Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Honzík a Numeráčci aneb Vyhledávání dětí s matematicko-logickým nadáním v předškolním věku
Odborný článek

Honzík a Numeráčci aneb Vyhledávání dětí s matematicko-logickým nadáním v předškolním věku

19. 12. 2019 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Stanislava Korcová

Anotace

Článek seznamuje s proběhlou aktivitou, jejíž cílem bylo nominovat děti s matematicko-logickým nadáním ještě před vstupem do základního vzdělávání. Poukazuje na nutnost spolupráce jak s učiteli mateřských škol, tak s rodiči nadaných a mimořádně nadaných dětí.

Aktivita s názvem Honzík a Numeráčci byla určená pro děti s povinnou předškolní docházkou, které rády řeší zajímavé matematické a logické úlohy. Pomocí milého příběhu s netypickými hlavními hrdiny jsme děti motivovali k vypracování úloh, které byly odstupňovány do tří úrovní obtížnosti. Prvního kola aktivity se zúčastnily všechny děti dané věkové kategorie, které měly zájem, popřípadě i děti mladší. Druhého kola se zúčastnily děti, které úspěšně zvládly první kolo. První dvě kola probíhala v domovských mateřských školách, ve známém prostředí se známými lidmi. Třetí kolo se konalo v organizující mateřské škole (MŠ Ostrava Varenská 2a, p. o.) a zúčastnily se ho děti, které úspěšně zvládly úlohy druhého kola a prokázaly tak jistou míru nadání v matematicko-logické oblasti.

A to bylo právě naším cílem – nominovat nadané a mimořádně nadané děti v intelektové oblasti a pomoci jim i jejich rodičům při přechodu do základního vzdělávání. Třetí kolo proběhlo již za účasti rodičů, kteří měli možnost využít konzultace s odborníky, již se dlouhodobě zabývají touto otázkou, jako např. speciální pedagog, psycholog PPP a učitelé ZŠ s dlouholetou praxí práce s nadanými dětmi na prvním stupni ZŠ. Společné setkání dětí a rodičů v rámci třetího kola bylo obohaceno také o zajímavé aktivity pro děti z oblasti přírodních věd, robotiky. Všechny děti obdržely drobné ceny.

V úvodu naší aktivity jsme nejprve po souhlasu zřizovatele oslovili mateřské školy městského obvodu a zjistili jejich zájem o zapojení. Jednotlivé mateřské školy nám zaslaly zpět přihlášku s počtem dětí a my jsme jim nachystali veškerý potřebný materiál (viz Příloha č. 2 – Foto č. 1). V prvním kole to byly nejen pracovní listy (úkoly pro děti – viz Příloha č. 1), ale i motivační příběh o Honzíkovi a Numeráčcích, metodický pokyn, jak s příběhem a hlavně s úkoly pracovat. Po vypracování jsme si pracovní listy vysbírali, opravili a anonymně jsme vyhodnotili postupující do druhého kola.

A protože nám soutěžení není až tak vlastní, doporučili jsme kolegům druhé kolo úkolů vypracovat opět s celou skupinou dětí a zpět nám zaslat úkoly dětí postupujících. První dvě kola probíhala anonymně, tedy každé dítě mělo přiděleno číslo. Třetí kolo probíhalo v naší mateřské škole za doprovodu rodičů. Připravili jsme program pro děti a pro rodiče odděleně. Děti v rámci společného sobotního dopoledne plnily například úkoly třetího kola, ale měly možnost zúčastnit se i workshopu o robotice nebo si vyzkoušet zajímavé chemické pokusy. Rodičům v průběhu dopoledne byly zprostředkovány přednášky odborníků o charakteristických rysech intelektového nadání v předškolním věku, byli seznámeni s diagnostikováním v pedagogicko-psychologické poradně apod.

Cíl aktivity se podařil splnit. Tři děti splnily úkoly třetího kola zcela bezchybně a lze o nich hovořit jako o dětech (mimořádně) nadaných. Rodiče získali základní informace o možnostech jejich rozvíjení. Myslíme si, že všechny děti, jež se účastnily posledního kola, prokazovaly vyšší potenciál v matematicko-logické oblasti a my jsme rádi, že jsme na tento fakt mohli upozornit nejen jejich rodiče, ale i učitele – ať už současné či budoucí.

Celá tato aktivita byla prováděna za odborného dohledu, který zajistil PaeDr. Jiří Rozehnal z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (https://prf.osu.cz/cvvpt/).

Statistika:

Do aktivity bylo zapojeno celkem 12 mateřských škol, 353 dětí. Do druhého kola postoupilo 150 dětí, třetího kola se zúčastnilo 27 dětí.

Motivace:

Vzhledem k věku dětí je velmi nutná vhodně zvolená motivace. V tomto případě se jí stal příběh Jitky Severinové Honzík a Numeráčci. Trpaslík Honzík je hlavní hrdina knihy Cestovatelské pohádky (Bookmedia 2016, autoři J. Severinová, A. Dudek, S. Korcová). Při cestování vesmírem objevil Číslicovou planetu a její obyvatele Numeráčky, kteří posílají dětem své úkoly. Toto téma bylo natolik zajímavé, že ho vnímavé paní učitelky dále rozvíjely (viz Příloha č. 3 – Foto 2–4).

Závěr:

Aktivita Honzík a Numeráčci vznikla z našeho přesvědčení, že nadané a mimořádně nadané děti je nutné nominovat již v předškolním věku, aby mohla začít jejich systematická podpora a rozvoj jejich nadání, aby jim bylo k užitku (stejně tak jako naší společnosti), nikoli aby bylo případným handicapem, ba dokonce mělo negativní dopad na jejich budoucí život.

Naše přesvědčení podporují i statistiky diagnostikovaných mimořádně nadaných dětí v předškolním věku, cca 7–8 dětí ročně za celý MS kraj! Toto číslo je opravdu takto nízké, přestože v předškolním věku je již intelektové nadání zcela prokazatelné a počet nadaných dětí by se měl pohybovat okolo 10–12 % a mimořádně nadaných kolem cca 2 %.

Více informací: http://msvarenska.cz/projekt-talentik/.

Přílohy:

  • č. 1 – Úkol I. kolo
  • č. 2 – Foto č. 1 – Připravený materiál pro první kolo
  • č. 3 – Foto č. 2–4 – Rozvíjející činnosti k tématu vesmíru
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
396.48 kB
PDF
Úkol I. kolo
pdf
164.06 kB
PDF
Foto č. 1 – Připravený materiál pro první kolo
pdf
182.62 kB
PDF
Foto č. 2 – Rozvíjející činnosti k tématu vesmíru
pdf
166.99 kB
PDF
Foto č. 3 – Rozvíjející činnosti k tématu vesmíru
pdf
268.55 kB
PDF
Foto č. 4 – Rozvíjející činnosti k tématu vesmíru

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Stanislava Korcová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Nadaní žáci