Odborný článek

Pravěk v QR kódech

24. 2. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Barbora Sedláčková

Anotace

Týmy pilotních škol zapojených do projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) chystají na závěrečnou projektovou konferenci workshopy, ve kterých se podělí s ostatními účastníky o získané zkušenosti a konkrétní aktivity, které u nich byly realizovány „na cestě“ k rozvíjení gramotností. Například v ZŠ Hranice – Struhlovsko se dlouhodobě věnují rozvíjení čtenářské gramotnosti a hledají metody a formy, které by byly využitelné napříč všemi vzdělávacími obory. Jednou z možností jsou QR kódy, které mají univerzální využití, jsou pro žáky motivační a mohou podpořit jejich aktivní zapojení do práce s texty a s informacemi v různých kontextech. Do plánování a realizace aktivit se pod vedením školních koordinátorek pro gramotnosti zapojili učitelé různých předmětů a ročníků. Využití QR kódů tak sehrálo roli při sdílení a naplňování společného cíle, kterým je podpora čtenářské gramotnosti u všech žáků školy. Inspirativní náměty vám postupně představíme. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Očekávaný výstup: Žák chápe časovou posloupnost dějinných událostí, rozliší, co se stalo dříve nebo později

Aktivita je určena pro opakování a upevnění znalostí žáků o období pravěku. Navazuje na práci s odpovídajícími texty z učebnice, které mají žáci po celou dobu práce s pracovními listy k dispozici, aby si mohli informace ověřovat a dohledávat. Mohou využít i učitelem doporučené online zdroje, případně vhodné dětské encyklopedie. Pracovní listy neslouží k testování žákovských znalostí. Žáci mohou pracovat samostatně nebo ve dvojicích.

Zadání pro žáky:

Pracovní list č. 1: Přečtěte si jednotlivé informace v rámečcích, poté načtěte QR kód a odpovězte na otázku. Odpověď pod QR kódem najdete buď formou výběru z daných možností (a, b, c) a do rámečku vedle QR kódu napíšete správnou odpověď, nebo se pod QR kódem může skrývat nápověda, která vám usnadní odpověď. Tu napíšete na volnou linku.  

Pracovní list č. 2: Načtěte jednotlivé QR kódy, pod kterými se skrývají obrázky. Vaším úkolem je zjistit, do kterého období daný obrázek patří (starší doba kamenná, mladší doba kamenná, doba bronzová nebo doba železná), a každý QR kód spojit tužkou s dobou, které náleží.

Při práci s texty, kdy žák dohledává a ověřuje si informace, podporujeme rozvíjení čtenářské gramotnosti u každého žáka na jeho aktuální úrovni. QR kódy fungují jako motivační prvek, který aktivizuje a vtahuje do dané činnosti všechny žáky.

Pomůcky: pracovní listy pro každého žáka, vhodné texty s informacemi o pravěku, tablet nebo mobilní telefon s aplikací na čtení QR kódů

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
261.72 kB
PDF
Pracovní list 1
pdf
147.46 kB
PDF
Pracovní list 2

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Barbora Sedláčková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Inspirace ze ZŠ Hranice – Struhlovsko, pilotní školy PPUČ pro rozvoj gramotností ve výuce.
Ostatní články seriálu: