Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Využití moderních technologií v mateřské škole
Odborný článek

Využití moderních technologií v mateřské škole

27. 10. 2021 Předškolní vzdělávání
Autor
Bc Marie Čermáková

Anotace

Článek popisuje práci s interaktivním projektorem v MŠ. Seznamuje s možnostmi rozvíjení dovedností za pomoci uvedeného projektoru a obsahuje také krátkou závěrečnou reflexi.


Na začátku článku bych chtěla zmínt skutečnost, že předškolní období je obdobím senzomotorickým a dítě poznává okolní svět prostřednictvím všech smyslů. Z tohoto důvodu mohou být jakékoliv digitální technologie pouze „doplňkem“ či motivací navazující na téma či cíle vyplývající z TVP a ŠVP. Interaktivní projektor tedy nabízíme dětem jen v případě, že vzdělávací nabídku nelze uskutečnit jiným způsobem a vždy až po té, co jsou naplněny cíle a výstupy v rámci praktických aktivit. Z těchto důvodů jej používáme ve volných režimových momentech, například v době, kdy čekáme na oběd apod. 

V úvodním videu děti poznávají a pojmenovávají hudební nástroje. Tato aktivita nabízí široké spektrum zvuků a obrázků a jen těžko bychom ji mohli nahradit. Nicméně je pouze jednou z činností v týdnu, kdy si povídáme o hudbě, posloucháme ukázky různých hudebních forem i různých národů na planetě Zemi, provádíme arteterapickou aktivitu „nakresli hudbu" či umisťujeme barevné papírové noty do velké notové osnovy... I v tomto případě jsme přístroj používali jako doplňkovou aktivitu ve volných chvílích.

Na naší MŠ jsme do začátku školního roku 2020/2021 neměli možnost využívat jinou techniku než počítače ve třídách, které byly darovány městským úřadem, již dříve použité a opravené. I tyto jsme v naší třídě využívali v rámci řízených aktivit. Ne však obvyklým způsobem, tedy pro vzdělávací a zábavné hry, ale k autoevaluačním aktivitám. V době dopoledních činností jsme pořizovali fotografie a videa, které jsme si nejen s dětmi promítali, a vedli následné rozhovory, ale také jsme je zasílali prostřednictvím společné e-mailové adresy rodičům. I v době pobytu venku jsme často pořizovali fotografie, které jsme si následně v MŠ promítali a které se staly například motivací pro výtvarné aktivity či prostředkem pro rozvoj vědomostí dětí.

V letošním školním roce došlo k posunu v technickém vybavení tříd. Každá třída byla vybavena notebookem, což přivítaly hlavně paní učitelky z předškolních tříd. Mohou je používat v rámci distanční výuky v případě uzavření MŠ z důvodu karanténních opatření. MŠ byla dále vybavena interaktivním projektorem, jehož zakoupení bylo financováno OP VVV – šablonami III, rozvoj polytechnického vzdělávání. Jelikož jsme MŠ, která má dvě budovy, jde o „putovní přístroj“. Putuje mezi oběma budovami po měsíci. Každá z budov má čtyři třídy, a tak je jeho další využití na domluvě učitelek ve třídách. V rámci práce s dětmi se učitelky domlouvají tak, aby jej mohly využít v návaznosti na aktuální téma či k rozvíjení potřebných dovedností. Děti se na tyto aktivity vždy velice těší.

Jak se vlastně s přístrojem pracuje a co vše můžeme u dětí za jeho pomoci rozvíjet? Přístroj se skládá z projektoru s počítačem a z velké interaktivní podložky, která se položí na zem, před projektor. Děti se posadí do půlkruhu kolem této podložky tak, aby všechny viděly, a dostanou dvě „elektronická pera“, se kterými na podložce pracují, a o která se střídají. Přístroj disponuje velkým množstvím vzdělávacích i zábavných aktivit, ale i připojením na internet, takže je možné sledovat vybrané pořady prostřednictvím této aplikace. Děti například kompletovaly puzzle, hádaly okolní zvuky či zvuky hudebních nástrojů, zvířat, seznamovaly se s počtem prvků a číslicemi, doplňovaly geometrické tvary do předkreslených objektů či sledovaly pohádky. Děti jsou při práci s přístrojem velice pozorné, aktivita je pro ně přitažlivá a učí se u ní spravedlivě vystřídat i sdílet radost.

Reflexe

Aktivity s interaktivním projektorem jsou pro děti velice atraktivní a zábavné. Nejen proto, že na velkém plátně je vše dostatečně vidět, ale i hudební podbarvení je pro ně líbivé. Použití elektronického pera pro práci na interaktivní podložce je orignální a podporuje rozvoj garfomotoriky, děti jsou touto motivací natolika zaujaté, že se prodlužuje doba soustředění, ne však na úkor kvalaity. Metodické hry, které mohou děti hrát, jsou kvalitní a rozdělené podle věku. Poté, co jsme si vše společně vysvětlili, mohly děti pracovat v malých skupinkách, většinou v průběhu ranních her, samostatně. Dospělý byl v dohledu, nicméně nebylo nutné s dětmi přímo pracovat, jen připravovat kokrétné aktivitu k promítání a děti z povzdálí sledovat.

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázky č: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – využití interaktivního projektoru práce s dětmi v MŠ 

Autor díla: Marie Čermáková

 

Autor díla: Marie Čermáková
Autor díla: Marie Čermáková
Autor díla: Marie Čermáková
Autor díla: Marie Čermáková
Autor díla: Marie Čermáková

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc Marie Čermáková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
27. 10. 2021
Autorka popisuje vlastní zkušenost s využitím technologií v práci s dětmi. Dobře upozorňuje na fakt, že je musíme v předškolním vzdělávání vnímat jako doplněk, nadstavbu, zpestření, nikoliv jako hlavní prostředek učení dětí. Nastiňuje příležitosti k doplnění běžných činností s využíváním technologií k focení, opakovanému následnému využití, seznamování s jinak nedostupnými vjemy, i ke sdílení s rodiči. Důležitý je také náznak nutnosti dodržování pravidel, vymezeného času a střídání.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům