Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Pohádka o Červené Karkulce
Odborný článek

Pohádka o Červené Karkulce

25. 8. 2020 Předškolní vzdělávání
Autor
MgA Zuzana Tascas

Anotace

V krátkém článku Vám představuji ucelený blok aktivit založených na práci se základní pohádkou o Červené Karkulce. Jde především o aktivity vedoucí děti k činnostem, které jsou jim blízké, přirozené a zároveň pomáhají rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost. Mnohé z těchto aktivit jsou aplikovatelné na jakoukoliv jinou pohádku a nevyžadují příliš náročnou přípravu. Děti si mohou pohádku zažít všemi smysly a přitom být kreativní. Skrze svůj vlastní zážitek si tak příběh lépe zapamatují. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Díky představeným aktivitám navazujícím na výchozí text se děti zdokonalí v paměťových, řečových i komunikačních dovednostech, které jim později pomohou při učení čtení a psaní. Rozvíjí tedy nejen prvky předčtenářské gramotnosti, ale šíře znalosti a zkušenosti, které pro ně mohou být zdrojem dalšího poznávání.

V krátkém článku Vám představuji ucelený blok aktivit založených na práci se základní pohádkou o Červené Karkulce, které jsou vhodné pro pedagogy mateřských škol nebo učitele 1. ročníku ZŠ. Na základě výchozího textu jsem vypracovala 6 aktivit pro děti předškolního věku v české škole v Melbourne a vyzkoušela je s nimi. Jde především o aktivity vedoucí děti k činnostem, které jsou jim blízké, přirozené a zároveň pomáhají rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost.

Mnohé z těchto aktivit jsou aplikovatelné na jakoukoliv jinou pohádku a nevyžadují příliš náročnou přípravu. Děti si mohou pohádku zažít všemi smysly a přitom být kreativní. Skrze svůj vlastní zážitek si tak příběh lépe zapamatují. 

Aktivity jsou odlišné, tak aby se každé dítě mohlo zapojit podle svých možností a schopností. Jenom tak si bude budovat pozitivní vztah ke čtení a vzdělávání.

Čas pro jednotlivé aktivity (které jsem pro Vás detailně popsala) by neměl příliš překročit doporučenou dobu (která je uvedena u každé úlohy), aby děti udržely pozornost a byly stále motivované ke spolupráci. K aktivitám je možné se vracet, zejména pokud nemá pedagog dostatek času projít všechny najednou.

 1.    Brainstorming – 10 min

Děti sedí pohodlně na zemi v kroužku a s pedagogem si prohlížejí klíčová slova k pohádce (učitel si připraví obrázky hlavních pohádkových postav nebo použije obrázky z knížky). Učitel se též může dětí zeptat, jak si myslí, že příběh dopadne nebo jak se bude odehrávat.

 2.    Básnička – 15 min

Tato činnost nevyžaduje velkou přípravu. Jde především o rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností na úrovni receptivní (vnímání, naslouchání, porozumění), ale také produktivní (výslovnost, vyjadřování).

Naučíme se pohybovou básničku formou slovní hry na ozvěnu – děti zopakují nejprve slova, poté části veršů a přitom si společně ukazujeme jednotlivé části básničky (provádíme ve volném prostředí). Děti si na básničce procvičují výslovnost, jsou aktivní a zapojují vlastní myšlenky, aby je později mohly i sdělit.

Říkanka s vyzkoušenou dramatickou/pohybovou ilustrací ke hře na ozvěnu:

Červená čepička, – ukazujeme stříšku nad hlavou

čiperná holčička, – pobíháme v malém kroužku

přešla kus lesíčka. – jdeme tam a zpátky

 

Dobroty v košíčku, – olizujeme se jazykem kolem pusy

trhala kytičku – předstíráme, že trháme kytky ze země

pro svoji babičku. – namalujeme do vzduchu velké srdíčko

 

Tu však vlk sežral, – otvíráme ústa a přivíráme zuby

na stáří nedbal. – kroutíme společně hlavou

Myslivec přišel, – předstíráme, že si dáme pušku kolem ramene

chrápat ho slyšel – vydáváme chrápavý zvuk

 

Do břicha kámen, – chytneme se bolestivě za břicho

žízeň a amen. – předstíráme, že jsme umřeli a lehneme si na zem

Doplňující aktivita – 5 min

Vymýšlíme slova začínající hláskou Č a K a vymýšlíme další věci, které jsou červené (jablko, jahody, střecha….)

3.    Poslech pohádky o Červené Karkulce – 10 min

Děti se pohodlně usadí na zem a poslouchají pohádku, kterou učitel čte nebo vypráví vlastními slovy. Děti si zažijí celý příběh.

4.    Zpětná vazba – 10/15 min

Učitel pokládá otázky, a tím ověřuje porozumění textu u dětí. Opakuje fakta z textu a zapojuje u dětí vlastní kritické myšlení. Současně s dětmi opakuje dílčí znalosti, které si osvojily již dříve (roční období, počasí, jídlo, rostliny a zvířata v lese…)

1.    Jaké bylo roční období, když šla Karkulka k babičce? – opakování roční období

2.    Jaké bylo počasí, když šla Karkulka k babičce? – opakování počasí

3.    Co by se stalo, kdyby Karkulka nešla lesem, ale šla po cestě, jak ji radila maminka? – rozvíjí představivost dětí

4.    Co maminka dala Karkulce do košíku, aby přinesla babičce k narozeninám? Co by v košíku určitě nemělo být? – opakování jídla, vhodné/nevhodné věci, které můžeme darovat k narozeninám

5.    Myslíš si, že byl vlk spravedlivě potrestán, nebo bys ho potrestal/a jinak? – rozvíjí dětskou představivost, smysl pro spravedlnost. Pokud mají děti různé návrhy, hodnotíme, zda se jedná o vhodný trest pro pohádkovou bytost

6.    Co mohla Karkulka v lese kromě kytiček pro babičku natrhat? – opakování rostlin, které rostou v lese

7.    Jaká zvířata mohla Karkulka v lese vidět? – opakování zvířat, která žijí v lese

8.    Co se ti na pohádce nejvíc líbí? – vyjádření vlastního názoru, hodnocení vlastního prožitku

9. Jak jsi cítil/a při poslechu pohádky? – např: Bál/a jsi se? Měl/a jsi o Karkulku strach? Byl/a jsi naštvaná na vlka za to, co provedl?

5.    Tvoření k pohádce – cca 30 min (záleží na náročnosti)

Na povídání navážeme výtvarnou činností. Tvoření v dětech vyvolává radost a nadšení. Stávají se kreativci ony samy a zapojují vlastní fantazii. Děti si vytvoří jednoduché loutky z tvrdého papíru, které nalepí na špejle. Mohou si vybrat, jakou postavu nebo kulisu budou vyrábět, k dispozici mají např. vodové barvy, voskové pastelky a drobný materiál, kterým mohou loutky dozdobit (např. pírko z ptáka myslivcovi za klobouk, vyvalené nalepovací oči pro vlka, červenou látku na Karkulčin čepec atd.)

6.    Loutkové divadlo – 20 min

Na závěr si s dětmi zahrajeme krátké divadlo s vlastnoručně vyrobenými loutkami na špejli. Postavíme si chaloupku a u ní se loučí maminka s Karkulkou. Potom přijde na řadu les a v něm se objeví vlk. Do jiné chaloupky uložíme babičku. A nakonec důležitý myslivec a stará studna.

(Loutky: Karkulka, babička, maminka, vlk, myslivec, chaloupka Karkulky, les, chaloupka babičky, studna) – pokud by dětí ve třídě bylo víc, rozdělila bych je do více skupin a vytvořila všechny loutky v rámci jedné skupiny.

Loutkové divadlo nejdříve zahrajeme společně s pedagogem, který vypráví pohádku a děti se střídají s loutkami a kulisami. Poté děti tvoří scénář samy. Zvládnou se vyjádřit celými větami a mohou vymýšlet svoje vlastní nápady v konverzaci mezi postavami. Pokud se k pohádce budete vracet, příště se mohou role vyměnit.

7. Pohybová aktivita – 20 min

Nakonec si děti mohou zahrát ve třídě nebo venku pohybovou hru. Na jedné straně stojí „vlk“ a snaží se pochytat všechny „Karkulky“, které přebíhají na vlkovu stranu.

Přitom opakují:

 • vlk volá: „KarkulkyKarkulky, pojďte domů! ...
 • Karkulky mu odpoví: „nepůjdeme! ...
 • vlk zvolá: „proč? ...
 • Karkulky volají: „protože se bojíme! ...
 • vlk: „Karkulkykarkulky, nebojte se!“

Díky představeným aktivitám navazujícím na výchozí text se děti zdokonalí v paměťových, řečových i komunikačních dovednostech, které jim později pomohou při učení čtení a psaní. Rozvíjejí tedy nejen prvky předčtenářské gramotnosti, ale šíře znalosti a zkušenosti, které pro ně mohou být zdrojem dalšího poznávání.


Autor díla: Zuzana Tascas

 

Reflexe

Na konci celého bloku měly děti zažitý celý pohádkový příběh. Při loutkovém divadle se zvládly vyjadřovat celými větami a vymýšlely svoje vlastní nápady v konverzaci mezi postavami, které byly velmi nápadité a vtipné.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
25. 8. 2020
Zajímavé a pestré činnosti propojuje téma pohádky. Aktivity jsou vhodné k rozvoji čtenářské gramotnosti dětí předškolního věku.

Hodnocení od uživatelů

Mgr. Lucie Tůmová
29. 8. 2020, 12:05
Velmi pěkně zpracovaný blok práce s toutou pohádkou. Líbí se mi zařazování aktivizujících metod, dramatické výchovy a především aktivity rozvíjející čtenářskou gramotnost u malých školáků.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

výtvarné pomůcky: vodové barvy, voskové pastelky, špejle, tvrdý papír, nůžky