Odborný článek

Jak velké to je?

25. 11. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Jakub Holec
Spoluautor
Pavlína Holcová

Anotace

Aktivita se zaměřuje na záznam a porovnávání velikostí lidským okem nepozorovatelných objektů. Žáci přitom využívají názorného webu, na kterém jsou jednotlivé mikroskopické objekty vyobrazeny na hlavičce špendlíku. Žáci si pozorované objekty zakreslují a odhadují jejich velikost s využitím jednoduchého měřítka. Na závěr reflektují výsledky své práce a toho, co se v rámci aktivity naučili.

Popis aktivity:

Žáci pracují ve dvojicích či malých skupinách a společně zkoumají, jak velké jsou objekty, které se nacházejí na hlavičce špendlíku o velikosti necelé 2 mm. Využijí při tom web https://www.cellsalive.com/howbig_js.htm. Úkolem bude do tabulky (viz. příloha) zakreslit vyobrazené objekty a porovnat je z hlediska jejich velikosti, přičemž budou odhadovat jejich délku (v milimetrech, mikrometrech a nanometrech). Pro odhad jim poslouží měřítko, které je součástí animace.

Protože na uvedeném webu jsou uvedené porovnávané objekty v angličtině, bude úkolem žáků přiřadit uvedená anglická slova k jejich českému významu. Aktivita zároveň počítá s tím, že žáci využijí dostupné informační zdroje k dohledání toho, co představuje jim dosud neznámý pojem.

Porovnávané a zakreslované objekty:

 • lidský vlas (human hair)
 • roztoč prachový (dust mite)
 • pilové zrno rostliny ambrozie (ragweed pollen)
 • lymfocyt (lymphocyte)
 • krevní destičky (red blood cells)
 • kvasinka (baker´s yeast)
 • bakterie E. coli
 • stafylokok (staphyiococcus)
 • virus Ebola
 • rhinovirus

Žáci v několika větách písemně shrnou, co pozorovali a co se během aktivity naučili.

Komentář:

Žáci se názorným způsobem seznamují s abstraktními objekty a jejich reálnou velikostí. Přitom pracují s číselnou osou, která jim pomáhá v odhadu velikostí vyobrazených objektů. Zároveň v dostupných textech samostatně vyhledávají informace za účelem vysvětlení jim dosud neznámých pojmů.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
478.52 kB
PDF
tabulka – Jak velké to je?

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému