Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Informační zdroje k tématu Vznik života
Odborný článek

Informační zdroje k tématu Vznik života

10. 2. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Lenka Benediktová
Spoluautor
prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.

Anotace

Materiál vznikl jako jeden z výstupů týmu biologie projektu Didaktika – Člověk a příroda A (http://didaktika.zcu.cz/). Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s výukou tématu Vznik života, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou. V tomto případě materiál nabízí některé tištěné i elektronické zdroje, které učitelům mohou přiblížit problematiku vzniku života. Obsahová správnost materiálu je garantována v rámci projektu Didaktika – Člověk a příroda A.

Knižní zdroje

Z českých knih stojí za přečtení kniha:

Hazen, R. M. Příběh Země: první 4,5 miliardy let, od hvězdného prachu k živoucí planetě. 1. vyd. Praha: Academia, 2015.

  • Doporučuji kapitolu Živá Země, str. 127–153. Je to výborně  a srozumitelně  beletristicky zpracovaná kapitola o pravděpodobném scénáři vývoje života. Shrnuty jsou  problémové okruhy: definice života a z čeho jsou složeny živé organismy. Poté je po krocích popsán pravděpodobný popis  fyzikálně-chemických procesů proces, proces výběru  biomolekul včetně problému pravotočivosti a levotočivosti biomolekul, problém replikace a procesy, které po vzniku života následovaly. Nevím o ničem lepším v češtině.

 Hajnal, L. a  Markoš, A. 2007. Staré pověsti (po)zemské) aneb Malá historie planety a života.

Gould, S. J. Dějiny planety Země. Knižní Klub – Columbus, 1998.

  • Doporučuji kapitolu Základy. Život v oceánech na str. 37–63. Popisuje základní mechanismy a procesy, kterým vznikaly organismy a nejstarší doklady mnohobuněčného života. Výborné jsou dvě schémata na str. 40 a 41 o struktuře buňky a bakteriálním metabolismu a schémata na str. 60 a 61 týkající se fylogeneze prokaryot, eukaryot a živočichů.

Články v odborných časopisech

V českých časopisech si o vzniku života moc nepočteme. Z posledních let stojí za přečtení alespoň tento výběr.

Horáček, I. 2014. O inteligentním designu. Vesmír, 93, 2, 117–119.

  • Komentář ke knize o inteligentním designu.

Kejnovský, E., Šponer, J., Ferus, M., Civiš, S. a Šponer, J. E. 2018. Preludium o sopkách, bombardování Země a formamidu. Vesmír 97, 3, 140–144.

  • Shrnutí názorů na vznik RNA z anorganických látek. Moderní, čtivé, sugestivně popisující a poněkud popírající klasické teorie „horké prapolévky“ a koacervátů.

Kraml, J. 1995. K otázce vzniku života: prebiotická syntéza koenzymu? Vesmír, 74, 7, 371. 

  • Již trochu zastaralé, ale krátké a hodné pročtení, dostupné online.

Špaček, J. 2018. Život je jen koncept. Vesmír, 97, 3, 146–149.

  • Trochu filosofické čtení o tom, jestli má smysl rozlišovat pojem živý a neživý, jestli je rozdíl mezi chemií a životem; asi není vhodné toto žákům didakticky transformovat.

Vyskočil, F. 2014. Spekulace nebo realita. Vesmír, 93, 2, 120–121.

  • Polemika o pravdivosti evoluční hypotézy.

Internetové zdroje

S výjimkou Wikipedie (české heslo Vznik života) jsou stránky o původu a vývoji života v českém jazyce dosti tristní. Jedná se většinou o krátké přehledy hlavních koncepcí počínaje stvořením a konče teorií abiogenetické evoluce.

1) https://cs.wikipedia.org/wiki/Vznik_%C5%BEivota: podrobný popis názorů na vznik života s přehledem teorií; je stručnou českou verzí stránek v angličtině.

2) www.biologie.webz.cz/www/evoluce/evoluce.html: popisuje názory na vznik života, přehledný kompilát.

3) www.biologie.webz.cz/www/evoluce/fylogeneze.html: popisuje chemickou evoluci; časová tabulka je zastaralá a tyto stránky působí nedopracovaným charakterem.

4) www.szes-la.cz/objekty/vznik-zivota-na-zemi.pdf: krátký přehled klasické Oparinovy teorie, který je maximálně na středoškolské úrovni.

5) https://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenesis: Tato stránka rozhodně stojí za návštěvu, ale je v angličtině. Je to podrobný přehled hlavních teorií vedoucích ke vzniku složitých molekul, struktur a nakonec života. Bohužel, čtenář musí být schopen rozumět poměrně složitému textu s řadou odkazů a je dobré alespoň trochu znát organickou chemii a molekulární biologii.

6) https://simple.wikipedia.org/wiki/Origin_of_life: stručný přehled teorií vzniku života včetně významných badatelů, bohužel opět v angličtině.

7) https://www.youtube.com/watch?v=nt2z-xmEyW4: jednoduchá, rychlá a pro žáky pochopitelná animace cukrů, tuků, bílkovin a vzniku první struktury schopné replikace (na You Tube) – německý pořad Terra X: Sternstunde der Evolution (GB 2017).

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Lenka Benediktová

Hodnocení od uživatelů

Miroslav Melichar
10. 2. 2020, 21:44
Miroslav Melichar
16. 2. 2020, 21:01
Kreacionismus a české školy:
https://www.lid…=rss& ;utm_medium=feed&utm_campaign=ln_domov&utm_content=main

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení