Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Pohádky Boženy Němcové s QR kódy
Odborný článek

Pohádky Boženy Němcové s QR kódy

16. 2. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Dana Haluzíková
Spoluautor
Mgr. Renata Skácelová

Anotace

Týmy pilotních škol zapojených do projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) chystají na závěrečnou projektovou konferenci workshopy, ve kterých se podělí s ostatními účastníky o získané zkušenosti a konkrétní aktivity, které u nich byly realizovány „na cestě“ k rozvíjení gramotností. Například v ZŠ Hranice – Struhlovsko se dlouhodobě věnují rozvíjení čtenářské gramotnosti a hledají metody a formy, které by byly využitelné napříč všemi vzdělávacími obory. Jednou z možností jsou QR kódy, které mají univerzální využití, jsou pro žáky motivační a mohou podpořit jejich aktivní zapojení do práce s texty a s informacemi v různých kontextech. Do plánování a realizace aktivit se pod vedením školních koordinátorek pro gramotnosti zapojili učitelé různých předmětů a ročníků. Využití QR kódů tak sehrálo roli při sdílení a naplňování společného cíle, kterým je podpora čtenářské gramotnosti u všech žáků školy. Inspirativní náměty vám postupně představíme. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Aktivita navazuje na předchozí četbu z knihy Pohádky Boženy Němcové. Pracovní list je založen na znalosti pohádek Princ Bajaja a Sedmero krkavců a slouží ke shrnutí jejich obsahu se zaměřením na postavy, které v pohádkách vystupují. Žáci pracují ve skupinách, z úryvku textu poznávají, o které pohádky se jedná a plní navazující úkoly. Pro samostatnou kontrolu správnosti splněných úkolů využívají QR kódů, které čtou pomocí aplikace k tomu určené. Vhodné je, aby po celou dobu žáci měli danou knihu, anebo výběr celých pohádek k dispozici a mohli se k textům vracet. Aktivita by neměla sloužit k ověření, zda si pohádky zapamatovali, ale jako podpora a motivace k práci s textem.

V úvodu si žáci společně připomenou, které pohádky z knihy od Boženy Němcové znají. Mohou hlasovat o „nejkrásnější pohádce“, „o nejstrašidelnější pohádce“ apod.

Ve skupinách sdílejí, která z pohádek je nejvíce zaujala a proč. Následně si vezmou připravený pracovní list a vypracují ve skupinách dané úkoly. K jejich vypracování mohou používat celé texty z knihy. V průběhu práce si samostatně kontrolují správnost splněných úkolů pomocí QR kódů. Pokud jsou žáci některé skupiny s vypracováním pracovního listu hotovi dříve než ostatní, zahrají si hru: „Hádej, kdo jsem!“ (Jeden ze členů skupiny si myslí postavu z pohádky a ostatní mu dávají otázky, na které lze odpovědět pouze ano–ne, dokud nemají dostatek informací, aby uhodli název postavy.)

Na závěr svou práci ve skupinách společně zhodnotí. Pokud nemají žáci s hodnocením skupinové práce dostatek zkušeností, měl by jim vyučující poskytnout kritéria, podle kterých ji budou hodnotit. Hodnocení je zaměřeno jak na vzájemnou spolupráci ve skupině, tak na splnění daných úkolů.

Čtenářská gramotnost je rozvíjena již v úvodu při vzájemném sdílení pocitů z předchozí četby. Při plnění úkolů z pracovního listu žáci hledají v textu přímo vyjádřené informace, zaměřují se na důležité dějové momenty, na hlavní postavy, na dějovou posloupnost a při tom rozvíjejí svou dovednost rychlé orientace v textu. Učí se shrnovat, o čem text je. Jak bylo zmíněno v úvodu, důležité je, aby žáci měli celé texty pohádek k dispozici a mohli s nimi v průběhu aktivity pracovat.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
347.66 kB
PDF
Pracovní list pro žáky

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Dana Haluzíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Inspirace ze ZŠ Hranice – Struhlovsko, pilotní školy PPUČ pro rozvoj gramotností ve výuce.
Ostatní články seriálu: