Odborný článek

Roční období

16. 11. 2020 Předškolní vzdělávání
Autor
Zuzana Tascas

Anotace

Roční období je téma, které děti provází v mateřské i na základní škole po celý školní rok. V tomto příspěvku představuji nenáročné, na sebe volně navazující aktivity, které lze v mateřské škole realizovat s dětmi všech věkových skupin. Ve svých aktivitách vždy kladu důraz na to, aby děti zapojily co nejvíce smyslů, a tím si téma lépe zapamatovaly. Vybrané činnosti mají děti povzbudit k poznávání okolního světa, chápání souvislostí, porozumění tomu, co se děje a proč v rozsahu toho, s čím se v životě setkávají. Kladu též důraz na výtvarnou a pohybovou činnost u dětí.

Z barevných obručí (možno nahradit barevnými provázky nebo švihadly) vytvoříme na podlaze čtverec a do každého rohu umístíme jednu. Obruče nám budou znázorňovat roční období, a proto je rozlišíme barevně – zelená barva pro jaro, červená barva pro léto, žlutá/oranžová pro podzim a modrá pro zimu. S dětmi si roční období připomeneme tím, že je necháme kruhy probíhat a opakovat několikrát dokola jaro, léto, podzim, zima.

Sedneme si pohodlně na zem kolem barevných kruhů a vyzveme děti, aby se samy vyjadřovaly k tomu, jak jednotlivá roční období poznáme, čím se liší, co je pro ně typické, co mohou lidé dělat, a které období mají děti rádi a proč.

Vhodné oblečení pro jednotlivá roční období

Doprostřed mezi kruhy dáme větší množství různého oblečení a vyzveme jedno z dětí, aby umístilo 1 kus oblečení do správného kruhu s ročním obdobím podle toho, v jakém ročním období je nosíme nejvíce. Toto dítě pak určí dalšího, kdo vybere jiný kus oblečení, a pokračujeme až do té doby, než máme všechno oblečení roztříděné. Závěrem zkontrolujeme a řekneme si, zda některé kusy oblečení můžeme nosit i v jiném ročním období.

Aktivitu bych ještě rozšířila tím, že děti budou oblečení z barevných obručí nosit zpět doprostřed podle toho, co jim určíme (pro mladší děti je vhodné tématu věnovat  více času, u starších dětí mohou být jednotlivé aktivity jen forma opakování).

ANO či NE

Další aktivita je spojená s nasloucháním, ptáme se dětí, jaké mají povědomí o jednotlivých ročních období. Po odpovědi necháme děti hlasovat pomocí barev semaforu – červená  a zelená kartička z papíru. Pokud dítě souhlasí, zvedne zelenou kartičku (zelená barva = ANO, červená barva = NE). Poté následuje prostor pro argumentaci, proč si to myslím.

Před zavedením této techniky je potřeba děti seznámit s obsahem a vyzkoušet na jednoduchých a jednoznačných otázkách.

Příklady  otázek:

 1. V zimě sbíráme jahody.
 2. V létě jezdíme na lyžích na sněhu.
 3. Na podzim pouštíme draka.
 4. V létě bývá teplo a svítí slunce.
 5. V zimě některá zvířata spí.
 6. Na podzim se rodí mláďata zvířatům.
 7. Na jaře sněží a je zima.
 8. V zimě se chodíme koupat a opalujeme se.
 9. V létě stavíme sněhuláky.
 10. Na jaře kvetou stromy.

Obrázkové kartičky – učíme děti nebo s nimi opakujeme pomocí vizuálních pomůcek, co se děje v přírodě v různých obdobích.

Do zelené obruče JARO umístíme obrázky s domácími zvířaty a jmenujeme jejich mláďata (slepice–kuřátko, kráva–telátko, husa–housátko…).

Do červené obruče LÉTO promícháme obrázky s ovocem a zeleninou, pojmenujeme a necháme děti hádat, do které skupiny jednotlivé plodiny patří.

Do žluté/oranžové obruče PODZIM dáme lesní zvířata a plodiny (houba, šiška, kaštan) a s dětmi pojmenujeme.

Do modré obruče ZIMA obrázky se zimním vybavením a říkáme, co můžeme v zimě dělat (lyže–lyžovat, sáně–sáňkovat, brusle–bruslit…).

Na konci máme ke každému ročnímu období připravenou malou aktivitu, která zahrnuje pokaždé jinou činnost. S tématem roční období tak můžeme pracovat v průběhu celého týdne a po obecném seznámení se k jednotlivým obdobím vracet. Necháme děti vybrat, s kterým ročním obdobím chtějí začít, které bude 2., 3. a 4.

ZIMA – naučíme se básničku s pohybem formou slovní hry na ozvěnu, kterou si děti rozvíjí pohybové schopnosti. Děti zopakují nejprve slova, poté části veršů a přitom si společně ukazujeme jednotlivé části básničky (provádíme ve volném prostředí).

První vločka, druhá, třetí, (počítáme pomocí prstů na rukou)

z nebe na zem právě letí. (rukama napodobujeme padání sněhu)

Jedna vedle druhé sedá, (sedáme si do dřepu)

volné místo ještě hledá. (otáčíme hlavou a rozhlížíme se)

Na strom, střechu, silnici, (stoupneme si a rukama uděláme stříšku nad hlavou)

udělají čepici.

PODZIM – tvořivá aktivita, kterou si děti zdokonalují koordinaci ruky a oka (pomůcky: obrázek s obrysem ježka, kousky měkkých papírů nejlépe v barvách podzimu – červené a zelené mohou znázorňovat jablka, žluté a hnědé zase spadané listí, lepidlo).

Popis aktivity: z jednotlivých kousků papíru si děti umačkají kuličky a do připraveného obrysu ježka nalepí umačkané kousky vedle sebe tak, aby vyplnily celý obrázek (tělo ježka).

JARO – zahrajeme si jednoduchou hru ve skupinách (4–5 dětí). Děti se učí spolupracovat v menších skupinách, musí dodržovat pravidla hry, orientovat se v prostoru a vyhýbat se překážkám. Hru si můžeme zahrát venku i vevnitř.

Popis aktivity: ukážeme dětem, jak vypadá krtek, kde bydlí a čím se živí. Poté děti rozdělíme do menších skupin a každé skupince vytvoříme z vlny nebo provázku krtinu, kam budou nosit svoje ulovené žížaly. Žížaly (kousky růžové vlny) umístíme v prostoru třídy nebo zahrady a krtci (děti) z každé skupinky běhají po třídě, snaží se najít schované žížaly a donést je do své krtiny. Mohou vždy přinést pouze 1 žížalu a poté vyběhnout znovu (pokud je dětí hodně, můžeme ještě určit pravidlo, že z družstva vždy vybíhá pouze 1 dítě a po přinesení 1 žížaly může pokračovat další). Po vymezeném čase zazní signál STOP a všechny děti si sednou ke své krtině a spočítají nasbírané žížaly. Po aktivitě se můžeme dětí zeptat, jak se jim v týmové práci dařilo, co se povedlo a co by naopak mohly příště zlepšit. Tím vedeme děti k dovednosti sebehodnocení.

LÉTO – zahrajeme si slovní hru, kterou trénujeme paměť, představivost i vlastní zkušenost.

Popis činnosti: sedneme si do kruhu a učitel začne hru větou: „Až pojedu v létě na dovolenou, vezmu si….“ a doplní větu prvním příkladem (např. kus oblečení, sportovní vybavení atd.). Dítě, které sedí vedle nás, bude pokračovat. Zopakuje, co bylo řečeno, a vybere další věc. Takto pokračujeme, až se všechny děti vystřídají nebo děti rozdělíme do dvou skupin.

Závěr: Děti se díky různorodým aktivitám seznámí s tématem roční období a přitom si se svými kamarády užijí spoustu legrace. Uváděné aktivity mají vazbu na rozvíjení gramotností. Při aktivitách učitelka vede děti k rozvíjení gramotností těmito způsoby své práce: využívá potenciálu dětí při skupinové práci, vede děti k řešení problémů, diskuzím, argumentování, respektuje různé způsoby učení dětí a učí děti dovednosti sebehodnocení.

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zuzana Tascas

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
16. 11. 2020
Příspěvek obsahuje pestré aktivity vhodné pro děti předškolního věku. Činnosti jsou prožitkové a podporující rozvoj gramotností. Reflektivní části obsahují náměty pro hodnocení a sebehodnocení dětí.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

4 obruče nebo barevné provazy, měkké barevné papíry