Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Elektronické platformy pro inkluzivní TV – inspirace, postupy, příklady
Odborný článek

Elektronické platformy pro inkluzivní TV – inspirace, postupy, příklady

2. 12. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Ondřej Ješina

Anotace

Od svého vzniku se jedná o jednotku Katedry aplikovaných pohybových aktivit (APA) na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Jsme tak trochu tím, čím nás chcete mít. Nevíme, jestli to je dobře, či nikoliv, ale jdeme napříč resorty různých ministerstev, napříč různými obory, napříč věkovými skupinami, napříč celým portfoliem speciálních potřeb, napříč všemi podobami pohybových aktivit. Hlavním pojítkem naší činnosti je podpora konkrétních osob se speciálními potřebami v jejich snaze o zapojení do aktivního životního stylu s cílem zlepšení kvality jejich života. Při své činnosti se však zdaleka nesoustředíme pouze na ně, ale zejména se snažíme o celospolečenské pojetí a pracujeme i s lidmi bez speciálních potřeb.

Představení Centra APA jako vzdělávacího a aplikačního pracoviště (nejen) pro inkluzivní TV

Od svého vzniku se jedná o jednotku Katedry aplikovaných pohybových aktivit (APA) na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Jsme tak trochu tím, čím nás chcete mít. Nevíme, jestli to je dobře, či nikoliv, ale jdeme napříč resorty různých ministerstev, napříč různými obory, napříč věkovými skupinami, napříč celým portfoliem speciálních potřeb, napříč všemi podobami pohybových aktivit. Hlavním pojítkem naší činnosti je podpora konkrétních osob se speciálními potřebami v jejich snaze o zapojení do aktivního životního stylu s cílem zlepšení kvality jejich života. Při své činnosti se však zdaleka nesoustředíme pouze na ně, ale zejména se snažíme o celospolečenské pojetí a pracujeme i s lidmi bez speciálních potřeb. 

Svou činností symbioticky doplňujeme klasickou akademickou práci a vytváříme most mezi teorií a praxí. Jsme značkou Katedry APA navenek. Jsme partnerem pro vás – rodiče, pedagogy, sociální pracovníky, sourozence, manžele a manželky, studenty, děti i dospělé, seniory i předškoláky, zástupce firem i neziskovek. Každého z vás, koho se nějak osobně nebo pracovně dotýká téma aplikovaných pohybových aktivit – tedy pohybových aktivit ve volném čase, školní tělesné výchově, sportu či komplexní rehabilitaci.

Webové stránky Centra APA

Webové stránky jsou při prvotním zadání řešeny jako rozhraní pro tři prioritní témata. Jedním z nich je činnost speciálně pedagogických pracovníků zaměřených na poradenství v oblasti TV dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – konzultantů APA. Druhou je celkový vhled do Centra APA jako jednotky FTK UP, který mimo jiné sdružuje informace ze všech tří témat. Také předkládá aktuální informace o dění a novinkách v problematice APA, hodnotí proběhnuvší události spojené s Centrem APA a spoustu dalšího. Třetí tvoří zavěšené metodické materiály a elektronická podpora nejen pro pedagogy, žáky i rodiče. Webové stránky zároveň slouží jako rozcestník na další elektronické platformy.

Youtube kanál Centra APA

Jednou z platforem našeho praktického působení, který se nám daří naplňovat spoustou materiálů, je náš YouTube kanál. Je tomu už nějaký čas, co jsme jej začali využívat i jako jednu z forem online vzdělávání při práci s učiteli a jejich žáky a jako multimediální podporu našich metodických materiálů. Naši konzultanti jsou přitom stále učitelům a dalším zájemcům k dispozici pro případné probrání toho, co ve zveřejněných videích viděli, ale nebylo jim třeba jasné, anebo těm, kteří k dané problematice chtějí vědět ještě více. Součástí jsou i diskuzní videa o uvolňování žáků z tělesné výchovy a o psychosociálních aspektech inkluzivní tělesné výchovy, dále praktické ukázky aplikovaných pohybových aktivit, příklady dobré praxe a další videomateriály. YouTube kanál Centra APA je k dispozici zde.

Časopis APA v teorii a praxi

Časopis vznikl se záměrem propagace APA jako průsečíku speciální pedagogiky a kinantropologických disciplín. Profese a sféry zájmu i vědeckého bádání v oblasti pohybových aktivit osob se speciálními potřebami (převážně zdravotním postižením a znevýhodněním) se postupně staly takřka mainstreamovým tématem s příchodem legislativních změn ve vzdělávání. Redakční rada časopisu vnímá potřebu systematické propagace příkladů dobré praxe, metodických návodů a řešení pro učitele, instruktory či trenéry.

Z těchto důvodů zde čtenáři naleznou několik pravidelných rubrik, jako jsou osobnost v oblasti APA, projektové okénko, informace z vysokých škol a zejména pak APA v praxi. Kde jak už napovídá název, dochází k propojení teorie s praxí. Přesvědčit se můžete zde.

Databáze knih a dalších materiálů v elektronické podobě

Velmi důležitou složkou webových stránek Centra APA a také ceněnou elektronickou platformou pro pedagogy, studenty, žáky, rodiče i ostatní zájemce jsou odborné publikace, skripta a metodické listy. Všechny tyto možnosti mají svou vlastní sekci a pod názvem Ke stažení jsou k dispozici všem a zdarma. Nejedná se jen o knihy, ale i vybrané časopisecké články, sborníky a zejména aktuálně vyhotovené a přidané metodické karty.

Metodická DVD

Dříve natočená metodická DVD jsou jistě nedílnou součástí digitálních možností edukace v jakémkoliv pojetí. Koupit se bohužel nedají, ale zájemcům z řad široké veřejnosti jsou bezplatně k dispozici v rámci sekce Ke stažení na již zmíněných webových stránkách Centra APA. Předkládají nám příběhy z běžného života dětí, žáků či osob se specifickými potřebami. Jejich cestu integrace pomocí aplikovaných pohybových aktivit v běžných školách. Některý obsah DVD je více zaměřen na praktické příklady a ukázky práce s žáky se SVP, jiný zase na příklady dobré praxe i s komentáři.

E-learningové texty zaměřené na potřeby různých skupin

Jedná se o texty určené profesním či zájmovým skupinám. Struktura těchto textů respektuje jejich očekávané informační potřeby. Jednou ze zaměřených skupin jsou pracovníci poradenských zařízení typu PPP nebo SPC. Pro pracovníky škol na pozicích školních poradenských pracovníků, učitelů TV a asistenty pedagoga jsou určeny další části textů. Nezapomínáme ani na rodiče žáků se SVP.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ondřej Ješina

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.