Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > 3D tisk je pro učitele inspirací
Odborný článek

3D tisk je pro učitele inspirací

18. 10. 2019 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Luděk Sefzig
Spoluautor
Ing. Jiří Kocourek DiS.

Anotace

O přínosech 3D tisku pro studenty se napsalo mnoho článků, ale jaké výhody přináší tisk ve třetím rozměru pro učitele?

Výuka pomocí využití 3D tisku může být z pohledu pedagoga neuvěřitelně obohacující, ale zároveň jde o náročnou výzvu. Je obtížné neustále hledat nové způsoby, jak studenty zapojit a tím jim pomoci látku pochopit a zapamatovat. Praktická výuka se skutečnými objekty přináší mnohem vyšší zapojení studentů i další benefity:

  1. Lepší známky
  2. Vyšší míra přijetí na vysoké školy a univerzity
  3. Možnost ovlivnit budoucnost dnešních dětí
  4. Známost Vaší školy jako té, která poskytuje technologie vedoucí k budoucím úspěchům
  5. Zanechání vlastního odkazu v dětech

Pojďme se blíže podívat na každý z nich:

Lepší známky

Existuje jen málo statistických důkazů, které by přímo spojovaly výuku s využitím 3D tisku s výsledky studentů u zkoušek. Existují ale studie, které jasně prokázaly, že 3D tisk zlepšuje základní dovednosti potřebné k dobrým známkám v tzv. STEAM předmětech – Science (Věda), Technology (Technologie), Engineering (Strojírenství), Arts (Umění), Mathematics (Matematika). Univerzita v Arkansasu v roce 2018 zmapovala využití tištěných 3D objektů ke zlepšení prostorového vnímání žáků 6. tříd. Studenti měli za úkol kreslit zobrazení rotujícího objektu a odpovědět na různé úkoly s a bez pomoci vytištěných 3D bloků na obrázku: 

Autor díla: University of Arkansas


Výsledky studie potvrdily zlepšení na všech 5 školách ve prospěch použití 3D tištěných modelů. Míra zlepšení se pohybovala mezi 7 a 16 %. Výzkum také poskytl důkaz, že si studenti zachovali své dovednosti prostorového vnímání a vedli si lépe v dalších testech, během kterých už tištěné bloky k dispozici neměli.

Vyšší míra přijetí na vysoké školy a univerzity

Mimoškolní aktivity studentů bez dobrých známek z technických nebo přírodovědných předmětů často nestačí k přijetí na vysokou školu nebo univerzitu. 3D tisk rozvíjí znalosti v těchto předmětech a pomáhá žákům zvýšit šance na přijetí k vysokoškolskému studiu.

Možnost ovlivnit budoucnost dnešních dětí

Vzdělávací společnost Idtech se zabývala celospolečenskými dopady výuky technických a přírodovědných předmětů. Pro zmínku 2 příklady širších důsledků: Počet volných pracovních míst v technických oborech se snížil o 2,4 milionu a vzrostl počet žen na těchto pozicích.

Snaha o motivaci žáků k jedničkám z technických předmětů je inspiruje ke zvážení budoucího studia a práce v těchto vysoce ceněných odvětvích. V této oblasti 3D tisk hraje zásadní roli. Zkušenosti s tiskem a modelováním 3D objektů prospívají nejen jednotlivcům, ale přinášejí výhody i pro ekonomiku a společnost.

Známost Vaší školy

Uznání Vaší školy za prestižní vzdělávací centrum s informovanými kantory může přinést lepší financování. Být znám jako inovátor a raný osvojitel moderních technologií (např. právě 3D tisku) pomáhá Vaší škole se udržet na špičce.

Zanechat odkaz

Nedávno publikovaná studie na portálu 3D Printing Industry potvrdila, že díky propojení učitelů a žáků v kontextu moderních technologií se pokrokoví učitelé stali vzory pro další osobnostní rozvoj studentů. Inspirující učitel, se snahou pomoci svým žákům uspět, v nich vytváří mnohaletý odkaz, který si pamatují ještě dlouho po ukončení školy.

3D tisk je silný vzdělávací nástroj, který ale nelze unifikovat. Potřeba 3D tisku ve školách je specifická a správná volba řešení je zásadní. Pedagogové mají obavy o bezpečnost dětí, zabezpečení zařízení a správu nákladů, což je zapotřebí reflektovat. Ve vzdělávacím segmentu se nejedná pouze o výběr samotné 3D tiskárny, ale také o způsoby její správy, přístup učitelů a studentů a jak její využití integrovat do výuky ve třídách.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.