Odborný článek

Falešná identita

24. 2. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Veronika Mamulová

Anotace

Týmy pilotních škol zapojených do projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) chystají na závěrečnou projektovou konferenci workshopy, ve kterých se podělí s ostatními účastníky o získané zkušenosti a konkrétní aktivity, které u nich byly realizovány „na cestě“ k rozvíjení gramotností. Například v ZŠ Hranice – Struhlovsko se dlouhodobě věnují rozvíjení čtenářské gramotnosti a hledají metody a formy, které by byly využitelné napříč všemi vzdělávacími obory. Jednou z možností jsou QR kódy, které mají univerzální využití, jsou pro žáky motivační a mohou podpořit jejich aktivní zapojení do práce s texty a s informacemi v různých kontextech. Do plánování a realizace aktivit se pod vedením školních koordinátorek pro gramotnosti zapojili učitelé různých předmětů a ročníků. Využití QR kódů tak sehrálo roli při sdílení a naplňování společného cíle, kterým je podpora čtenářské gramotnosti u všech žáků školy. Inspirativní náměty vám postupně představíme. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Očekávaný výstup: Tvoří a odpovídá na základní otázky v anglickém jazyce. Zapojuje se do konverzace

Aktivita slouží k procvičování tvoření otázek a odpovědí v anglickém jazyce. Žáci nepotřebují předchozí zkušenost s prací s QR kódy, potřebné jsou tablety nebo mobilní telefony s aplikací pro jejich čtení.

V připravených QR kódech jsou skryty informace sloužící k popisu osoby (jméno, věk, adresa, záliby). Každý žák si vybere jeden QR kód, se kterým získá svou novou identitu a který si připevní na záda či čelo. Svůj vlastní kód nesmí naskenovat, nezná tedy svoje nové osobní údaje.

Žáci chodí po třídě a pomocí jednoduchých otázek od spolužáků zjišťují svou novou identitu. Spolužáci jim odpovídají na otázky podle informací, které zjistí z QR kódu. Žák si zjištěné údaje může zapisovat.

Ukázka skryté identity:
                                                
Name: Heikki Hakonen                                               
Age: 14
From: Finland
Likes: skiing and fishing

 

 

Ukázka vhodných otázek a odpovědí:

Where am I from? (You are from...)
What's my name? (Your name is...)
What do I like? (You like...)
How old am I? (You are...old)

Na závěr aktivity si každý žák zjištěné údaje zkontroluje podle svého QR kódu a sám sebe představí.

Žák si prostřednictvím komunikační situace „seznamování“ upevňuje danou slovní zásobu a z nabídky vybírá potřebnou informaci, kterou následně použije při odpovídání spolužákovi. Ačkoliv je aktivita zaměřená především komunikačně, směřuje také ke čtení a používání jednoduchých přímo vyjádřených informací.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
82.03 kB
PDF
Pracovní list

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Veronika Mamulová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Inspirace ze ZŠ Hranice – Struhlovsko, pilotní školy PPUČ pro rozvoj gramotností ve výuce.
Ostatní články seriálu: