Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Gramotnosti v předškolním vzdělávání
Odborný článek

Gramotnosti v předškolním vzdělávání

5. 6. 2019 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Hana Splavcová

Anotace

Stejně jako vzdělávací oblasti, tak i gramotnosti se přirozeně prolínají. Naším cílem je pomoci učitelům v mateřské škole, aby to, co směrem k rozvíjení gramotností u dětí obvykle dělají, také uviděli a pojmenovali. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

Projekt PPUČ se věnuje rozvoji čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí a žáků. Moderní pojetí gramotností směřuje k praktickému využití získaných znalostí, dovedností a postojů v běžném životě. Našim cílem je pomoci učitelkám v mateřské škole, aby to, co směrem k rozvoji gramotností dětí obvykle dělají, uměly také uvidět, pojmenovat, cíleně plánovat a vyhodnocovat. Hlavním předmětem zájmu učitele by mělo být, co daná činnost konkrétně dítě naučí, kam ho posune, jak se změní jeho postoje ke světu.

V předškolním vzdělávání se v jednotlivých činnostech i tematických projektech gramotnosti prolínají stejně jako vzdělávací oblasti z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV). Přestože nejsou gramotnosti v RVP PV přímo vyjádřeny, najdeme ve vzdělávací nabídce mnoho příležitostí k jejich rozvoji. V každé činnosti se obvykle skrývá potenciál k propojení několika gramotností.

V následujících příspěvcích nabízíme inspiraci pro Vaši práci v oblasti rozvoje gramotností dětí na konkrétních příkladech.

Další zajímavosti najdete v blogových příspěvcích, webinářích a dalších výstupech projektu.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Hana Splavcová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.