Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Ledové hrátky s kouzelníkem Barvínkem
Odborný článek

Ledové hrátky s kouzelníkem Barvínkem

12. 4. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Kamila Novotná
Spoluautor
Šárka Virtová

Anotace

Cílem tohoto programu je seznámit děti se sporty na ledu, s technikou bruslení, pěstovat v dětech kladný vztah ke sportu, sportovní chování, rozvíjet fyzickou zdatnost.

 

Při všech činnostech projektu bude děti provázet kouzelník Barvínek. Projekt se skládá ze dvou částí. Z činností ve třídě - příprava na suchu a z činností na ledě. Příprava na suchu bude předcházet činnostem na ledu, abychom u dětí vzbudili zájem o činnost, ale především provedli pohybovou průpravu a seznámili je s technikou bruslení.

Očekávané výstupy:
 • poznat zimní sporty
 • rozlišit sportovní výstroje a výzbroje pro různé druhy sportu
 • poznat základy bruslení
 • poznat státní symboly ČR
 • formou pokusů poznat vlastnosti ledu a sněhu
 • naučit se krátké básně Brusle, Barvínkovo čarování
 • dodržovat pravidla při pohybových hrách
 • umět vyhledávat v encyklopediích, zacházet s knihou
 • pohotově reagovat na zvukový i vizuální signál
 • pohybovat se při hudbě - rychle x pomalu, hudebně pohybová improvizace
 • zvládnout samostatně oblékání
 • umět udržovat brusle v pořádku
 • zvládnout složit obrázek z částí
 • orientovat se v prostoru se zavázanýma očima podle slovních pokynů
 • osvojit si sportovní chování - umět vyhrávat, ale i prohrávat
 • být ohleduplný ke kamarádům, pomáhat si, spolupracovat v týmu
 • dodržovat bezpečnost při sportu
Nabízené činnosti:
 • kreslení, vybarvování, lepení, stříhání
 • vyhledávání v knihách a časopisech
 • foukání do vatové koule - strefování se do branky
 • pohybové hry - stejné ve třídě i na ledu
 • poslech státní hymny, písně Grónská zem
 • hudebně pohybová improvizace
 • skládání vlajky ČR z jejích jednotlivých částí
 • oblékání hokejisty
 • sledování krasobruslení a hokeje na videu
 • práce s básní a následný nácvik
 • pečování o brusle
 • vázání uzlů
 • GZ obloučky - pleteme šálu
 • pokusy - zjišťování vlastností sněhu a ledu
 • paměťová hra - co sis zapamatoval
 • verbální komunikace - KK, rozhovor
 • orientace v prostoru se zavázanýma očima (podle slovních pokynů najít část obrázku - následné složení celku)
 • cviky na udržení rovnováhy
 • obkreslování čáry
 • vyhledávání rozdílu mezi obrázky nebo dvou stejných obrázků
 • chůze po laně
 • výroba dresu - masky
 • pohybová cvičení - podávání puku nad hlavou, pod nohama
 • podlézání a přelézání překážek
 • slalom
Rizika
 • omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech
 • nerespektování rozdílných tělesných předpokladů a pohybových možností jednotlivých dětí
 • neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte
 • omezování spontánních pohybových aktivit
 • málo rozmanitá či jednostranná nabídka pohybových aktivit
 • nepřiměřené nároky na dítě (časté negativní hodnocení)
 • nedostatečné uznání a oceňování úsilí či úspěchu dítěte
 • jednotvárná, málo rozmanitá nabídka činností
Příprava

1. Příprava na suchu:

„Čaruji, čaruji, pastelkou maluji
za každou barvičku, vykouzlím hrazdičku"

 • kreslení pastelek, vybarvení = označení pro výběr družstva, pracovní sešit
 • seznámení s bezpečností na ledu - poslech z „ Kouzelné knihy"
 • PH Pastelková štafeta

Led:

 • rozdělení do družstev podle pastelek
 • seznámení s brázdičkami, úchopem a držením, chůze po ledě, pády a zvedání, rozbruslení, jízda vpřed, honička
 • PH Pastelková štafeta

„ Čáry máry v knížce hned, hledám brusle, sníh a led."

2. Příprava na suchu:

 • vybarvování pastelkového semaforu do pracovního sešitu
 • vyhledávání sportů na ledu v encyklopediích a v časopisech (dopis od Barvínka)
 • stavění zimního stadionu z kostek, foukání do vatové kuličky, trefování do branky
 • PH Pastelkový semafor (reakce na zrakový signál)

Led:

 • opakování z minulé hodiny - chůze okolo stadionu, chůze s hokejovou holí, volný pohyb, koloběžka po P i L noze
 • jízda okolo stadionu, jízda s hokejkou, jízda ve dvojicích, tahání se ve dvojicích nebo tlačení kamaráda, koloběžka (jízda vpřed po jedné brusli - odraz druhou nohou)
 • PH Pastelkový semafor

3. Příprava na suchu

 • nácvik třetí sloky básně
 • vybarvování znaku ČR do pracovního sešitu
 • seznamování se se státními symboly - vybarvení vlajky, co je reprezentace
 • poslech hymny
 • nalepování - obléknutí postavy do národního hokejového dresu a výstroje
 • PH Na hokejistu, slalom s míčkem

Led:

 • procvičování z minulé hodiny - chůze po ledě, vstávání, podřepy, koloběžka, pokus o skluz
 • jízda, poskoky, obraty na místě, zatáčení
 • PH Na hokejistu

4. Příprava na suchu

 • nácvik čtvrté sloky básně
 • hledání rozdílů na obrázku - pracovní sešit
 • shlédnutí krasobruslení na videu
 • pohybová improvizace na píseň Grónská zem v sukýnkách a vestičkách
 • shlédnutí hokejové ukázky na videu
 • trefujeme se míčkem do branky
 • PH Na Eskymáky

Led

 • opakování - stoj na jedné noze, tahání ve dvojicích, volné bruslení
 • podjíždění brázdiček, „vlnky" (jízda vpřed - souběžný pohyb nohou), tzv. „buřtíky" (jízda vpřed - pohyb kolen od sebe a k sobě), volné bruslení
 • PH „ Na Eskymáky"

5. Příprava na suchu

 • nácvik páté sloky básně
 • soutěžení v oblékání
 • seznámení s písní Grónská zem
 • seznámení s péčí o brusle
 • PH Na sochy

Led

 • procvičování jízdy se skluzem
 • koloběžka (jízda vpřed po jedné brusli - odraz druhou nohou)
 • zdokonalování koordinace - slalom, přetlačování, podjíždění hrazdiček
 • hry na ledu - bez brázdiček
 • PH Na sochy

6. Příprava na suchu

 • nácvik šesté sloky básně
 • vyhledávání rozdílů na obrázku (Na kluzišti)
 • seznamování s vlastnostmi ledu a sněhu formou pokusů, tání, tuhnutí, barvení sněhu
 • PH Na Barvínka, cvičíme a losujeme pět cviků z klobouku

Led

 • procvičování jednotlivých prvků na ledě - jízda po čáře, jízda v podřepu, slalom, buřtíky, zatáčení
 • procvičování koordinace - sbírání předmětů z ledu, jízda za vedoucím dítětem, volné bruslení
 • PH Na Barvínka

7. Příprava na suchu:

 • nácvik sedmé sloky básně
 • procvičování paměti - „zakresli do tašky, co sis zapamatoval"
 • procvičování běhu a orientace v prostoru podle symbolů - překážková dráha
 • KK Co se mi na bruslení líbí a co ne

Led:

 • bruslení na přání, hry na ledu na přání
 • PH Překážková dráha

8. Příprava na suchu

 • nácvik osmé sloky básně
 • skládání vlajky ČR z částí, vybarvení, nalepení do pracovního sešitu
 • vyhledávání částí obrázku po třídě se zavázanýma očima, podle slovních pokynů - složení obrázku
 • popisování obrázku
 • PH Vytlačovaná

Led

 • jízda po kruhu, jízda za vedoucím dítětem, tahání kamaráda, tlačení
 • jízda vpřed, jízda vzad, štafeta
 • PH Vytlačovaná z kruhu (vysvětlování pojmu diskvalifikace)

9. Příprava na suchu:

 • nácvik deváté sloky básně
 • obtahování osmičky, vybarvení obrázku
 • cviky na udržení rovnováhy (chůze po laně, stoj na 1 noze, chůze po zvýšené rovině, šikmé ploše)
 • PH Na mráz

Led:

 • pohybová hra - jedno dítě dělá Barvínka a říká: „ Čaruji, čaruji osmičku, kostičku, kolečko, jedničku", ostatní jedou po vyčarovaném tvaru, vyznačeném pastelkami, výměna Barvínka
 • volné bruslení
 • házení a sbírání míčků
 • PH Na mráz

10. Příprava na suchu

 • nácvik desáté sloky básně
 • koláž z obrázků vystříhaných z časopisů do pracovního sešitu
 • nácvik básně Brusle
 • dvě stejné brusle - vyhledávání na obrázku
 • procvičování chůze po přímce
 • PH „ Rukavičková (obdoba PH Na Palečka a na obra)

Led:

 • procvičování povinných cviků - jízda po přímce, jízda vpřed, jízda vpřed s obraty, jízda vzad
 • hry na ledu
 • PH Rukavičková

11. Příprava na suchu:

 • nácvik jedenácté sloky básně
 • vyhledávání pěti rozdílů mezi obrázky
 • výroba dresu na karneval
 • PH Na masky

Led:

 • karnevalový rej - honění
 • jízda po obvodu stadionu libovolnou technikou
 • PH - Rybičky, Na vlka a ovečky, Na masky

12. Příprava na suchu:

 • nácvik dvanácté sloky básně
 • vyhledávání cesty - puk do branky
 • procvičování koordinace a spolupráce - cvičení dvou družstev, podávání puku nad hlavou, pod nohama, podlézání pod hokejkou
 • vyhodnocení soutěže - medaile, vztyčení vlajky, poslech hymny, stupně vítězů

Led:

 • rozbruslení
 • hokejový zápas dvou týmů
 • hry na ledě, medaile, fotografování
 • báseň Barvínkovo čarování
Barvínkovo čarování

Čaruji, čaruji, pastelkou maluji,
za každou barvičku, vykouzlím hrazdičku.

Čáry máry v knížce hned,
hledám brusle, sníh a led.

Ať jsi Jágr nebo Hašek,
pro Čechy jsi zlato naše.

Jedna věc je jistá, budu hokejista.
Jásá celý stadión, bude ze mě šampión.

Ten, kdo střapce přivazuje na okraje šály,
pro toho má náš Barvínek plný klobouk chvály.

Abraka dabraka, sněhová oblaka.
Taje sníh a taje led, pokus budem provádět.

Hokus pokus, kdo ví hned, co jsem schoval na zádech.
Brankář zvládne hladce, co musí mít v tašce.

Skládám, skládám obrázky, vyčaruji ukázky.
Hokej, krasobruslení, to je naše znamení.

Čaruji, čaruji, osmičku maluji.
Za ní hned kostičku pro správnou brusličku.

Zaklínám brusličky na chvíli,
aby nás básničku učily.

Čáry máry fuk, na ledě je kluk.
Veze svojí holčičku, nepostojí chviličku.

Čarování není k mání, brusle máme velmi rádi.
Každý správný kluk obdivuje puk,

Každá správná holčička na ledě je jednička.

Literatura a použité zdroje

[1] – Příručka mladých svišťů. Praha : Egmont , 1999. ISBN 80-7186-197-9.
[2] – HRÁZSKÁ, G. Krasobruslení. Praha : Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-0984-8.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Kamila Novotná

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

3 měsíce 1 x za dva týdny příprava na suchu (1 hodina) 1 x za dva týdny bruslení na ledu (1 hodina) * brázdičky * chrániče * helmy * brusle * pracovní sešity * pastelky * značky * encyklopedie a časopisy * video a kazety * šály * puky * hokejky * míčky * semafor a barvy * národní symboly * vlajky * sukýnky * vestičky * obrázek hokejisty a výstroj * kouzelnický klobouk a hůlka * obrázek se symboly technik * lahvičky na pokusy - 3 různé objemy * taška * puzzle * lano * lavička * Polykarpova stavebnice