Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Experiment pro důkaz vzniku kyslíku
Odborný článek

Experiment pro důkaz vzniku kyslíku

20. 2. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Lenka Benediktová
Spoluautoři
Mgr. Petra Vágnerová
prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.

Anotace

Materiál vznikl jako jeden z výstupů týmu biologie projektu Didaktika – Člověk a příroda A (http://didaktika.zcu.cz/). Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s výukou tématu Fotosyntéza, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou. V tomto případě materiál nabízí popis experimentu, kterým lze dokázat přítomnost kyslíku při průběhu fotosyntézy. Obsahová správnost materiálu je garantována v rámci projektu Didaktika – Člověk a příroda A.

Cíl

Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s výukou tématu Fotosyntéza, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou. Cílem výuky je osvojení principu fotosyntézy žáky.

Tímto experimentem navážeme na aplikaci Photosynthesis (viz článek Videa pro výuku fotosyntézy), neboť vyzkoušíme v praxi to, co umožňuje virtuálně.

 • Pomůcky: sklenice, vodní rostlina, jedlá soda, lžička.
 1. Do sklenice nalijeme vodu a vložíme vodní rostlinu. Dále přidáme lžičku jedlé sody jako zdroj oxidu uhličitého.
 2. Sklenici umístíme ke zdroji světla, v ideálním případě pod stolní lampu.
 3. Přibližně po 5 až 10 minutách můžeme vidět, jak se na listech rostliny objevují bubliny kyslíku.

Tento experiment je relativně snadný, rychlý a přesto žákům efektivně dokáže průběh fotosyntézy. Pokus můžeme doprovodit vhodnými otázkami k tématu:

1. Které látky do fotosyntézy vstupují a které látky při ní vznikají?

řešení: vstupuje oxid uhličitý a voda, vzniká cukr (nebo obecně organické látky) a kyslík

2. Která ze vznikajících látek je pro rostlinu klíčová, pro život rostliny a její růst?

řešení: cukr (nebo obecně organické látky)

3. Která ze vznikajících látek je látka odpadní?

řešení: kyslík

Reflexe

V rámci projektu Didaktika – Člověk a příroda A došlo k reflektování experimentu učiteli zapojenými do projektu. Učitelé hodnotili experiment pozitivně, zejména pro jeho obraznost, nenáročnost přípravy a poměrně rychlý výsledek.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Lenka Benediktová

Hodnocení od uživatelů

Miroslav Melichar
20. 2. 2020, 10:59
Poprvé se v tomto seriálu objevuje reflexe - stručná zpráva o zkušenostech učitelů zapojených do projektu s publikovaným materiálem.
Po této reflexi jsem volal již u první části seriálu - Přehledu koncepcí vzniku života. Zkusili učitelé i tento materiál  využít ve výuce, došlo k pozitivnímu posunu vzhledem k dřívější praxi?
Miroslav Melichar
20. 2. 2020, 13:18
Zdroje k experimentu:
Bohuslav Řehák, profesor Raisova stát.ústavu učitelského v Jičíně: Přírodopisné praktikum. V Jičíně 1931 - nákladem vlastním.
MUDr. RNDr. Ferdinand Herčík: Mladý biolog. Fr. Borový, Praha 1941
Oba autoři doporučují pokus uspořádat tak, že unikající kyslík zachycují obrácenou nálevkou do zkumavky, kde jej pak lze dokázat doutnající třískou. Nepoužívají do vody jedlou sodu, Herčík doporučuje přidat trochu sodové vody. Řehák je provádí nejprve pokus s obyčejnou vodou, pak jej opakuje s převařenou vodou, která neobsahuje CO2 a ukázuje, že v ní kyslík nevzniká. Pak sodovou vodu přidává a produkce kyslíku začne. Herčík navrhuje počítat unikající bublinky ve stínu a na světle. Řehák doporučuje dát do vody místo rostliny kousek houby, kořen bobu nebo cibuli a ukázaat, že tkáně bez chlorofylu kyslík neprodukují.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky