Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > V obchodě s QR kódy
Odborný článek

V obchodě s QR kódy

16. 2. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Veronika Celnarová

Anotace

Týmy pilotních škol zapojených do projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) chystají na závěrečnou projektovou konferenci workshopy, ve kterých se podělí s ostatními účastníky o získané zkušenosti a konkrétní aktivity, které u nich byly realizovány „na cestě“ k rozvíjení gramotností. Například v ZŠ Hranice – Struhlovsko se dlouhodobě věnují rozvíjení čtenářské gramotnosti a hledají metody a formy, které by byly využitelné napříč všemi vzdělávacími obory. Jednou z možností jsou QR kódy, které mají univerzální využití, jsou pro žáky motivační a mohou podpořit jejich aktivní zapojení do práce s texty a s informacemi v různých kontextech. Do plánování a realizace aktivit se pod vedením školních koordinátorek pro gramotnosti zapojili učitelé různých předmětů a ročníků. Využití QR kódů tak sehrálo roli při sdílení a naplňování společného cíle, kterým je podpora čtenářské gramotnosti u všech žáků školy. Inspirativní náměty vám postupně představíme. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Počítání s penězi, hra na obchod a nakupování je na 1. stupni často zařazovanou aktivitou. V aktivitě, kterou chceme představit, je motivační účinek pro žáky umocněn použitím QR kódů jako prostředku k získání potřebných informací.

Připravené kódy rozvěsíme po třídě nebo na chodbě a každému žákovi dáme pracovní list. Žáci se samostatně, ve dvojicích či skupinách pohybují ve vymezeném prostoru. Hledají kódy, které pomocí telefonu nebo tabletu a aplikace k tomu určené rozkódují, a zjistí cenu za konkrétní potravinu. O jakou potravinu se jedná, poznají podle obrázku ve středu QR kódu. Získané informace (ceny potravin) si přepisují do tabulky, která je součástí pracovního listu.

Po vyplnění tabulky pokládá učitel žákům otázky, na které mohou odpovědět přímo na základě zjištěných informací, např. „Co je levnější než…?“ Tvoří slovní úlohy vedoucí k pamětnému sčítání a pamětnému odčítání, např. „Koupila jsem si nanuk. Zaplatila jsem 20 Kč. Kolik mi paní prodavačka vrátí?“ „Kolik zaplatím za jogurt a rohlík?“ „Mám 20 Kč, můžu si koupit dva banány?“ Na závěr žáci vypracují samostatně nebo pod vedením učitele zadání na pracovním listu.

Kromě dominantního rozvoje matematické gramotnosti a propedeutiky pro rozvíjení finanční gramotnosti je v aktivitě potenciál pro rozvoj čtenářské gramotnosti při získávání informací z nelineárních textů a následné práce s nimi. Rozvíjena je i jako dovednost aktivního naslouchání při pokládání otázek a následných odpovědí.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
363.28 kB
PDF
Pracovní list pro žáky
pdf
527.34 kB
PDF
QR kódy
pdf
38.09 kB
PDF
QR kódy – řešení

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Veronika Celnarová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Inspirace ze ZŠ Hranice – Struhlovsko, pilotní školy PPUČ pro rozvoj gramotností ve výuce.
Ostatní články seriálu: