Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Jablíčka: Rozvoj matematické gramotnosti
Odborný článek

Jablíčka: Rozvoj matematické gramotnosti

8. 12. 2020 Předškolní vzdělávání
Autor
Ludmila Bakonyi Selingerová

Anotace

Praktický program s podzimní tematikou, díky níž si děti v několika činnostech procvičí matematickou gramotnost. Konkrétně práci s informacemi, chronologii, plnění pokynů, prostorovou orientaci, odhad vzdálenosti, práci s rytmem a grafický záznam slabik. Konkrétní cíle uvádím u činností. Poslouží Vám jako celistvá náplň na jedno dopoledne, splňuje všechny požadavky na složení řízených činností. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Cíl

 

 

Vzdělávací cíle:

 • Dítě odpovídá srozumitelně na kladené otázky
 • Opakovaně zažívá radost z úspěšně vyřešené úlohy
 • Zaznamená graficky kvantitu pomocí puntíků
 • Třídí objekty podle jednoduchých daných kritérií s využitím manipulativních činností
 • Pracuje s konkrétní pomůckou na základě pokynů i samostatně
 • Využívá rytmus a pravidelnosti k řešení problémů
 • Zdokonaluje svou hrubou a jemnou motoriku při používání pomůcek a nástrojů

Předmatematické představy: Jablíčka

Činnosti:

1. Diskuse: Opakování ročních období, tvarů, barev a plodin

Začneme diskusí v ranním kruhu o ročních obdobích:

 • Víte, jaká máme roční období? Jak jdou za sebou?
 • Co se děje na jaře, v létě, na podzim, v zimě?
 • My si dnes popovídáme o podzimu a jeho plodech. Co na podzim dozrává? Třeba například ořechy, kaštany, brambory, dýně, hrušky a hlavně sladká jablíčka.
 • Jaký mají tvar? Jsou hranaté, špičaté, placaté, nebo snad kulaté? Jaké znáte další tvary?
 • Jaké mají barvy?
 • Co můžeme s jablíčky všechno dělat?

2. Říkanka: Cvičení a dodržování rytmu, rozvoj sluchového vnímání

V dalším úkolu se naučíme říkanku s rytmizací: Budeme tleskat do rytmu. Vystřídáme několik variant: Tleskneme při každé slabice, náročnější varianta je tlesknutí při každé první nebo při každé druhé slabice.

Můžete rytmizaci doplnit dřívky, chrastítky, nebo jinými Orffovými nástroji.

Jablíček je plný sad,

půjdeme je očesat.

Pojeď se mnou, milý ježku,

vezmeme si koloběžku.

Pojeď se mnou do sadu,

dám ti jablek hromadu.

Autor: Jiří Žáček

Zdroj: Domácí slabikář

3. Sbíráme jablíčka: Třídění a řazení dle pokynů

Pomůcky: Pro každé dítě čtyři papíry: červený, žlutý, zelený a obyčejný bílý

Nyní si zahrajeme na sklizeň jablíček.

Dejte dětem každému tři barevné papíry: červený, zelený a žlutý, aby si z nich namuchlaly koule jako jablíčka. Potom jim rozdejte bílé papíry, které již nemuchlají a položí si je jako podklad před sebe. Udělujte dětem následující instrukce (můžete variovat dle barev několikrát). Vždy zkontrolujte správnost plnění a počkejte, až budou mít hotovo všichni:

 • dej na papír zelené jablíčko
 • dej na papír žluté jablíčko
 • dej na papír červené jablíčko
 • dej na papír zelené jablíčko, nad něj žluté jablíčko a pod něj červené jablíčko
 • dej na papír červené jablíčko, vedle něj zelené a mezi ně žluté

4. Sklízíme jablíčka do košů: hod spodním a horním obloukem, odhad vzdálenosti

Pomůcky: Velké nádoby jako cíl k házení „jablek“, papírové koule z předchozí činnosti

Musíme nasbíraná „jablíčka“ ještě uklidit do košů, abychom je potom odnesli a mohli z nich třeba upéct koláč nebo štrúdl. S opravdovými jablíčky musíme zacházet opatrně, aby se nepotloukla. S těmi papírovými ale můžeme klidně házet.

Udělejte dětem startovní pozici. Děti svá tři jablíčka budou do košů házet. Ať si zkusí hod horním i spodním obloukem, jakým způsobem se jim bude lépe mířit. Pokud se netrefí, mohou si pro svou kouli dojít a zkusit to znovu. Děti mohou házet po jednom, na družstva, nebo hromadně s větším počtem vyznačených pozic k hodu. Pozice mohou být rovněž v různé vzdálenosti a děti si zkusí, odkud se dovedou trefit.

5. Rozcvička s balóny: Skupinová kooperace, míření a spolupráce, vedení nohou, základy práce s míčem, prostorová orientace

Pomůcky: Měkké míče

Teď si můžeme s jablíčky trochu zacvičit a pohrát, abychom se protáhli a měli silné a zdravé tělíčko.

 • Rozdělte děti do dvou družstev, každému dejte jeden míč a nechte je, aby si předávaly v zástupu míč nejprve nad hlavou a poté pod nohama.
 • Připravte dvě dráhy na probíhání, zachovejte družstva z předchozí soutěže a úkolem dětí bude nejprve dráhu proběhnout s míčem v ruce.
 • Až se všichni vystřídají, tak v druhé variaci zkusí dráhu projít s balonem pomocí vedení nohou.
 • Děti si mohou rovněž vyzkoušet kutálení a nácvik hodu a chytání ve dvojicích.

6. Pracovní list: Grafický záznam počtu slabik ve slově

Pomůcky: Papíry s předkresleným ovocem, nebo čisté papíry na slovní diktát, pastelky

Připravte dětem papír s obrázky ovoce. Následně společně vytleskávejte slabiky a zaznamenávejte pomocí puntíků počet slabik ve slově pod určené plody, na puntíky můžete dětem připravit políčko. Je dobré použít ovoce s rozlišnými počty slabik (jablko, hruška, švestka, ořechy, ostružina, rybíz, třešně, fík, mandarinka a podobně).

Obrázek je dostupný pod licencí Public domain na: https://pixabay.com/photos/apple-red-delicious-fruit-256261/ (cit. 28. 9. 2020).

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Ludmila Bakonyi Selingerová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
8. 12. 2020
Článek je možné publikovat.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pomůcky jsou vypsané u jednotlivých činností