Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Významná výročí v roce 2019 – Člověk a svět práce: Svět práce a Baťovy principy v podpoře podnikavosti
Odborný článek

Významná výročí v roce 2019 – Člověk a svět práce: Svět práce a Baťovy principy v podpoře podnikavosti

8. 10. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Ing. Kateřina Lichtenberková

Anotace

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je spojena s klíčovou kompetencí k podnikavosti. Rozvoj podnikavosti, přístupu k podnikání a také finanční gramotnosti podporuje po celém světě mezinárodní společnost Junior Achievement, která letos oslavila 100 let od svého založení. V České republice je tato společnost spojena s Tomášem Baťou ml., který ji založil. Při této příležitosti je dobré si připomenout některé Baťovy principy.

V letošním roce oslavila mezinárodní společnost Junior Achievement, nejstarší a největší vzdělávací nezisková organizace, 100 let svého fungování. V roce 1919 ji v USA společně založili prezident společnosti AT&T se dvěma americkými senátory. Česká pobočka byla založena v roce 1992 Tomášem Janem Baťou, který by v letošním roce oslavil 105. narozeniny. Firma Baťa v letošním roce slaví 125 let.

Junior Achievement se zaměřuje na 3 pilíře: podnikavost, finanční gramotnost a přípravu na zaměstnání. Pro tyto kompetence má širokou škálu výukových nástrojů, z nichž asi nejznámější je JA Studentská Firma, ale v poslední době získaly na oblibě např. i Innovation Campy a další aktivity. Nejen z nových webových stránek je vidět, že společnost kontinuálně pracuje na rozvoji svých programů a postupně je vylepšuje. Novinkou minulého školního roku bylo např. rozšíření soutěžních kategorií studentských firem, aby se mohly zviditelnit i žáci a studenti, kteří jsou dobří např. v inovacích, v oblasti STEM, v marketingu, ve finančním řízení apod.

V ČR je Junior Achievement spojena se jménem Baťa a v tomto kontextu je dobré si připomenout některé Baťovy principy, ideje a zásady, které uplatňoval. Pomohou nám pochopit, proč je rozvoj podnikavosti důležitý pro každého.

Dělník a majitel jsou spolumajiteli; Odpovědnost všech za všechno je odpovědností nikoho za nic. Je nutno nastolit osobní odpovědnost.

Tyto zásady ukazují, že je rozvoj podnikavosti potřebný i pro zaměstnance. Systém plánování a řízení podniku Baťa byl decentralizován i uvnitř podniku. Baťa zainteresoval své zaměstnance účastí na zisku (od roku 1924) a z vedoucích pracovníků vytvořil jakési malé podnikatele uvnitř velkého závodu. Dělníci, kteří dostávali jen mzdu, totiž mysleli výhradně na svůj prospěch a nestarali se o to, provádějí-li svou práci dobře. Zavedením účasti na zisku se tak zvedla kvalita práce. Odpovědným pracovníkům udělil vysoké pravomoci a každý byl hmotně zodpovědný za svůj úsek. Každý zaměstnanec musel umět odpovědět na otázku, čím je podniku užitečný, a aktivně a pozitivně ovlivňovat své okolí.

„Neříkej mi, že to nejde – řekni mi, že to neumíš.“; „Lidem myšlením, strojům dřinu“; Kdo chce být vedoucím a řídit lidi, musí napřed vybudovat sám sebe.

Baťa hlásal, že schopný ředitel vychovává lidi, vyhledává je, aby sám mohl postoupit výše. Nejde totiž o křeslo ředitele a jeho funkci, jde o jeho práci. Baťa věděl, že vyškolení pracovníci jsou mnohem efektivnější. Proto rozběhl systematický rozvoj zaměstnanců nejdříve firemními kurzy a v roce 1925 založil tzv. Baťovu školu práce. Na BŠP navazovaly vyšší formy odborného vzdělávání ve firemním Studijním ústavu (1936), průmyslové škole (1937), Manažerské škole (1938) a Škole umění (1939). Ti nejlepší mohli pokračovat a dokonce studovat i v zahraničí. Inovace ve firmě byly úzce spojeny s výzkumnou a vývojovou činností.

„Baťa kladl důraz na to, aby do škol, které byly pod jeho vlivem, přicházeli pedagogové jako charismatické osobnosti, podněcující v žácích touhu dosáhnout řady schopností a dovedností – např. schopnost rozhodovat, vidět příležitosti, řešit nepříjemné situace, abstraktně myslet, jasně se vyjadřovat, mít nadšení pro práci, být ochotní brát na sebe riziko, nalézat vnitřní touhu po podnikavosti, ambicióznosti, vytrvalosti, zvědavosti, soustředěně jít za stanoveným cílem, umět vést, chápat druhé apod.“ [1]

Baťa považoval vzdělávání za plnohodnotnou součást života, ne pouze za přípravu na něj. Pouhé vštěpování poznatků do paměti žáků kritizoval a požadoval nové formy a metody učení: prostřednictvím řešení problémů, otázek, projektů, důrazem na zkušenost, experiment. Důraz kladl na učení činností a zaměstnání žáků přímo ve firmě.

Každý dělník má možnost stát se milionářem; Každý zaměstnanec musí být stále zámožnější, což přispívá k celkové prosperitě podniku a společnosti.

Baťa kladl důraz na finanční gramotnost svých zaměstnanců, na to, aby neměli dluhy a aby byli schopni finančně řídit svůj život. Zavedl i zaměstnanecké půjčky, kterým pomáhal zaměstnancům dostat se z minulých finančních problémů (resp. nedostat se do nich).

Věřil, že když budou lidé prosperovat, bude prosperovat i celá společnost. A právě osobní prosperita je hlavním cílem rozvoje podnikavosti jako klíčové kompetence – jejíž definice zní podle Evropského referenčního rámce takto:

„Kompetencí k podnikavosti se rozumí schopnost využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní. Její podstatou je tvořivost, kritické myšlení a řešení problémů, iniciativa a vytrvalost a schopnost spolupracovat s ostatními s cílem plánovat a řídit projekty, které mají kulturní, společenskou nebo komerční hodnotu.“ [2]

ZDROJE:[1] PaedDr. Karel Kostka, Ústav pedagogiky a sociálních studií: FENOMÉN BAŤA A ZÁKLADNÍ PRINCIPY BAŤOVA ŠKOLSTVÍ – http://www.kostka-skola.cz/archiv/soubor/KOSTKA-72792-fenomen-bata-a-zakladni-principy-batova-skolstvi.pdf.

[2] Evropský referenční rámec, PŘÍLOHA návrhu doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení, str. 6 (2018) – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0024.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Kateřina Lichtenberková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Významná výročí v roce 2019.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Téma článku:

Člověk a svět práce