Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Společně to dokážeme (7. díl) – „To je moje tělo“
Odborný článek

Společně to dokážeme (7. díl) – „To je moje tělo“

28. 7. 2021 Předškolní vzdělávání
Autor
Marie Čermáková

Anotace

Článek je jedním ze série článků navazujících na úvodní první díl s teoretickým úvodem k popisovaným aktivitám. Aktivity uváděné v sérii článků mají společnou formu práce – děti pracují v různě velkých skupinách. Všechny z uvedených aktivit rozvíjí přirozeně spolupráci mezi dětmi a vzájemné vztahy při plněné společného úkolu, potažmo jsou rozvíjeny i jiné dovednosti, což je uvedeno vždy na začátku každého článku v dalších záměrech pedagoga. Závěr každého článku tvoří reflexe, tedy zpětná vazba pedagoga k uvedené a zdokumentované aktivitě.

Další záměry pedagoga

Poznat a pojmenovat části těla. Posilovat jemnou motoriku při práci s malými kamínky a mušlemi. Vytváření povědomí o rozdílech mezi dvěma pohlavími.

Popis aktivity

Aktivita navazovala na týden, ve kterém jsme si povídali o lidském těle, prohlíželi jsme si encyklopedie na toto téma a skládali jsme společně puzzle s lidským tělem a popisem jeho částí. Poté, co děti poskládaly puzzle ve dvou skupinách (chlapci kluka a děvčata holčičku), položily se dvě děti na koberec (chlapec a děvče) a ostatní je obkládaly kamínky a mušlemi. Když jsem tyto děti zvedla, zůstaly po nich obrysy těl z kamínků a mušlí, následně všechny děti společně pokračovaly ve volném dokončení dle vlastní fantazie. 

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 1 – skládání puzzlů ve dvou skupinách předcházelo obkládání těla kamínky a mušlemi

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 2 – obkládání těla kamínky a mušlemi

Autor díla: Marie Čermáková

Obrázek č. 3 – dokončeno
 

Reflexe

V průběhu týdenního tématu si děti krom jiného osvojily základní poznatky o lidském těle. Byly dále posíleny analyticko-syntetické dovednosti při skládání puzzlů. Děti se seznámily s tím, jak se s těmito tematickými puzzly pracuje – přiřazování odpovídající části těla k jejímu pojmenování. Toto pak využívaly následně v dalších dnech ve volných aktivitách, kdy už s nimi pracovaly samy. Byla posílena paměť při hledání chybějících dílků, které učitelka odebrala. V průběhu celé aktivity byla posilována spolupráce mezi dětmi a jemná motorika při práci s jemným materiálem – puzzly a drobnými kamínky. Obě uvedené aktivity byly pro děti nové a zajímavé, což posílilo úroveň jejich plnění.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marie Čermáková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
28. 7. 2021
Tento příspěvek, stejně jako celý soubor, je inspirující pro utváření společenství ve třídě, zapojování dětí do společných aktivit. Ve své pestrosti nabízí možnost pro aktivní zapojení každého dítěte. Společné činnosti tohoto nebo obdobného pojetí by měly být součástí práce v každé třídě, každé mateřské školy. Pro učitele, kteří nemají vlastní zkušenosti, se mohou popsané činnosti stát dobrým vodítkem k vlastním konceptům. Významnou a cennou součástí příspěvku je reflexe, která dokresluje učení dětí, sledování jejich pokroků v různých oblastech.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům