Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Využití meteostanice, digitálního teploměru na 1. stupni
Odborný článek

Využití meteostanice, digitálního teploměru na 1. stupni

4. 11. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Ing. Andrea Tláskalová

Anotace

Výuková aktivita Využití meteostanice, digitálního teploměru na 1. stupni je zaměřená na praktické využití digitálních technologií ve výuce. S využitím badatelského přístupu si žáci ověří domněnky, které se týkají problematiky teploty prostředí v létě a možnosti ochlazení prostředí. Výukovou aktivitu je nutné realizovat v létě za slunného dne.

Cíl

Žák provádí měření teploty prostředí s využitím digitálních technologií, teplotu zaznamenává a vyhodnotí výsledky pozorování a dopad na člověka.

Žák navrhuje vhodná opatření.

Jednoduché meteostanice, digitální teploměry se staly běžnou součástí vybavení v rodinách i ve školách. Můžeme je využít při měřeních ve školách i v okolí školy, jsou vhodné pro záznam vnitřní a vnější teploty, vlhkosti.

Výhodně je můžeme využít i při badatelské výuce.

Průběh aktivity

V úvodu hodiny se za letního slunečného dne zeptáme žáků, zda už slyšeli, že se mají ve městech vysazovat stromy, aby se ochladily ulice. Vyzveme žáky, aby řekli, co si o tom myslí. Po krátké diskuzi žáky rozdělíme do skupin, každé skupině dáme k dispozici meteostanici (digitální teploměr). Vymezíme vhodný prostor s většími listnatými stromy, ve kterém si žáci můžou svoje domněnky ověřit. 

Žáky vyzveme, aby napsali svoji domněnku, jak to s tím ochlazením pod stromy je, naplánovali a provedli pozorování. Žáky necháme odhadnout teploty, které naměří.

Žáky ve skupinách necháme provést měření pod stromy x na volném prostoru a zaznamenat naměřené údaje. Pokud žáci ve skupině mají problém s měřením, využijeme návod, ve kterém je necháme informace vyhledat, případně žákům poradíme.

Po měření se skupiny sejdou a svá měření porovnají.

Skupiny prezentují své výsledky. Při prezentaci necháme každou skupinu prezentovat výzkumnou otázku – hypotézu – provedení pokusu x pozorování – závěr a návrat k hypotéze.

V závěru necháme prostor pro reflexi tématu a „aha momentů“, které je při práci napadly.

Autor díla: Andrea Tláskalová

 

Tip

Další možností je v úvodu hodiny využít informační text, který budeme ověřovat. Např. https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2771156-stromy-ve-mestech-ochlazuji-ulice-o-vic-nez-pet-stupnu-ucinkuji-jeste-lepe-nez-se.

Pokud nemáme v okolí školy vhodné stromy, můžeme se zaměřit na měření teploty pod deštníky – slunečníky x na volném prostoru.

 

Autor díla: Andrea Tláskalová

 

Další možností je měření teploty v zavřeném automobilu po 5, 10, 15, 20, … minutách. Žáci po měření zhodnotí situaci a vysvětlí, proč nesmíme nechávat v zavřených automobilech děti, zvířata. Opět můžeme využívat v úvodu hodiny práci s textem.

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2493577-staci-60-minut-a-zavrene-auto-je-pro-dite-smrtici-popsala-zatim-nejrozsahlejsi-studie

 

Reflexe

Tato aktivita přirozeně vtáhne účastníky do aktivního měření s meteostanicí, digitálním teploměrem. Zaměřuje se na problémy okolního prostředí, se kterými se v životě potkávají.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ing. Andrea Tláskalová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
4. 11. 2020
Text na konkrétní aktivitě ukazuje smysluplnost využívání digitálních technologií ve výuce na 1. stupni základní školy. Velmi vhodné je propojení s běžnými situacemi, které přímo souvisí s ochranou zdraví a s ochranou přírody. Za užitečnou považuji i práci s výchozím textem (novinovým článkem), při které si žáci mohou ověřit novináři předkládané informace.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti