Odborný článek

Využití podobnosti

9. 5. 2005 Základní vzdělávání
Autor
Jana Jílková

Anotace

Výhodou při komunikaci v cizím jazyce je znalost jiného příbuzného jazyka. Svou roli hraje i znalost mezinárodně známých výrazů.
Využití podobnosti

Je obecně přijímáno, že znalost cizího jazyka zaujímá důležité místo v životě jednotlivců. Zejména po vstupu do EU se zvýraznila možnost získávání zkušeností i zaměstnání v zahraničí, která při neznalosti cílového nebo některého ze světových jazyků je z pochopitelných důvodů velmi limitována.

Jednotlivci, jejichž mateřským jazykem je čeština či jiný slovanský jazyk obvykle nemohou v případě, že komunikují v neslovanském jazyce, využít ani podobnosti písemné či zvukové podoby cizího jazyka s vlastním, ani podobnosti jazykových struktur apod. Při pohledu do dánsko-anglického slovníku bychom mohli při porovnání písemné formy jednotlivých slov v obou jazycích nabýt dojmu, že při znalosti angličtiny budeme schopni relativně snadno komunikovat i v dánštině. I když to není tak jednoznačné, je zřejmé, že příslušnost dvou a více jazyků do stejné jazykové skupiny je při komunikaci výhodou, zejména je-li jedním z nich jazyk mateřský. Podobný efekt se projeví také v případě, kdy do stejné jazykové skupiny patří dva či více cizích jazyků, které se jedinec učí či v nich komunikuje.

(Ne)slovanské jazyky

Zjevnou výhodou při komunikaci v cizím jazyce je znalost jiného příbuzného jazyka. Při cestě na Slovensko, do Polska nebo na Ukrajinu budeme proti jedincům, jejichž mateřským jazykem je některý tzv. západní jazyk a neznají žádný cizí jazyk ze skupiny jazyků slovanských, ve výhodě. Mnohé výrazy budeme schopni odhadnout. A opačně, budeme-li v uvedených zemích používat češtinu, je pravděpodobné, že nám bude s většími či menšími potížemi porozuměno. Uživatelé neslovanských jazyků budou v mnohem obtížnější pozici. Při absolutní absenci znalosti slovanského jazyka (vyjma využití mezinárodně známých výrazů jako je např. pizza a hotel) mohou být pochopeni na základě neverbální komunikace, případně mohou využít pomoci jiné osoby nebo technických prostředků (slovník, překladač).

Konkrétní příklad využití ve škole

Příkladem výrazů, se kterými lze v souvislosti s výše uvedeným pracovat, jsou: taxi, supermarket, káva, pizza, auto, autobus, manažer, drink (jdeme na drink), OK, vyslovená zkratka osobního počítače "pí sí" a mnoho výrazů počítačových her, kráva "Milka", hamburger, džínsy, Kaufland, Interspar, I love you, Santa Claus, vánoční "štola" atd. Upozornit je možné i na slovo českého původu - robot.

Uvedení dalších výrazů a hledání souvislostí může být motivačním činitelem jak pro žáky, tak pro učitele nejen v souvislosti s jazykovým vzděláváním. Inspiraci lze mimo jiné hledat na různých výrobcích (zejména potraviny, elektronika, drogistické zboží).

Aspekt podobnosti a odhadování může pozitivně ovlivňovat paměťové stopy a pohotovost při vybavování a používání jednotlivých slovíček a frází.

Věkový aspekt

Ačkoli způsob odhadování a jeho správnost, respektive účinnost závisí nejen na zkušenostech jednotlivce, ale také na věku, je obvykle snazší, je-li tato dovednost cíleně rozvíjena od co nejranějšího věku. Malé děti se od narození setkaly s mnoha situacemi a novotami, ve kterých přirozeně využily principu odhadování. S přibývajícím věkem a v souvislosti s vlastním vývojem i vývojem vztahů s okolím se obvykle dostanou do stadia, kdy se proti relativně bezproblémovému využívání strategie odhadování postaví strach z chyby.

Naopak u starších jedinců se zvýrazňuje podíl předchozích zkušeností, poznatků apod. Vhodným přístupem může vyučující žáky motivovat a rozvíjet tak, aby eliminoval jejich obavy z nesprávné odpovědi, a naopak příznivě působil na jejich dovednosti využívat podobnosti a odhadování tak, aby tyto kompetence mohli ve škole i v praxi efektivně využívat.

Závěr

Pomoc žákům v oblasti rozvíjení jejich dovedností při odhadování a využívání podobností v cizím jazyce jim poskytne oporu při zapamatování a vybavování a při získávání očekávaných kompetencí zejména:

  • dokáží postihnout hlavní smysl sdělení
  • orientují se v monologu či dialogu s malým počtem neznámých výrazů
  • v kontextu dovedou odhadnout význam neznámých slov a frází
  • odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu
  • domluví se v každodenních situacích jednoduchým způsobem, vyžádají si jednoduchou informaci

Žáci by měli být dále motivováni, aby tyto přístupy aplikovali i v jiných oblastech. Tyto přístupy jsou jedním z předpokladů, které usnadňují studium i účinnou komunikaci a jsou využitelné v mnoha životních situacích. Poskytují prostor k samostatné činnosti žáků, k dalšímu rozšíření tématiky pro zájemce, podporují kreativitu a umožňují individualizaci. Jejich zařazením do výuky se snáze naplní požadavky specifikované v rámcovém vzdělávacím programu.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jana Jílková

Hodnocení od uživatelů

Ahmed Malik
14. 9. 2022, 22:43
Komentář byl odstraněn, protože porušoval pravidla užívání Metodického portálu.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Cizí jazyk 2. stupeň