Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Trestné činy a digitální stopa
Odborný článek

Trestné činy a digitální stopa

28. 1. 2021 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Petr Caloň

Anotace

Lekce se bude zaměřovat na trestné činy a přestupky v digitálním prostředí, zejména na sociálních sítích. Součástí bude aktivní práce a vyhledávání na internetu a poslech a práce s textem, kdy žáci budou zkoumat z různých úhlů pohledu jeden konkrétní případ.

Metodická poznámka

V úvodu je třeba říci, že se bude jednat o velmi složité téma. Učitel by měl zvážit podmínky a klima třídy, ve které se bude výuková lekce využívat. Je bezesporu nutné třídu nasměrovat ke konstruktivní kritice s využitím tolerance a vyvarovat se a minimalizovat jakékoliv rasistické poznámky a hate speech ze strany žáků. Pro nezkušeného učitele může být proto tato lekce náročná. Přesto toto téma vyžaduje pozornost.

Pomůcky: dataprojektor a učitelský počítač, žákovská zařízení s připojením na internet (počítač, tablet či mobilní telefon) – vždy minimálně jeden do dvojice (do lavice)

Teoretická část (5–10 min.)

V úvodu se žáci seznámí s důležitým pojmem digitální stopa. Tato část je společná s celou třídou a vyžaduje pouze vysvětlení formou frontální metody. K vysvětlení lze využít prezentaci (viz níže), kterou učitel promítne přes dataprojektor. Prezentace na závěr obsahuje tři otázky a vypracované odpovědi.

Odkaz na učitelskou prezentaci:

Motivační část (5 min.)

V úvodu žáci zhlédnou reportáž z pořadu 168 hodin, kterou odvysílala veřejnoprávní televize 13. 11. 2017.

Odkaz na reportáž: link

Reportáž zastavíme v čase 4:00 (po čtyřech minutách) a pokračujeme k dalšímu úkolu.

Praktická část

Úkol č. 1 – práce s pracovní listem (20–30 min.)

Následně žákům rozdáme nebo nasdílíme pracovní listy. Žáci budou pracovat ve dvojici v lavici na jednom pracovním listě. Následně úkol společně odevzdají.

Možnosti vypracování:

 • offline škola – pracovní listy vytiskneme (oboustranně) a rozdáme jeden list do dvojice – odkaz na pdf.
 • škola využívající systém Microsoft Teams – odkaz na docx. Žákům nasdílíme přes systém Microsoft Teams a žáci budou pracovní list vyplňovat online.
 • škola využívající systém Google Workspace – odkaz na Google Docs. Žákům soubor nasdílíme do systému Google učebna – vytvořit kopii pro každého studenta, žáci budou pracovní list vyplňovat online (opět ve dvojicích).

K vyplnění tohoto pracovního listu budou žáci potřebovat telefon, tablet, notebook či jakékoliv jiné zařízení s připojením na internet. Žáci budou během práce aktivně vyhledávat a číst na internetu.

Pracovní list využívá práci s českými zpravodajskými servery. Jejich výběr byl určen tématem a kvalitou zpracování dané problematiky. Autor vycházel ze seznamu nejnavštěvovanějších českých zpravodajských webů v březnu roku 2020, jehož seznam vyšel na webu Mediaguru.cz. V případné samostatné práci žáků opět doporučujeme, aby se žáci zaměřili pouze na tyto weby a vyhnuli se případným dezinformačním stránkám – viz tabulka.

 

 

Učitelská verze pracovního listu s vypracovanými odpověďmi

Závěr práce s pracovním listem (10–15 min.)

Poté co žáci vypracují všechny samostatné úkoly, tak kontrolu pracovního listu přesuneme do společné diskuze nad jednotlivými body. Tato část se již pravděpodobně uskuteční v následující vyučovací hodině (z důvodu časové náročnosti samostatné práce). Tento čas může učitel využít ke kontrole toho, co žáci do pracovních listů zaznamenali. Pracovní listy není nutné hodnotit a hodnocení je pak možné přenechat na společnou diskuzi. Alternativou je, aby žáci pracovní listy vyhodnocovali sami, popřípadě spojit vždy dvě dvojice dohromady a společně řešit pouze ty situace, kde se čtveřice žáků neshodla.

Úkol č. 2 (10–15 min.)

Články, kdy stát zasáhl proti nenávistným komentářům na internetu, vždy vyvolávají ve společnosti veliké emoce. Na sociálních sítích se toto odráží v podobě masivní reakce čtenářů a interakce pod příspěvkem či článkem.

Žáky opět rozdělíme do dvojic a vyzveme je, aby na sociální síti Facebook vyhledali minimálně tři články o této kauze (viz výše).

U článků si poznačte:

 • zpravodajský server, který článek na síti zveřejnil
 • název článku
 • množství reakcí
 • u prvních 10 reakcí si poznačte emocionální poměr reakce: pozitivní (souhlasný) x negativní (odpor, nesouhlas) x neutrální reakce (případně odhadněte)

Pro příklad lze uvést tento příspěvek od zpravodajského serveru Novinky.cz na sociální síti Facebook: odkaz.

Diskuze

 • Setkali jste se s nenávistnými komentáři?
  • pokud ano, tak u jakých typů článků?
 • Reagujete na některé články v diskuzi?
  • pokud ano, tak u jakých typů článků?
 • Jak rozpoznáte trestnou činnost v digitálním prostředí?
 • Jak ovlivnily digitální technologie kriminalitu?
 • V čem tkví nebezpečí nebo záludnost trestné činnosti páchané na internetu?

Vzdělávací obsah lze dál rozšířit o tato témata, která zpracoval vzdělávací program organizace Člověk v tísni.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • efektivně využívá moderní informační technologie
 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry