Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Společně to dokážeme (12. díl) – „Pavučina přátelství“
Odborný článek

Společně to dokážeme (12. díl) – „Pavučina přátelství“

24. 8. 2021 Předškolní vzdělávání
Autor
Marie Čermáková

Anotace

Článek je jedním ze série článků navazujících na úvodní první díl s teoretickým úvodem k popisovaným aktivitám. Aktivity uváděné v sérii článků mají společnou formu práce – děti pracují v různě velkých skupinách. Všechny z uvedených aktivit rozvíjí přirozeně spolupráci mezi dětmi a vzájemné vztahy při plněné společného úkolu, potažmo jsou rozvíjeny i jiné dovednosti, což je uvedeno vždy na začátku každého článku v dalších záměrech pedagoga. Závěr každého článku tvoří reflexe, tedy zpětná vazba pedagoga k uvedené a zdokumentované aktivitě.

Další záměry pedagoga

Připravit společné ranní přivítání a uvědomění si, že ačkoliv jsme tu každý sám ze sebe, také jsme jedna skupina, která potřebuje každého. Vytvořit si z pozice pedagoga přehled o tom, jak fungují vztahy mezi dětmi. Podporovat pozornost při aktivitě, která vyžaduje klid. 

Popis aktivity

V ranním komunikačním kruhu jsme si společně vysvětlili, že ačkoliv jsme každý jiný, jsme součástí skupiny dětí v naší třídě. Toto nám znázornila Pavučina přátelství, která vznikla z vlny odmotávané z klubíčka. Děti si sednou do kruhu a posílají si vlněné klubíčko. Jednou rukou drží vlnu a druhou posílají klubíčko k dalšímu dítěti, až vznikne pavučina, která nás všechny spojuje. Důležité je, aby děti stále seděly na místě a nehýbaly rukou, když v ní drží vlnu. S posíláním klubíčka pomáhá učitelka, která se ptá, kdo další jej dostane.

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 1 – pavučina přátelství z klubíčka vlny

Reflexe

Tato aktivita je s dětmi prováděna na začátku školního roku, kdy se vzájemně seznamujeme, učíme se jména kamarádů a vytváříme společná pravidla. Pomocí ní u dětí posilujeme povědomí o tom, že jsme jedna skupina a v ní má každý své místo – což si i slovně vysvětlíme při podávání klubíčka a odmotávání vlny od jednoho dítěte k druhému. Dětem se tato aktivita navíc pro svoji originalitu líbí. Učitelka si při  posílání klubíčka vytvoří povědomí o tom, jak fungují vztahy mezi dětmi, kdo komu pošle...

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marie Čermáková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
24. 8. 2021
Tento příspěvek, stejně jako celý soubor, je inspirující pro utváření společenství ve třídě, zapojování dětí do společných aktivit. Ve své pestrosti nabízí možnost pro aktivní zapojení každého dítěte. Společné činnosti tohoto nebo obdobného pojetí by měly být součástí práce v každé třídě, každé mateřské školy. Pro učitele, kteří nemají vlastní zkušenosti, se mohou popsané činnosti stát dobrým vodítkem k vlastním konceptům. Významnou a cennou součástí příspěvku je reflexe, která dokresluje učení dětí, sledování jejich pokroků v různých oblastech.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Sociální a personální kompetence
  • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy