Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky, čtenářská dílna
Odborný článek

Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky, čtenářská dílna

5. 12. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Marcela Svejkovská

Anotace

Tato čtenářská dílna pracuje s životními příběhy několika výjimečných žen. Žáci by si na jejím základě mohli uvědomit, že život každému přináší nepřeberné možnosti uplatnění. A i když máme odlišné „startovací podmínky“, je důležité mít sny a snažit se je uskutečňovat. I přes „nepřízeň osudu“ (a možná i jí navzdory).

Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky, Ellena Favilli, Francesca Cavallo

FAVILLI, Elena a Francesca CAVALLO. Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky. Přeložila Alžběta FRANKOVÁ, přeložil Kryštof HEROLD. V Praze: Albatros, 2018. ISBN 978-80-00-05046-1.

Časová dotace: 1 až 2 vyučovací hodiny (podle zvolené délky pak vybrat počet příběhů)

1. Příprava dílny:

Kniha přináší celkem stovku příběhů výjimečných žen. Učitel si vybere deset až patnáct z nich, nakopíruje portréty žen (každý z nich malovala jiná výtvarnice), tyto nalepí na velkou plachtu papíru, jednotlivé obrázky dostatečně daleko od sebe – aby kolem každého byl prostor.

Připravíme několik různobarevných fixů.

Každý příběh je jen na jednu stranu A4, nakopírujeme alespoň třikrát (podle celkového počtu žáků ve třídě a jejich obvyklého tempa…).

2. Zadání úkolů žákům:

Učitel vyzve žáky, aby si postupně pročítali příběhy. Po přečtení každého pak na plachtu papíru k portrétu dané ženy napíší otázku, na kterou by se jí chtěli zeptat. Nebo vzkaz. Každý pracuje podle svého tempa, počet přečtených příběhů se tedy bude odlišovat.

3. Práce s otázkami:

Všichni se rozesadí kolem papíru zaplněného otázkami. Učitel vyzve žáky, aby si vybrali jeden z příběhů, který je nejvíce zaujal, a ostatním řekli, proč právě tento. Pak nahlas přečteme otázky u jednotlivých portrétů. Nakonec si můžeme zahrát fiktivní interview – dobrovolník se stane jednou z vybraných žen, druhý dobrovolník se jako novinář ptá.

4. Závěr dílny:

Za určený čas k několika portrétům dopíší 2 až 3 klíčová slova. Znovu si sednou do kroužku, učitel bude postupně jmenovat vybrané ženy a žáci budou (bez skákání si do řeči) říkat svá klíčová slova.

Zkušenosti s realizací:

Tuto dílnu jsem absolvovala v několika třídách (primě, sekundě a kvartě víceletého gymnázia), v každé z nich probíhala trochu odlišně, pokaždé ale žáci pracovali s velkým zaujetím, vybranými příběhy byli fascinováni.

A na co se ptali?

Amelia Earhart, letkyně (1897–1937), str. 26

Jaká byla cesta přes Atlantik?

Bylo těžké se odhodlat k cestě kolem světa?

Proč jste svoje letadlo pojmenovala zrovna „Kanárek“?

Bylo těžké na letadlo našetřit?

Jaký je to pocit odvahy?

Byla jste před odletem nervózní?

Chutnal vám ten džus?

Cora Coralina, básnířka a pekařka (1889–1985), str. 52

Co vás na psaní bavilo?

Štvalo vás, že vás rodiče nechtěli pustit do školy?

Byla jste naštvaná, že vám rodiče zakazovali knihy?

Povzbuzovali vás rodiče někdy?

Měly větší cenu dorty nebo básně?

Jaké druhy dortů jste pekla nejraději?

Proč jste se vrátila na most?

Astrid Lindgren, spisovatelka (1907–2002), str. 40

Nudila jste se někdy?

Přála jste si prožít svůj život právě takhle?

Kolik jste měla sourozenců?

V kolika letech jste napsala Pipi Dlouhou punčochu?

Když jsi psala Pipi, inspirovala ses svým dětstvím?

Coco Chanel, módní návrhářka (1883–1971), str. 50

Měla jste radši zpěv nebo šití?

Znala jste někoho, kdo vás měl doopravdy rád?

Proč jste nezůstala u zpěvu?

Byla jste celý život šťastná?

Jaké byly vaše nejdražší šaty?

Nechtěla jste být jeptiškou?

Ann Makosinski, vynálezkyně (nar. 1997), str. 30

Tu elektřinu jste pak opravili?

Co tě ve škole nejvíce bavilo za předmět?

Podporovali vás ostatní?

Amna al Haddad, vzpěračka (nar. 1989), str. 28

Bylo těžké ustát narážky na tloušťku?

V kolika letech jste začala běhat a posilovat?

Jaká byla největší váha, co jsi kdy zvedla?

Anne, Emily a Charlotte Brontë, spisovatelky (19. stol.), str. 34

Kolik vám bylo, když jste vydaly své první knihy?

Byly jste z chudé rodiny?

Čím jste se inspirovaly?

O čem vaše knihy byly?

Co vás vedlo k psaní?

Co na to anglický básník?

Rozhádaly jste se někdy?

 
 
 
 


 

 

Literatura a použité zdroje

[1] – Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky. Praha : Albatros, 2018. 224 s. ISBN 978-80-00-05046-1.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Marcela Svejkovská

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
5. 12. 2019
Opravdu velmi zajímavé a inspirativní. Žáky vede k aktivnímu zapojení do poznávání. Ve variaci možné použít i pro žáky nižších nebo i vyšších ročníků. Doporučuji k publikování a přečtení všem učitelům, kteří hledají vhodné strategie pro rozvoj čtenářské gramotnosti a řešení problémů. Oceňuji také uvedení vlastních zkušeností s realizací a podnětné fotografie.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence občanské
  • "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální