Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Příbuzné obory mohou čerpat ze společných odborných základů
Odborný článek

Příbuzné obory mohou čerpat ze společných odborných základů

23. 10. 2019 Odborné vzdělávání
Autor
Aneta Vencovská
Spoluautor
Taťána Vencovská

Anotace

Řada oborů vzdělání je založena na podobných, či dokonce stejných odborných předpokladech. Tohoto poznatku lze využít při modernizování vzdělávacích programů středních odborných škol a v budoucnu také při tvorbě rámcových vzdělávacích programů, a to prostřednictvím tzv. společných odborných základů.

Řada oborů vzdělání je založena na podobných, či dokonce stejných odborných předpokladech. Tohoto poznatku lze využít při modernizování vzdělávacích programů a v budoucnu také při tvorbě rámcových vzdělávacích programů.

Pro rámcové vzdělávací programy (RVP) založené na podobných odborných základech byl v Národním ústavu pro vzdělávání vytvořen návrh tzv. společných odborných základů, a to pro obory začleněné do projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který koncept rozpracoval do současné podoby. Společné odborné základy zahrnují požadavky na výsledky učení žáků napříč obory vzdělání, které sdílejí určité prvky.

Při zpracování společných odborných základů hledali pracovníci projektu MOV průniky mezi obory vzdělání v jednotlivých skupinách oborů i napříč skupinami oborů. Ukázalo se, že u technických oborů lze najít obecnější kompetence, které je možné vymezit formou výsledků učení a vytvářet z nich různě kombinovatelné společné moduly využitelné v technických oborech vzdělání. Kromě tohoto společného odborného základu pro technické obory ale především vznikla celá řada konkrétnějších společných odborných základů pro (technické i netechnické) obory vzdělání.

Autor díla: kol. autorů


Schéma dílčích společných odborných základů je členěno do dvou vzájemně provázaných úrovní. V první úrovni (vlevo) jsou vymezeny společné odborné základy pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání. Výjimkou je společný odborný základ automobilní, v němž jsou zařazeny příbuzné obory ze skupin oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika a 39 Speciální a interdisciplinární obory. U těchto oborů se totiž podařilo najít společné odborné jádro a ukázalo se jako smysluplné vytvářet pro ně společné vzdělávací moduly. Další výjimkou je společný odborný základ ekonomický, do něhož byly podle kritéria příbuznosti zařazeny obory ze skupin 63 Ekonomika a administrativa a 66 Obchod.

Pro obory ze skupin 18 Informatické obory, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 29 Potravinářství a potravinářská chemie, 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie a 65 Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch byly rozpracovány společné základy pouze v této první úrovni.

V některých skupinách oborů vzdělání jsou ale zařazeny hodně odlišné a nesourodé obory vzdělání, jejichž oborové odlišnosti nelze ve společných odborných základech dostatečně popsat. Proto vedle společných odborných základů první úrovně vznikla také druhá úroveň odborných základů (vpravo) pro příbuzné obory dané skupiny oborů vzdělání, které vznikly průnikem jejich výsledků učení.

Materiál Společné odborné základy pro obory začleněné do projektu MOV bude prezentován na odborných informačních seminářích pro školy od podzimu 2019.

Pokud Vás problematika zaujala, rádi od Vás přijmeme podněty a názory, které pomohou dospět k odbornému konsenzu. Své podněty můžete směrovat na adresu mov@nuv.cz.

Literatura a použité zdroje

[1] – Společné odborné základy pro obory začleněné do projektu MOV. 2019. [cit. 2019-7-23]. Dostupný z WWW: [http://www.nuv.cz/file/4203/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.