Odborný článek

Plody podzimu

26. 1. 2021 Předškolní vzdělávání
Autor
Kateřina Filkova

Anotace

Cílem předmatematických činností v předškolním vzdělávání je uvážlivě a vyváženě rozvíjet potřebné kompetence, které budou ve školní matematice potřebné. V této podzimní inspiraci zavedeme děti do přírodního prostředí, které je vhodné jak pestrostí, tak kvalitou materiálu. Naučí se třídit podle různých kritérií, ale budou mít prostor i pro vlastní nastavení kritérií třídění objektů. Činnosti lze provádět na zahradě i ve školním prostředí. Hlavním cílem aktivit bude především třídění, které vede k bližšímu poznání podzimních přírodnin a plodů. Většina aktivit zadává dětem soubory a vztahy, které třídění způsobí (vytvoř skupiny podle tvaru), ale starším dětem můžeme nabídnout i otevřené úkoly, u kterých třídí podle vlastního pocitu, a posléze společně hledáme společný vztah (nabídneme přírodniny a řekneme, aby roztřídily, jak chtějí). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Plody podzimu

Hlavním cílem aktivit bude především třídění, které vede k bližšímu poznání podzimních přírodnin a plodů.

Většina aktivit zadává dětem soubory a vztahy, které třídění způsobí (vytvoř skupiny podle tvaru), ale starším dětem můžeme nabídnout i otevřené úkoly, u kterých třídí podle vlastního pocitu, a posléze společně hledáme společný vztah (nabídneme přírodniny a řekneme, aby roztřídily, jak chtějí).

Třídění v práci učitele

Třídění není jen aktivitou určenou dětem. Učitel je používá častěji, než si uvědomuje. Učitel třídí děti podle různých kritérií (například pokud připravuje diferencovanou nabídku činností). Jsou momenty, kdy mohou děti s učitelem na třídění spolupracovat. Zpravidla je to spojené se sebehodnocením nebo volbou aktivity, která dítě zajímá, a s dokončováním činností (např. kdo je hotov, odnese výkres na desku, kdo ne, ještě pracuje, dokud to nedokončí).
KASLOVÁ, M. Předmatematické činnosti v předškolním vzdělávání, Praha Raabe, 2010, s. 58–62.

Klíčové skupiny schopností pro třídění:

  1. zapamatovat si, co do souboru patří,

  2. rozumět vztahu, skrze nějž budeme zkoumat dvojice,

  3. porovnávat objekty skrze vztah, mít rozvinuté rozlišovací schopností a hodnotit, zda daný vztah platí,

  4. rozpoznat, že daný vztah způsobuje v souboru rozklad na třídy, a přiřazovat k sobě objekty, pro které vztah funguje.
    KASLOVÁ, M. Předmatematické činnosti v předškolním vzdělávání, Praha Raabe, 2010, s. 71.

Motivace:

Děti jdou nasbírat do přírody různé přírodniny (kaštany, bukvice, žaludy, šišky, jablka, hrušky, větvičky, různé druhy listů…).

Tady je vše, co jste v lese posbíraly. Pojďme se rozdělit do skupinek a naše třída se mezitím promění v podzimní trh, na kterém budeme plnit zajímavé úkoly.“

Třesu, třesu stromem, za tím naším domem. /napodobují třes stromu/

Třesu, třesu švestky, spadněte mi všecky. /mistička z ruky/

Ta první je na koláček, na kulatý tvaroháček. /palec jako jednička a z dlaní kolečko jako koláč/

Ta druhá je do knedlíku, dáme si ji do rendlíku. /dvojka a hrnec z rukou/

A ta třetí k tomu, tu si nesu domů. /trojka z prstů a domeček nad hlavou/

Příprava 5 stolků, u každého budou děti po skupinkách plnit úkoly. Na každý stolek se vysypou přírodniny.

1. stolek – Třídění po hmatu

Třídění po hmatu (poslepu) podle stejného tvaru.

2. stolek – Velikosti

Děti seřadí všechny nalezené přírodniny podle velikosti od nejmenší i od největší.

3. stolek – Kamarádi (dvojice)

Přiřadíme k sobě to, co roste na stejném stromě (šiška – větev smrku, bukvice – list buku…).

4. stolek – Košíčky

Z hromádky přírodnin mají děti do jednotlivých košíčků rozdělit přírodniny stejného druhu (kaštany, listy, šišky, oříšky, jablka).

5. stolek – Tvůj stoleček

Každé dítě může přírodniny rozdělit podle vlastních kritérií. Následují individuální rozhovory, podle čeho dítě třídilo a proč.

Výtvarné tvoření mandalky

Každé dítě dostane kruhový rám, do kterého vkládá přírodniny. Vznikne tvar květinky/mandaly.

Je možné podlepit oboustrannou páskou, na které budou přírodniny lépe držet jako obrázek.

Pohybová hra s velkou kostkou

Děti hází kostkou na zemi a podle toho, kolik puntíků padne, pro tolik přírodnin běží a vloží do košíčku.

Nejdelší had

Společná závěrečná činnost, ve které ze všech nalezených přírodnin propojíme venku např. dva stromy nebo stěny třídy a utvoříme dlouhého hada. Děti mohou odhadovat a poté i měřit pomocí kroků, jak dlouhý je had. V relaxační chvilce se můžeme položit podél hada a se zavřenýma očima si připomenout, jaké vůně jsme v přírodě cítili, co nám bylo příjemné apod.

Závěr a shrnutí

Diskutujeme s dětmi o tom, které činnosti je nejvíce zajímaly a proč, co je zaujalo, co nového se naučily, jaké pocity zažívaly. Zopakujeme si názvy přírodnin, které na podzim můžeme nalézat venku. Připravíme výstavku mandal.

Literatura a použité zdroje

[1] – KASLOVÁ, Michaela. Přematematické činnosti v předškolním vzdělávání. 1. vydání. Praha : Raabe, 2010. 206 s. ISBN 978-80-863-079-6.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
26. 1. 2021
Příspěvek nabízí zajímavé a ne zcela obvyklé aktivity, které u dětí předškolního věku podporují tvůrčí schopnosti a dovednost spolupracovat. Činnosti jsou zaměřené především na rozvoj matematické gramotnosti. Manipulace s různými přírodninami kultivuje smyslové vnímání dětí a vede je k poznávání rozmanitosti přírodního prostředí.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

Přírodniny více druhů, stolky, košíčky, házecí velká kostka, papíry a oboustranná páska,