Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Grafy ve výuce – tři náměty pro 1. stupeň ZŠ
Odborný článek

Grafy ve výuce – tři náměty pro 1. stupeň ZŠ

19. 3. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Pavlína Hublová

Anotace

V učebnicích a pracovních sešitech najdeme cvičení na čtení či doplňování grafů. Považujeme za důležité, aby měli žáci také možnost sledovat celý proces vzniku grafu – a tomu jsou věnované 3 tipy/kapitoly článku.

Úvod

Grafy jsou nejčastěji zobrazovány pomocí pruhů (vertikálními i horizontálními) nebo ve tvaru kruhu. Tyto typy nám umožňují zobrazovat především údaje související s časovým posunem. Kruhové grafy nám ukazují rozdělení částí v rámci celku.

Nejčastěji seznamujeme žáky s grafy pomocí shromáždění údajů o narození spolužáků (viz kapitola Narozeninový graf níže), protože je to zábavné a je snadné získat informace. Dalšími možnostmi nácviku tvorby sloupcových grafů může být sběr informací o oblíbené barvě, jídle, předmětu (viz kapitola Graf oblíbenosti s post-it lístečky). Grafy mohou být součástí větších projektů (viz kapitola Projekt čokoláda), nebo mohou být jen rychlou aktivitou na interaktivní tabuli či pracovními listu.

K samostatné tvorbě žáků doporučujeme využívat čtverečkovaný papír se čtverečky 1 x 1 cm (sešit č. 5110).

Tip č. 1: Narozeninový graf

Narozeninový graf je zajímavou kooperativní činností, která se hodí třeba na začátek školního roku (můžeme ji zařadit mezi tzv. ledolamky). Budeme potřebovat balicí papír, fixy (pravítko), znalost každého žáka o svém měsíci narození.

Postup

Horizontální osu na balicím papíru rozdělte na 12 dílů (= 12 měsíců), na vertikální osu udělejte několik značek stejně vzdálených od sebe. Pro mladší žáky bych od těchto bodů protáhla přímé čáry rovnoběžně s horizontální osou, starší si mohou čáry průběžně dorýsovávat.

Žáci pak mohou postupně vybarvovat ve správném sloupci jedno pole – každý si své jedno vybarví.

Velmi jednoduše tak vznikne graf, ze kterého pak můžete číst zajímavé statistické údaje. Doporučené otázky:

 • Kolik žáků má narozeniny v měsíci ...?
 • Kolik žáků se účastnilo dnešní práce?
 • Ve kterém měsíci se narodilo nejvíc žáků naší třídy?
 • Zjistěte o kolik víc/méně žáků se narodilo v měsíci ... a ...
 • Kolik žáků se narodilo v zimě?
 • Kolik žáků se narodilo o letních prázdninách?
 • Zjistěte rozdíl mezi nejvyšším sloupcem a nejnižším.
 • Co tě překvapilo?

Tip č. 2: Graf oblíbenosti s post-it lístečky

Také graf oblíbenosti je kooperativní činností. Na rozdíl od narozeninového grafu je však flexibilní – záleží na tom, jakou položí učitel otázku. Navíc ho lze využít opakovaně díky post-it lístečkům, přičemž výsledný graf bude vždy jiný. Budeme potřebovat tabuli a pro každého žáka post-it lísteček, na který se žák podepíše.

Postup

Učitel připraví na tabuli prázdný nepopsaný sloupcový graf. Šířka sloupců by měla odpovídat šířce post-it lístečků. Následně položí otázku, např. Jakou barvu máš nejraději? První žák přistoupí k tabuli, dopíše k prvnímu sloupci název „své“ barvy a nalepí lísteček. Další žáci postupně přistupují k tabuli a přilepují své post-it lístky – pokud je jejich barva již zapsaná, nalepí do správného sloupce, pokud není, barvu dopíše do prázdného sloupce a nalepí lístek. Lístečky je třeba lepit těsně k sobě do postupně vzrůstajícího sloupce.

Poté, co všichni nalepí svou odpověď, může ve třídě probíhat „čtení z grafu“:

 • Která barva je v naší třídě nejoblíbenější?
 • Která barva je nejméně oblíbená?
 • Je oblíbenější modrá nebo zelená barva?

Tip č. 3: Projekt Čokoláda

Dlouhodobý projekt je rozvržený do pěti týdnů. Každý týden nabízí různé aktivity, volba je čistě na učiteli, které z aktivit využije, popř. v jakém pořadí.

1. týden

 • Nechte žáky vyhledat ve slovníku slova čokoláda a rohovník obecný, nechte je diskutovat o podobnostech a rozdílech (doporučuji využít k vizualizaci tzv. Vennův diagram);
 • požádejte žáky/skupinky, aby sestavili seznam potravin, ve kterých si myslí, že je obsažena čokoláda (žáci mohou psát na papír poskládaný do tvaru harmoniky – dobře se pak stříhá na jednotlivé kartičky, se kterými jde manipulovat, např. při tvorbě myšlenkové mapy);
 • vyzvěte žáky, aby navštívili obchod a zjistili co nejvíce chutí a druhů čokolády.

2. týden

 • Pracujte s internetem a jinými zdroji – zjistěte a naučte se co nejvíce informací o kakaovníku a povídejte si o vzniku čokolády (můžete využít např. toto animované video);
 • požádejte žáky, aby zjistili, co je to antioxidant a popř. jakou to má spojitost s čokoládou (doporučuji použít pro zápisky nějaký typ grafického organizéru, např. tento);
 • přehodnoťte společně informace, které jste našli;
 • přečtěte si ukázku z knihy o čokoládě, např. R. Dahl: Karlík a továrna na čokoládu;
 • zkuste zjistit, jak vznikl název Lentilky (můžete začít krátkým brainstormingem – hádejte, tipujte, hledejte ty nejbláznivější nápady dříve, než začnete seriózně zkoumat; řešení i s odkazem najdete v závěru článku).

3. týden

 • Hledejte další čokoládové výrobky. Sestavte jednoduchý ceník pro „svůj třídní obchod s cukrovinkami“;
 • využijte zjištěných informací a vyzkoušejte své matematické dovednosti – procvičte si násobilku, zaokrouhlování, tvořte slovní úlohy na sčítání a odčítání (využijte vytvořený ceník), zkuste formou jednoduchých slovních úloh dělit krabičku lentilek mezi určitý počet spolužáků, nezapomeňte zkoumat tvary obalů aj.;
 • zjistěte tajemství nápoje Xocolatl ve wikipedii a výrobu čokolády (svá zjištění pak můžete srovnat s videoukázkou);
 • vyzvěte žáky, aby namalovali celý postup výroby čokolády (žáci mohou psát nebo malovat);
 • navštivte knihovnu a porovnejte své informace (a obrázky) s odbornou literaturou;
 • ze slova ČOKOLÁDA se pokuste sestavit co nejvíce slov. Pro žáky, kteří potřebují vizuální oporu, doporučujeme napsat každé písmeno na samostatný čtvereček – přesouváním písmen mohou pak žáci zkoušet sestavit slova.

4. týden

 • Získejte nabídkové menu některé z okolních restaurací a hledejte v nich jídla, která obsahují čokoládu; porovnávejte ceny, diskutujte; tvořte jídelníčky s podmínkou, např. „Mám pouze 200 Kč...“;
 • pozvěte do třídy na besedu vedoucího vaší školní jídelny, pomozte společně žákům porovnávat nutriční hodnoty některých druhů jídel a jejich působení na zdraví;
 • sbírejte různé obaly potravin, zjišťujte jejich nutriční hodnotu a cenu – pracujte s těmito číselnými informacemi (položte otázku Co mohu všechno vypočítat?) a vytvořte nástěnku/informační panel, kde budou obaly různých potravin (včetně těch čokoládových) s porovnáním jejich nutričních hodnot – pokuste se vytvořit jednoduchý graf;
 • zjistěte, jak je třeba skladovat čokoládu. Položte si otázky: Je dobré skladovat ji v lednici, nebo v mrazáku? Proč?
 • pracujte s krabičkami Lentilek – odhadujte počty podle zvuku nebo hmotnosti, třiďte Lentilky podle barev, vytvářejte jednoduché druhy grafů;
 • vyzkoušejte si tvorbu příběhu v třídním kruhu – v názvu by se měla objevit čokoláda, každý žák postupně přidává jednu větu – vzniká tak společné vypravování fantastického příběhu.

5. týden

 • Vyzvěte žáky, aby přinesli „čokoládový“ recept od maminky; žáci mohou recept přepsat, ilustrovat a prezentovat před třídou;
 • každý žák vytvoří svůj recept na čokoládovou pochoutku – ingredience mohou žáci získat formou brainstormingu, který následuje po prezentacích;
 • žáci mohou následně vytvořit technikou koláže obraz svého moučníku;
 • udělejte si pěknou chvilku s horkou čokoládou, třeba ve školní kuchyňce.

Jak vznikl název Lentilky?

Výroba Lentilek začala už v roce 1907 v holešovském závodě, kde se z velké části vyrábějí dodnes. Jméno pochází z latinského lenticula, což v překladu znamená čočka (viz https://regiony.rozhlas.cz/vedeli-jste-ze-vyroba-jedine-lentilky-trva-vice-nez-8-hodin-7410566).

Grafika k tématu čokoláda

Na webu Teaching Ideas je celá kategorie Chocolate, kde najdete k tisku např.:

 • karty s fakty o čokoládě;
 • plakát s čokoládovými výrobky;
 • kakaový bob k vybarvení;
 • kartičky s anglickými slovíčky k tématu.

A něco navíc

Interaktivní grafy

Pracovní listy

Další pracovní listy z modulu DUM viz níže.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavlína Hublová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
19. 3. 2020
Velice inspirativní článek. Autorka poukazuje na skutečnost, že učebnice je sice dobrý výukový prostředek, ale přesto učiteli vytváří prostor pro projektování výuky. Uvádí vhodné argumenty pro doplňující aktivity a zvláště bych chtěla podpořit snahu propojit DUMy, které jsou na webovém portálu k dispozici. Doporučuji všem učitelům.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Viz jednotlivé aktivity popisované v článku.

Článek pro obor:

Matematika a její aplikace 1. stupeň

Vazby na materiály do výuky: