Odborný článek

Kameny vypráví

11. 1. 2021 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Kateřina Filkova

Anotace

Obrázky na kamenech, které mohou být paralelní aktivitou k aktuální celorepublikové facebookové akci Kamínky, startují motivaci ke čtení, vyprávění příběhů a tvoření nových pohádek. Pomocí her s kamennými obrázky si mohou děti v přírodě i v mateřské škole rozvíjet slovní zásobu a tvoření rozvinutých vět. Všechny aktivity lze s dětmi absolvovat jak ve venkovním prostředí (zahrada, les), tak i uvnitř ve třídě. Děti pomocí dramatických činností oživují svět neživé přírody kamenů. Aktivity slouží k rozvoji čtenářské gramotnosti, jemné i hrubé motoriky, improvizačních dovedností, kognitivních funkcí. Aktivity jsou aplikovatelné pro věkově smíšenou skupinu předškolních dětí. Kamínky a obrázky na nich mohou být součástí krátkodobé činnosti, ale také dlouhodobého projektu, ke kterému se děti budou stále vracet, mohou zapojovat celou rodinu, tvořit si vlastní sbírky, uspořádat veřejnou výstavu. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Kameny vypráví

Časová dotace: 20–50 min.

Pomůcky: placaté kameny, fixy, pastelky progresky, papíry, špejle

Hledání kamenných obrázků:

V ohraničené části zahrady, lesa, třídy, parku ukryjeme nebo poházíme kameny s jednoduchými obrázky nebo symboly. Děti ve dvojici hledají kameny 6–8 kusů. Následně v kruhu jednotlivé dvojice dětí představují, čtou, jaké obrázky na kamenech našly. Jde o rozvíjení řečových schopností receptivních (vnímání, naslouchání) a produktivní (vyjadřování).

Poznámka: Obrázky mohou být inspirovány některou ze známých pohádek nebo zcela náhodné.

1. Aktivita

Vyprávění pohádky:

Každá dvojice rozpoznává postavy nebo motivy určité pohádky a s pomocí učitelky danou pohádku převypráví. V případě náhodných obrázků si děti vyskládají do řady obrázky a s pomocí učitelky zkouší vyprávět vymyšlený příběh nebo pohádku.

2. Aktivita

Kamenná hádanka:

Dítě si vylosuje ze všech kamenů jeden (z plátěného sáčku), podívá se na něj a schová ho.

Ostatní děti se mohou ptát, co je na obrázku – z předešlých aktivit již znají obsah a témata obrázků. Dítě s vylosovaným kamínkem odpovídá ano – ne. Ostatní hádají, o jakou postavu se jedná.

Učitelka podporuje děti v pokládání otázek:

Je na kamínku zvíře?

Je na kamínku pohádková postava?

Je to kluk, holka?

Má velké zuby?

Nosí červený šáteček a košík?

3. Aktivita

Tvoření k pohádce:

Na velký karton nebo balicí papír předkreslíme typické prostředí pro danou pohádku. Můžeme také nakreslit obecné prostředí jako např. les, zámek, hrad, chaloupku.

Děti pokládají kamínky s obrázky na místa, kde by se postavy nebo objekty mohly nacházet. Obrázek z kamínku překreslí na čtvrtku, přilepí špejli a vytvoří jednoduché loutky (Karkulka, vlk, košíček…).

4. Aktivita

Loutkové divadlo:

S vyrobenými loutkami i kulisami si mohou děti zahrát krátké divadlo. Ve dvojicích vést jednoduché dialogy a konverzace. Mohou zapojovat fantazii a pohádky prolínat, spojovat, tvořit nové nebo se držet klasické verze, kterou všichni znají. Mladší děti, které se do konverzací a dramatizace nezapojí, mají k dispozici kamínky, které ukazují vždy, když daná postava např. mluví.

5. Aktivita

Opičí dráha s lovením kamenů:

Pro děti připravíme dráhu (lavičky, židle, kužely, kyblíky, špalky, větvě, gumy), na které budou rozmístěné kamínky. Děti mají za úkol kamínky hledat a nosit do cíle, kde mohou převyprávět příběh z nalezených obrázků nebo ukládat kamínky do připraveného obrázku prostředí (vlka do lesa, prasátko na statek).

Závěr a shrnutí:

V závěru se s dětmi ohlédneme, co vše jsme venku (ve třídě) zažili. Společně zhodnotíme, co koho zaujalo a co bychom mohli příště udělat jinak. Domluvíme si místo, kam budeme naše kamenné obrázky dávat, nebo je vezmeme s sebou do třídy.

Na aktivity lze navázat i dalšími činnostmi jako:

Kameny ve tvém okolí (děti přinesou do školky kámen ze svého okolí domu).

Kameny vypráví (děti si všímají a pozorují, jak je každý kámen unikátní a jak něco připomíná – obličej, zvíře, věc).

Drahé kameny – encyklopedie o drahých a léčivých kamenech.

Kamenná abeceda – kreslená písmena na jednotlivých kamenech, skládání slov.

Kniha: FROMMHERZ, A. Kameny v přírodní dílně. 1. vydání. Praha: Fontána, 2012. ISBN 978-80-7336-661-2.

Inspirace:

katyalison. Pixabay.com: [online]. [cit. 2020-11-07]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <https://pixabay.com/photos/summer-stones-win-up-close-sand-1309712/>.

AnnRos. Painted stones [online]. [cit. 2013]. Dostupný z WWW: <https://pixabay.com/en/paint-rock-drawing-painted-stone-1167786/ archive copy>.

 

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Kateřina Filkova

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
11. 1. 2021
Příspěvek nabízí pestré a ne zcela běžné aktivity vhodné pro děti předškolního věku. Nechte se inspirovat zajímavými činnostmi rozvíjejícími především čtenářskou gramotnost dětí.

Hodnocení od uživatelů

Ivana Chmelařová
13. 1. 2021, 17:22
Toto funguje skvěle, v drobných obměnách i s o něco staršími, školními dětmi (symbolické nebo skutečné obrázky děti samy namalují, nemaluje učitelka, nemusí to být jen postavy ze známých pohádek, ale i z některých méně známých, které následně budeme s dětmi číst nebo poslouchat, apod.). Také jedna skupina dětí může kameny s obrázky schovat pro jinou třídu, která je pak vyrazí hledat (tedy v případě, že děti dokážou ty krásné kamínky pustit z ruky - některé se jich nechtějí vzdát). Je možné podívat se s dětmi na představení hrané jinou třídou (v době kovidových omezení se dá podívat aspoň na video záznam představení).

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

placaté kameny, barvy na kameny, papíry a špejle na loutky, překážky na dráhu, pytlík na kameny, obrázky prostředí