi v různých kontextech. Do plánování a realizace aktivit se pod vedením školních koordinátorek pro gramotnosti zapojili učitelé různých předmětů a ročníků. Využití QR kódů tak sehrálo roli při sdílení a naplňování společného cíle, kterým je podpora čtenářské gramotnosti u všech žáků školy. Inspirativní náměty jsme vám postupně představili. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Očekávaný výstup: Žáci prokáží schopnost pracovat kolektivně (luštění prvotní indicie) a zároveň projeví soutěžního ducha v rámci řešení kvízu a domalovávání QR kódu, potvrdí znalost vybraných pravopisných jevů.

Tento materiál má komplexnější charakter, jedná se o soubor úkolů a kvízů, na kterých si žáci opakují učivo českého jazyka a literatury, s cílem zjistit každý den jeden předvánoční úkol z adventního kalendáře. Úkoly byly vymyšleny a přizpůsobeny situaci omezené výuky v prosinci 2020, kdy žáci docházeli do školy střídavě po skupinách, proto jsou zaměřeny na předvánoční výzdobu třídy nebo na dobré skutky konané převážně v domácím prostředí.

 

Práce žáků spočívá v pochopení indicie ukryté pod příslušným QR kódem (ten naleznou např. na nástěnce pod aktuálním datem) a následným nalezením znalostního kvízu, díky kterému dokreslí jiný QR kód odhalující úkol k danému dni. (Ve dnech distanční výuky žáci pracovali v Google učebně s již hotovým QR kódem nebo luštili kvíz k domalování kódu.) Vzhledem k předčasnému nástupu žáků na vánoční prázdniny končí materiál datem 18. prosince.

Adventní kalendář a jeho úkoly byly vymýšleny přímo pro potřeby konkrétní třídy (indicie, které se skrývaly pod jednotlivými QR kódy na nástěnce, by nezúčastněným nemusely dávat smysl). Jednotlivé kvízy se však dají využít v hodinách mluvnice nebo literatury v jakékoliv třídě. Kvízy jsou zaměřeny zejména na procvičování vybraných pravopisných jevů, popř. logické myšlení a všeobecný přehled. V souboru se nachází celkem devět kvízů.

Celý koncept je velmi variabilní, dá se využít jako celek, ale i jako soubor procvičovacích materiálů, které na sobě nejsou závislé. Indicie k nalezení kvízů si může každý učitel přizpůsobit.

Ukázky indicií a úkolů pro inspiraci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
102.54 kB
PDF
Kvíz 1
pdf
91.8 kB
PDF
Kvíz 2
pdf
93.75 kB
PDF
Kvíz 3
pdf
92.77 kB
PDF
Kvíz 4
pdf
137.7 kB
PDF
Kvíz 5
pdf
119.14 kB
PDF
Kvíz 6
pdf
131.84 kB
PDF
Kvíz 7
pdf
97.66 kB
PDF
Kvíz 8
pdf
99.61 kB
PDF
Kvíz 9
pdf
453.13 kB
PDF
Kvízy – řešení

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Dana Ježková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Inspirace ze ZŠ Hranice – Struhlovsko, pilotní školy PPUČ pro rozvoj gramotností ve výuce.
Ostatní články seriálu: