Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Hrajeme si s bezobratlými
Odborný článek

Hrajeme si s bezobratlými

28. 1. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Lenka Benediktová
Spoluautoři
prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Mgr. Petra Vágnerová

Anotace

Materiál vznikl jako jeden z výstupů týmu biologie projektu Didaktika – Člověk a příroda A (http://didaktika.zcu.cz/). Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s výukou tématu Bezobratlí, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou. V tomto případě materiál nabízí možnosti, jak oživit výuku bezobratlých hravou formou. Obsahová správnost materiálu je garantována v rámci projektu Didaktika – Člověk a příroda A.

Hra s kartičkami – Členovci

Popis hry

Hra s kartičkami obsahuje soubor kartiček různých barev, které označují taxonomické skupiny členovců, konkrétní zástupce a jejich způsob života, důležité pojmy. Hru lze hrát v mnoha variantách, jak je nastíněno dále.

Varianty hry

Hra může probíhat v mnoha variantách. V dalších kapitolách si podrobně popíšeme některé z nich, na další možná přijdete sami.

Hru je možné hrát se všemi kartičkami nebo vybrat jen ty, které se Vám budou hodit.

1. Třídění

2. Přiřazování

3. Vysvětli pojem

4. Najdi související pojem

5. Nakresli pojem

Třídění

Pomůcky: při 30 žácích 7 sad kartiček (4–5 žáků ve skupině)

Metoda: didaktická hra ve skupinách

Žáci dostanou sady kartiček do skupin. Učitel následně zadá úlohy, které mohou být pro všechny stejné, nebo může mít každá skupina jinou úlohu.

ÚLOHY

 • Kartičky zástupců členovců roztřiďte do skupin tak, aby k sobě co nejvíce patřili, a zkuste pojmenovat tyto skupiny (žáci dostanou pouze kartičky zástupců).
 • Kartičky zástupců členovců roztřiďte do skupin tak, aby k sobě co nejvíce patřili, a zkuste pojmenovat tyto skupiny (žáci dostanou kartičky zástupců a kartičky skupin členovců).
 • Roztřiďte zástupce členovců podle způsobu života (žáci dostanou kartičky zástupců a způsobu života).
 • Roztřiďte skupiny hmyzu podle toho, zda mají proměnu dokonalou, nebo proměnu nedokonalou (žáci dostanou kartičky řádu hmyzu a kartičky s pojmy „hmyz s proměnou dokonalou“ a „hmyz s proměnou nedokonalou“).
 • Roztřiďte zástupce hmyzu do skupin (žáci dostanou kartičky zástupců a skupin hmyzu – řády a proměna dokonalá a nedokonalá)

Přiřazování

Pomůcky: 7 sad kartiček

Metoda: didaktická hra ve skupinách 

Žáci ve skupinách přiřazují k sobě kartičky se zástupci či skupinami a pojmy nebo způsobem života.

Vysvětli pojem

Každý žák si vylosuje jednu kartičku s pojmem či zástupcem.

 1. V případě pojmu je jeho úkolem daný pojem vysvětlit.
 2. V případě zástupce je jeho úkolem zařadit zástupce do systému bezobratlých.

Najdi související pojem

Každý žák si vylosuje jeden pojem nebo jednoho zástupce a mezi spolužáky hledá dalšího, který má související pojem. Takto nalezené dvojice musí následně vysvětlit, jak jejich pojmy spolu souvisejí a jaký je mezi nimi vztah.

Hra na (nejenom) hmyzí schovávanou a výstrahu

V přírodních podmínkách je úspěch v přežití také podmíněn fyzickým vzhledem, zejména ve vztahu lovec–kořist.

K přežití slouží dva modely:

1) buď se ztratím lovci z očí (kamufláž, kryptický vzhled);

2) dám najevo, že nejsem vhodná kořist (výstražné zbarvení).

Ve složce je několik stran příkladů kamufláže a výstražného zbarvení i s popisky zástupců. Žáci mohou třídit obrázky podle barvy, podle kamufláže, podle výstrahy. Pozadí umožňují rozhodovat, jestli je příslušný vzhled vhodný v dané situaci (druh zelený na listu splyne, červený je dobře vidět). Od toho se může rozvinout diskuze o vhodnosti určitého vzhledu do určitého prostředí, proč je takový vzhled v přírodě přítomen, o vztazích mezi organismy i o obecnějších skutečnostech souvisejících s vývojem organismů (např. dlouhý čas vývoje, inteligence predátora, vývoj oka, barva plodů, schopnost barevného vidění aj.).

Nabízí se možnost třídění podle hmyzích řádů, barvy, určitých podobností aj.

Je jen na fantazii učitele i žáků, podle jakých pravidel si obrázky roztřídí nebo sestaví.

Určování schránek mořských měkkýšů

Možnou aktivitou k tématu měkkýšů je určování lastur a ulit mořských měkkýšů. V současnosti je dostatek česky i cizojazyčně psaných atlasů. Ty mají i své nevýhody: druhy jsou vyobrazeny v různé nereálné velikosti, některé znaky nejsou na fotografiích vidět, kresby jsou příliš stylizované aj. Další nevýhodou je i ta skutečnost, že mnoho druhů není v evropských mořích původních. Takové druhy v atlasech často chybí, protože atlasy cílí na spíše původní druhy. Druhy zavlečené a invazní, které jsou na mořském břehu často paradoxně i nejčastější (a tedy rovněž nejčastěji přivážené od moře jako suvenýr), se pak nesnadno určují.

V přílohách jsou ve formátu pdf. dvě tabule nejběžnějších evropských druhů a seznam s uvedením odborných a českých názvů ze Středozemního moře a evropského pobřeží Atlantského oceánu. Velikost obrázků je při tisku ve formátu A4 v reálném měřítku. Přílohy tak mohou posloužit pro rychlou a snadnou orientaci při určování schránek, např. přinesených žáky do výuky.

 
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
13.67 kB
Dokument
Kartičky ke hře o členovcích
pptx
7.42 MB
Prezentace
Hra na schovávanou
pptx
15.23 MB
Prezentace
Hra na schovávanou (pozadí)
pptx
6.15 MB
Prezentace
Hra na schovávanou (výstraha)
pdf
201.17 kB
PDF
Mlži
pdf
197.27 kB
PDF
Plži
docx
15.63 kB
Dokument
Vyobrazené druhy měkkýšů
pptx
6.65 MB
Prezentace
Obrázkový systém bezobratlých
pptx
15.91 MB
Prezentace
Mimikry

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Lenka Benediktová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy