Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Didaktická videa pro výuku mikroorganismů
Odborný článek

Didaktická videa pro výuku mikroorganismů

2. 3. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Lenka Benediktová
Spoluautoři
Mgr. Petra Vágnerová
prof. RNDr. Michal Mergl, Csc.

Anotace

Materiál vznikl jako jeden z výstupů týmu biologie projektu Didaktika – Člověk a příroda A (http://didaktika.zcu.cz/). Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s výukou tématu Mikroorganismy, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou. V tomto případě materiál nabízí didaktická videa, která mají výuku mikroorganismů zpestřit a oživit. Obsahová správnost materiálu je garantována v rámci projektu Didaktika – Člověk a příroda A.

Připravili jsme pro Vás sadu didakticky zpracovaných videí k problematice bezobratlých živočichů. Stačí kliknout na název skupiny a budete přesměrovaní na video.

Videa můžete použít dle svého uvážení. Obsahují většinou charakteristiku skupiny a vybrané zástupce, takže je možné je použít na úvod výkladu a poté shrnout, nebo je pustit a žákům rozdat na doplnění pracovní list, který je ke každému videu připraven.

 1. Bakterie – základní charakteristika a zástupci
 2. Sinice – základní charakteristika a zástupci
 3. Řasy – základní charakteristika a zástupci
 4. Prvoci I – základní charakteristika a zástupci (nálevníci)
 5. Prvoci II – základní charakteristika a zástupci (bičíkovci, kořenonožci, výtrusovci)
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
220.7 kB
Dokument
Pracovní list – bakterie

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Lenka Benediktová

Hodnocení od uživatelů

Miroslav Melichar
2. 3. 2020, 11:20
Videa  byla na Youtubu publikována v listopadu 2018 - tato nabídka mohla přijít i dříve.
V textu se píše o prac.listu ke každému videu - přiložen je však jen jeden prac. list.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému