Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Pohádka O třech medvědech
Odborný článek

Pohádka O třech medvědech

5. 10. 2020 Předškolní vzdělávání
Autor
MgA Zuzana Tascas

Anotace

Pohádky mají v životě dítěte nezastupitelný význam. Kromě příběhu nabízejí i návod na to, jak žít. Každá pohádka odráží nejen různé životní situace, ale nabízí i řešení. Je to nástroj na rozvoj fantazie a kreativity. Ve svém krátkém příspěvku nabízím na sebe volně navazující aktivity k pohádce O třech medvědech, které vedou především k poznávání okolního světa, chápání souvislostí a porozumění tomu, co se děje a proč v rozsahu toho, s čím se děti v praxi setkávají. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

1. Povídání k obrázku

Učitel si připraví obrázek, který se váže k pohádce, a pozorně si ho s dětmi prohlédne. Potom se ptá, např.:

Poznáte, jestli domeček medvědů stojí v jehličnatém, nebo listnatém lese? Jak se říká místu v lese, kde jsou jen pařezy? Umíte vyjmenovat některé houby? Můžeme všechny houby, které najdeme v lese, jíst? Proč některá lesní zvířátka v noci nespí (hledají pro sebe potravu)?

2. Čtení pohádky

Učitel dětem přečte pohádku a potom se může znovu zeptat na otázky, např.:

(Při poslechu si děti trénují koncentraci, trpělivost a schopnost přemýšlet nad dějem. Představují si prostředí, postavy a jednotlivé situace. Je důležité, aby si učitel při čtení pohádky pohrál s hlasem.) Následujícími otázkami si děti mají možnost uvědomit vlastní pocity.

Jak se cítil medvídek, když našel svou kaši snědenou? (byl nešťastný) – nechte děti, aby si vzpomněly, kdy byly nešťastné.

Jak se cítil tatínek medvěd s maminkou medvědicí? (byli rozzlobení) – nechte děti přemýšlet, proč byly naposledy rozzlobené.

Jak se cítila Mášenka, když ji v postýlce, kde spala, probudili 3 medvědi? (byla vystrašená) – nechte děti, aby vám řekly, čeho se naposledy bály.

3. Poznáváme zvířata

Učitel rozmístí po podlaze obrázky různých zvířat (lesní, domácí nebo ze ZOO) a ptá se, která zvířátka žijí v lese. Jednotlivé děti vybírají obrázky podle zadání. Děti také mohou napodobit zvuky jednotlivých lesních zvířat. Nakonec si mohou vzpomenout, které další zvuky je možné slyšet v lese (vítr, pila, šum listí...).

4. Hra: Ptáčku, jak zpíváš?

Učitel si s dětmi zahraje známou hru, která je určená k rozvoji sluchového vnímání a rozlišování. Děti jsou volně ve třídě, klečí a hlavy mají na kolenou. Jedno dítě pošle učitel za dveře. Učitel zatím z ostatních dětí vybere jedno dítě (ptáčka), které po příchodu dítěte, které bylo za dveřmi, bude odpovídat na jeho otázku „Ptáčku, jak zpíváš?“ citoslovcem „píp“. Ostatní děti musí být úplně potichu, aby bylo ptáčka slyšet. Dítě, které bylo za dveřmi, se snaží podle hlasu rozpoznat, které z dětí bylo ptáčkem.

5. Velký, menší, nejmenší

Dětem připravíme 3 větší nádoby různých barev (např. barevné košíky, obruče, škopíky – jedna nádoba bude pro tátu medvěda, druhá pro mámu medvědici a třetí pro malého Míšu) a různé druhy lžiček, mističek a talířků (mohou být vyrobeny z papíru). Jejich úkolem bude roztřídit nádobí podle velikosti a umístit je do správné nádoby.

6. Překážková dráha

Učitel s pomocí dětí vytvoří v herně nebo venku překážkovou dráhu, která bude znázorňovat cestu, kudy Mášenka utíkala před medvědy (můžete zahrnout slalomový běh, přeskoky přes nízké překážky, chůzi po kladině…).

7. Další aktivity k pohádce (skupinové, kolektivní)

 1. Skládání obrázků – díky pohádce se děti učí vnímat posloupnost děje. Nabídneme dětem k řazení obrázky z pohádky. Děti spolupracují v malých skupinkách.
 2. Dramatizace pohádky – v pohádkách je hodně dialogů, díky kterým se děti učí klást otázky, odpovídat na ně a neskákat si do řeči.

Pokud se nechceme zdržovat s vyráběním loutek nebo masek, velmi se mi osvědčilo jednotlivé postavy charakterizovat jen drobným detailem (např. mamince medvědici dáme zástěru, tatínkovi medvědovi klobouk, malému méďovi bryndák a Mášence mašli do vlasů…). Můžeme s dětmi předem nacvičit dialogy z pohádky nebo je necháme volně improvizovat. Děti také mohou postavy v pohádce měnit nebo mohou změnit konec pohádky.

     3. Výtvarná činnost – připravte dětem bílé papírové talíře a nechte je, aby si vybraly, jakou postavu z pohádky O třech medvědech budou tvořit. Vodovými barvami si mohou udělat podklad pro obličej a po uschnutí dolepí nebo domalují další části obličeje, uši, popř. jiné detaily.

Závěr: Díky různorodým aktivitám můžeme u dětí rozvíjet různé oblasti – poznávají okolní svět, snaží se pochopit souvislosti, uvědomují si vlastní pocity, trénují koordinaci pohybu a jsou samy kreativní.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
3.17 MB
PDF
Výtvarná činnost k pohádce – předškolní třída české školy v Melbourne

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
5. 10. 2020
Příspěvek nabízí náměty zajímavých a pestrých činností, které jsou propojeny tématem pohádky O třech medvědech. Jejich prostřednictvím můžeme rozvíjet čtenářskou a matematickou gramotnost dětí předškolního věku.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Školní třída

Nutné pomůcky:

výtvarné pomůcky: bílé papírové talíře, vodové barvy, barevné papíry, pastelky, lepidlo