Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Druhá mocnina a odmocnina s QR kódy
Odborný článek

Druhá mocnina a odmocnina s QR kódy

17. 3. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Jana Mlčáková

Anotace

Týmy pilotních škol zapojených do projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) chystají na závěrečnou projektovou konferenci workshopy, ve kterých se podělí s ostatními účastníky o získané zkušenosti a konkrétní aktivity, které u nich byly realizovány „na cestě“ k rozvíjení gramotností. Například v ZŠ Hranice – Struhlovsko se dlouhodobě věnují rozvíjení čtenářské gramotnosti a hledají metody a formy, které by byly využitelné napříč všemi vzdělávacími obory. Jednou z možností jsou QR kódy, které mají univerzální využití, jsou pro žáky motivační a mohou podpořit jejich aktivní zapojení do práce s texty a s informacemi v různých kontextech. Do plánování a realizace aktivit se pod vedením školních koordinátorek pro gramotnosti zapojili učitelé různých předmětů a ročníků. Využití QR kódů tak sehrálo roli při sdílení a naplňování společného cíle, kterým je podpora čtenářské gramotnosti u všech žáků školy. Inspirativní náměty vám postupně představujeme. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Očekávaný výstup: Procvičení příkladů s druhou mocninou a odmocninou vyskytujících se u přijímacích zkoušek, úvod k novému učivu o Pythagorově větě

Aktivita je zaměřena na procvičení příkladů s druhou mocninou a odmocninou vyskytujících se u přijímacích zkoušek a zároveň je úvodem k novému učivu o Pythagorově větě. Žák nejdříve vypočítá 10 příkladů, které se vyskytovaly v různých testech v rámci společných přijímacích zkoušek na střední školy. Potom si každý výsledek zkontroluje přečtením z QR kódů. U výsledku je v QR kódu zároveň jedno písmeno. Žák musí číselné výsledky seřadit od nejmenšího po největší. Tím dostane i pořadí písmen, z nichž vyjde slovo, které žák doplní do krátkého textu pod QR kódy. Cílem je zjistit slovo PYTHAGORAS v souvislosti s využitím druhé mocniny před probíráním nového učiva Pythagorovy věty.

Pro podporu rozvoje čtenářské gramotnosti je vhodné na základě zjištěného slova zařadit práci s texty, které pojednávají o tomto řeckém filozofovi, a nechat žáky, aby si sami o něm zjistili zajímavosti, nejlépe ze dvou odlišných zdrojů. Můžeme jim doporučit např. stránky VTM (věda, technika, vesmír) a Techmania Science Centre, nebo je nechat vyhledávat samostatně. Zadáním pro žáky může být vytvoření profilu Pythagora na Facebooku. Při představení připravených profilů si možná žáci všimnou, že vyhledané informace se ne vždy shodují, a mohou diskutovat, proč tomu tak je. Pro vytvoření falešného profilu lze využít některý z online generátorů.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
125 kB
PDF
Druhá mocnina a odmocnina – příloha

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Jana Mlčáková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Inspirace ze ZŠ Hranice – Struhlovsko, pilotní školy PPUČ pro rozvoj gramotností ve výuce.
Ostatní články seriálu: