Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Trestné činy a digitální stopa
Odborný článek

Trestné činy a digitální stopa

28. 1. 2021 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr Petr Caloň

Anotace

Lekce se bude zaměřovat na trestné činy a přestupky v digitálním prostředí, zejména na sociálních sítích. Součástí bude aktivní práce a vyhledávání na internetu a poslech a práce s textem, kdy žáci budou zkoumat z různých úhlů pohledu jeden konkrétní případ.

Cíl

Cílem lekce je to, aby žáci rozpoznali trestnou činnost na internetu, aby si uvědomili její závažnost a možné právní důsledky. Internet totiž disponuje nesmazatelnou digitální stopou, kterou nelze jednoduše vymazat či skrýt, a vyhnout se případným právním důsledkům. Žáci k cíli dospívají prostřednictvím praktických úloh, kde si budou ověřovat porozumění textu, orientaci v něm a práci s informacemi.

Metodická poznámka

V úvodu je třeba říci, že se bude jednat o velmi složité téma. Učitel by měl zvážit podmínky a klima třídy, ve které se bude výuková lekce využívat. Je bezesporu nutné třídu nasměrovat ke konstruktivní kritice s využitím tolerance a vyvarovat se a minimalizovat jakékoliv rasistické poznámky a hate speech ze strany žáků. Pro nezkušeného učitele může být proto tato lekce náročná. Přesto toto téma vyžaduje pozornost.

Pomůcky: dataprojektor a učitelský počítač, žákovská zařízení s připojením na internet (počítač, tablet či mobilní telefon) – vždy minimálně jeden do dvojice (do lavice)

Teoretická část (5–10 min.)

V úvodu se žáci seznámí s důležitým pojmem digitální stopa. Tato část je společná s celou třídou a vyžaduje pouze vysvětlení formou frontální metody. K vysvětlení lze využít prezentaci (viz níže), kterou učitel promítne přes dataprojektor. Prezentace na závěr obsahuje tři otázky a vypracované odpovědi.

Odkaz na učitelskou prezentaci:

Motivační část (5 min.)

V úvodu žáci zhlédnou reportáž z pořadu 168 hodin, kterou odvysílala veřejnoprávní televize 13. 11. 2017.

Odkaz na reportáž: link

Reportáž zastavíme v čase 4:00 (po čtyřech minutách) a pokračujeme k dalšímu úkolu.

Praktická část

Úkol č. 1 – práce s pracovní listem (20–30 min.)

Následně žákům rozdáme nebo nasdílíme pracovní listy. Žáci budou pracovat ve dvojici v lavici na jednom pracovním listě. Následně úkol společně odevzdají.

Možnosti vypracování:

 • offline škola – pracovní listy vytiskneme (oboustranně) a rozdáme jeden list do dvojice – odkaz na pdf.
 • škola využívající systém Microsoft Teams – odkaz na docx. Žákům nasdílíme přes systém Microsoft Teams a žáci budou pracovní list vyplňovat online.
 • škola využívající systém Google Workspace – odkaz na Google Docs. Žákům soubor nasdílíme do systému Google učebna – vytvořit kopii pro každého studenta, žáci budou pracovní list vyplňovat online (opět ve dvojicích).

K vyplnění tohoto pracovního listu budou žáci potřebovat telefon, tablet, notebook či jakékoliv jiné zařízení s připojením na internet. Žáci budou během práce aktivně vyhledávat a číst na internetu.

Pracovní list využívá práci s českými zpravodajskými servery. Jejich výběr byl určen tématem a kvalitou zpracování dané problematiky. Autor vycházel ze seznamu nejnavštěvovanějších českých zpravodajských webů v březnu roku 2020, jehož seznam vyšel na webu Mediaguru.cz. V případné samostatné práci žáků opět doporučujeme, aby se žáci zaměřili pouze na tyto weby a vyhnuli se případným dezinformačním stránkám – viz tabulka.

 

 

Učitelská verze pracovního listu s vypracovanými odpověďmi

Závěr práce s pracovním listem (10–15 min.)

Poté co žáci vypracují všechny samostatné úkoly, tak kontrolu pracovního listu přesuneme do společné diskuze nad jednotlivými body. Tato část se již pravděpodobně uskuteční v následující vyučovací hodině (z důvodu časové náročnosti samostatné práce). Tento čas může učitel využít ke kontrole toho, co žáci do pracovních listů zaznamenali. Pracovní listy není nutné hodnotit a hodnocení je pak možné přenechat na společnou diskuzi. Alternativou je, aby žáci pracovní listy vyhodnocovali sami, popřípadě spojit vždy dvě dvojice dohromady a společně řešit pouze ty situace, kde se čtveřice žáků neshodla.

Úkol č. 2 (10–15 min.)

Články, kdy stát zasáhl proti nenávistným komentářům na internetu, vždy vyvolávají ve společnosti veliké emoce. Na sociálních sítích se toto odráží v podobě masivní reakce čtenářů a interakce pod příspěvkem či článkem.

Žáky opět rozdělíme do dvojic a vyzveme je, aby na sociální síti Facebook vyhledali minimálně tři články o této kauze (viz výše).

U článků si poznačte:

 • zpravodajský server, který článek na síti zveřejnil
 • název článku
 • množství reakcí
 • u prvních 10 reakcí si poznačte emocionální poměr reakce: pozitivní (souhlasný) x negativní (odpor, nesouhlas) x neutrální reakce (případně odhadněte)

Pro příklad lze uvést tento příspěvek od zpravodajského serveru Novinky.cz na sociální síti Facebook: odkaz.

Diskuze

 • Setkali jste se s nenávistnými komentáři?
  • pokud ano, tak u jakých typů článků?
 • Reagujete na některé články v diskuzi?
  • pokud ano, tak u jakých typů článků?
 • Jak rozpoznáte trestnou činnost v digitálním prostředí?
 • Jak ovlivnily digitální technologie kriminalitu?
 • V čem tkví nebezpečí nebo záludnost trestné činnosti páchané na internetu?

Vzdělávací obsah lze dál rozšířit o tato témata, která zpracoval vzdělávací program organizace Člověk v tísni.

Reflexe

Nenávistné reakce se staly samostatnou kapitolou na internetu. Díky zdání anonymity se řada uživatelů nebojí projevit a reagovat, častokráte i tím nejhorším způsobem. Na sociálních sítích se tak člověk může lehce stát součástí virtuálního davu, kde se snáze nechá strhnout k určitému chování (viz Psychologie davu od Gustava Le Bona). Důležitou součástí moderního občana je proto i právní znalost trestných činů a přestupků v digitálním prostředí. Zejména uvědomění si závažnosti tohoto jednání a jeho možné právní důsledky. Internetové prostředí na rozdíl od toho skutečného totiž disponuje nesmazatelnou digitální stopou, kterou nelze jednoduše vymazat či u ní snadno skrýt autorství.

Není rovněž žádným tajemstvím, že česká společnost se potýká s rasismem, xenofobií, homofobií a nesnášenlivostí, která se velmi často projevuje právě na internetu. Z tohoto důvodu bylo vybráno i toto téma, které na konkrétním příkladu popisuje možné právní důsledky zmíněného jednání.

Zdroje:

Co je digitální stopa?? Internetem bezpečně [online]. [cit. 2021-01-18]. Dostupné z: https://www.internetembezpecne.cz/internetem-bezpecne/dobre-vedet/digitalni-stopa/.

Čas na zpravodajských webech se v březnu téměř ztrojnásobil. Mediaguru [online]. 2020 [cit. 2020-12-29]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/04/cas-na-zpravodajskych-webech-se-v-breznu-temer-ztrojnasobil/.

ČTK. Muž se přiznal, že na internetu posílal děti do plynu. Soud přesto rozhodl o nevině. Aktuálně.cz [online]. [cit. 2020-12-30]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/soud-zprostil-obzaloby-muze-v-kauze-prvnaku-neprokazalo-se-z/r~e2ebba7e6a7a11e9a305ac1f6b220ee8/.

ČTK. ZŠ Plynárenská? Řešení se nabízí.‘ Případ rasistických komentářů pod fotkou prvňáků z Teplic se vrací. Lidovky.cz [online]. 1.9.2020 [cit. 2020-12-16]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/domov/zs-plynarenska-reseni-se-nabizi-pripad-komentaru-pod-fotkou-prvnaku-z-teplic-se-vraci-k-soudu.A200901_165341_ln_domov_tmr.

ČTK. Hlásal zlo. Za nenávistné komentáře pod fotkou prvňáků dostal podmínku. Seznam Zprávy [online]. [cit. 2021-01-03]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/za-nenavistny-komentar-pod-fotkami-prvnaku-dostal-podminku-112667.

Digitální stopa. Youtube.com [online]. [cit. 2021-01-18]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=kmGbF-k81aM.

GOLIS, Ondřej. Proč za nenávistný komentář o dětech nepadl trest? Facebook odmítl dát informace, stojí v rozsudku. IRozhlas.cz [online]. [cit. 2021-01-02]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zs-plynarenska-prvnaci-teplice-rasismus-rozsudek-nenavistne-komentare-facebook_1906160600_ogo.

Jak to chodí u soudu aneb „Zlehka“ soudním řízením I. Lehkozivova.cz [online]. [cit. 2021-01-03]. Dostupné z: https://www.lehkozivova.cz/post/jak-to-chod%C3%AD-u-soudu-aneb-zlehka-soudn%C3%ADm-%C5%99%C3%ADzen%C3%ADm-i.

KUBANT, Vít. Trest za nenávistný komentář? Soudkyně v rozsudku napsala, že v žádném případně nemohlo jít o vtip. IRozhlas.cz [online]. [cit. 2020-12-30]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nenavistne-komentare-rozsudek-teplice-soud-fotografie-prvnaku_2010010712_vtk.

KUBANT, Vít. ‚Řešení se přímo nabízí.‘ Za komentář pod fotkou teplických prvňáčků dostal Kroupa podmínku. IRozhlas.cz [online]. [cit. 2020-12-30]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/teplice-zs-plynarenska-komentar_2007161324_pj.

MÁLEK, Petr. Kauza komentářů pod fotkou prvňáčků: obviněný muž se "hlásil k neonacismu." Deník.cz [online]. [cit. 2021-01-03]. Dostupné z: https://www.denik.cz/regiony/kauza-okolo-teplicke-skoly-zs-plynarenska-je-zpet-u-soudu-20190426.html.

PŘIBYL, Pavel. Soud zamítl odvolání autora nenávistného komentáře pod fotkou prvňáčků. IDnes.cz [online]. [cit. 2021-01-03]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/usti/zpravy/teplice-soud-nenavistne-komentare-facebook-prvnacci-kroupa-rozsudek-odvolani-podminka.A201001_151220_usti-zpravy_pakr.

Čas na zpravodajských webech se v březnu téměř ztrojnásobil. Mediaguru [online]. 2020 [cit. 2020-12-29]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/04/cas-na-zpravodajskych-webech-se-v-breznu-temer-ztrojnasobil/.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • efektivně využívá moderní informační technologie
 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry