Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > WELCOME – Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání – úvod
Odborný článek

WELCOME – Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání – úvod

29. 1. 2020 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Pavlína Hublová

Anotace

Úvodní článek seriálu, který přináší ukázky z publikace Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání, výstupu projektu WELCOME. Článek představuje publikaci a projekt včetně přehledu plánovaných článků v seriálu.

Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání

Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání je členěna na teoretickou a metodickou část. V teoretické části jsou představeny základní principy inkluzivní pedagogiky a možnosti jejich uplatnění v prostředí mateřské školy. Dále jsou zde představena specifika dětí s různými druhy speciálních vzdělávacích potřeb. V metodické části jsou představeny jednotlivé oblasti rozvoje dětí s příklady vhodných aktivit, které lze uplatnit v rámci vzdělávacího procesu v mateřské škole. K orientačnímu zhodnocení aktuální míry rozvoje jsou v metodice k dispozici posuzovací schémata, která mohou pedagogové v MŠ použít k orientačnímu posouzení míry rozvoje komunikačních, motorických, kognitivních a dalších schopností a dovedností dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i bez nich.

Na základě zjištěných výsledků mohou volit a realizovat aktivity uvedené v metodice nebo v doporučených inspiračních zdrojích. V metodice nechybějí ani příklady dobré praxe aplikace doporučených aktivit v mateřské škole.

Metodika je provázána s dalším výstupem projektu WELCOME, kterým je aplikace WELCOME IDEA pro chytrá zařízení (tablety, telefony, ale i interaktivní tabule či monitory) a příručkou Podpora práce s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání, ve které učitelé najdou metodický úvod vysvětlující princip individualizovaného vzdělávání uplatňujícího v praxi interaktivní aplikaci, praktické scénáře a doporučení ohledně organizace práce s heterogenní skupinou dětí a s cílenou diferenciací a podporou dětí s SVP.

Metodika je volně dostupná ke stažení: http://bit.ly/2tJKXne.

Seriál na Metodickém portálu RVP.CZ přinese ukázky z teoretické i praktické části Metodiky:

  1. Úvod (tento článek)
  2. Problémy v chování – porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), opoziční vzdorovité chování
  3. Aktivity pro rozvoj sociálních dovedností
  4. Narušený vývoj řeči, poruchy artikulace – dyslalie, dysartrie
  5. Poruchy plynulosti řeči (fluence) – koktavost (balbuties), breptavost (tumultus sermonis)
  6. Aktivity pro rozvoj řeči a komunikace

Představení projektu WELCOME

WELCOME je mezinárodní projekt České republiky, Slovenské republiky a Bulharska, který je spolufinancovaný z evropského projektu Erasmus+. Projekt probíhá v letech 2016–2019 a jeho hlavním cílem je pomoci učitelům mateřských škol při vedení a zvládnutí heterogenní skupiny, ve které jsou často zastoupeny děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Koordinátorem WELCOME je Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. Projektovými partnery jsou Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychologie v Bratislavě, Institut za psihichno zdrave i razvitie v Sofii a bratislavská agentura M7, poskytující služby v oblasti grafiky a programování. Na vývoji a testování výstupů se podílely partnerské mateřské a základní školy: česká ZŠ a MŠ M. Alše v Miroticích, slovenská ZŠ a MŠ Zubrohlava a bulharská ODZ 72 Prikazka bez krai v Sofii.

Prvním z projektových výstupů je Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání určená pedagogům mateřských škol, kteří hledají nové postupy při vedení heterogenní třídy z hlediska speciálních vzdělávacích potřeb. Druhým výstupem je aplikace WELCOME IDEA (Interactive Digital Educational Assistant) pro chytrá zařízení, která funguje jako pomyslný asistent: Učitel díky pedagogické diagnostice v aplikaci vyhodnotí aktuální stav dítěte v jednotlivých oblastech rozvoje, aplikace sama pak na základě výsledků pedagogické diagnostiky doporučí vybrané aktivity. Posledním výstupem je příručka Podpora práce s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání (WELCOME workshopy), ucelený návod pro učitele, jak uspořádat a vést integrované bloky, pracovní skupiny, v jejichž rámci budou realizovány různé tematické celky s využitím aplikace.

Podrobnosti k projektu včetně výstupů online: http://bit.ly/2O2zxSt.

V příloze článku je k dispozici kompletní obsah publikace včetně podrobných informací o Metodice a projektu WELCOME.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
782.23 kB
PDF
WELCOME – kompletní obsah Metodiky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavlína Hublová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.