Odborný článek

Šnečí závody

20. 1. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Veronika Lorgerová

Anotace

Šnečí závody se dají využít jako skvělá pohybová aktivita. Vytvořila jsem tedy lekci, kde využijeme výtvarnou, tělovýchovnou a dramatickou výchovu.

Cíl

Cílem je zažít si pana šneka či paní šnekovou všemi smysly. Dozvědět se o nich něco nového, rozhýbat se ze šnečí rychlosti při štafetových hrách a všechno projít hravou formou.

Šnečí závody

Lekci jako každou jinou musíme započít motivací na dané téma. Na toto téma je nejlepší procházka přímo do přírody za opravdovými šneky. 

Nejlepší je samozřejmě les, když jej však nemáme v blízkosti, mohla by stačit zahrada či park. Děti necháme rozptýlit se po prostoru a hledáme, dokud každý nenajde alespoň dvě šnečí ulity. Posbírané ulity vložíme do krabičky zabalené do ubrousku, aby se neponičily.

VV chvilka

Malování ulit 

Prvním úkolem bude najít co nejvíce opuštěných šnečích ulit v dobrém stavu. Ty potom samozřejmě vrátíme zpátky do přírody, avšak v barevnějším stylu.

Necháme si je na práci ve třídě – budeme na ně malovat temperovými barvami. Každý si svou ulitu či ulity namaluje, jak bude chtít. S dětmi poté vytvoříme galerii a povíme si, kdo má nejbarevnější, nejveselejší, která nejvíce splyne s přírodou a podobně.

Pro menší děti si nachystáme omalovánky ulit – ty vybarví stejně jako starší děti ulity.

Během malování dětem můžeme povědět zajímavosti a při tom se jich i zeptat na základní informace o šnecích.

info:
Jak je šnek velký/dlouhý? – Asi 10 cm.
Má dva páry tykadel, k čemu slouží? – Delší pár jsou oči a ten druhý je orgán čichu a hmatu.
Svalnatá noha, která slouží k pohybu, vylučuje co? – Hlen, sliz, který zůstává za ním.
Čím se živí? – Rostlinami, zelím apod., denně zkonzumuje tolik potravy, kolik sám váží.
Kolika let, měsíců či dní se dožívá? – 5 až 7 let.
V některých zemích je to pochoutka, někde zase pořádají hlemýždí závody, které si dnes taky vyzkoušíme.

DV chvilka 

Pohádku můžeme dětem povědět již při malování nebo při hodnocení ulit.

BYLO NEBYLO, kdysi, velmi dávno, nebyli šneci vůbec pomalí. Byli rychlí, a to tak, že mezi sebou závodili. Slizomilovi to opravdu šlo, skoro pokaždé vyhrál. Jednou se zase konal jeden takový závod. Přihlásila se spousta šneků, mezi nimi i vážený Slizomil. Závod odstartoval a Slizomil, jako vždy, vedl. Ale pak ho najednou předběhl Rychlonožka, tak byl druhý, pak třetí a nakonec se plazil zmožený do cíle mezi posledními. Vlastně úplně poslední. Rozhodčí se ho ptal, co se děje. Unavený Slizomil mu odpověděl, že on závodí v pomalosti. Žádný šnek nechtěl prohrát, a tak všichni zpomalili a závodili v pomalosti. A jde jim to tak dobře, že závodí dodnes.

ZDROJ: http://www.pepikuv-sneci-svet.estranky.cz/clanky/zabava/sneci-pohadka.html

Hádanky by neměly chybět u žádného tématu. Můžeme je použít na začátku lekce, kdy děti díky hádance uhádnou, o čem lekce tentokrát bude.

-> Neutíká, nezakluše, pomalu se loudá. Na zádech mu místo nůše, sedí celá bouda.

autor: Jiří Žáček 

HRA Role
Nachystáme si kartičky a každé z dětí si vybere jednu kartičku, na které bude napsáno, jakého šneka mají předvést. Společně poté vytvoří partu šneků po 4 členech a vymyslí příběh, který poté dramaticky ztvární.

kartičky viz příloha

Brainstorming
Sesedneme si do kruhu a vymýšlíme na téma šnek jedno slovo za druhým. Učitel začíná, řekne slovo šnek a děti jeden po druhém reagují okamžitě na slovo, které slyšely jako poslední.

Touto metodou můžeme dojít k zajímavým slovům a děti u toho vystřelují rychlostí blesku svoji slovní zásobu.

Pantomimický překlad
Pokud máme ve skupině šikovné děti starší 7 let, můžeme vyzkoušet tuto dramatickou metodu. Děti si opět mohou losovat šnečí vlastnosti (viz příloha kartičky) nebo můžeme vymyslet krátké příběhy, které jedno dítě předvádí pomocí pantomimy – tedy beze slov, pouze rukama nohama, a druhé dítě překládá = popisuje, co první dítě předvádí. Snaží se sesynchronizovat co nejlépe, aby vznikl příběh co nejpodobnější tomu, co si první dítě vylosovalo a předvádí.

Dokud to učitel nezastaví, děti pokračují, dokud překlad není totožný s napsaným krátkým příběhem.

Inzerát
Děti dostanou za úkol napsat inzerát – prodám svého šneka. V tomto inzerátu jej co nejlépe a nejbarvitěji popíší, mohou do něj zanést i trochu humoru. Zkrátka mají za úkol vytvořit co nejlepší inzerát na prodej svého mazlíčka šneka. Nakonec připojí „fotografii“ – nakreslí svého šneka vedle textového inzerátu.

TV chvilka
Štafetové hry
 

warm up – hra

Můžeme zde zařadit jakoukoli pohybovou hru a pouze ji pozměnit na šnečí záležitost. Například můžeme jako zahřívačku zvolit „chytanou“, ale s tím rozdílem, že se bude chytat v co nejpomalejším pohybu. Děti mohou tzv. utíkat jako ve zpomaleném filmu – kdo umí větší kroky, dokáže utéct, kdo dělá malé kroky, má velkou šanci, že ho chytač šneků chytí. 

rozcvička s gymbally – viz příloha

hlavní část – štafeta
Děti rozdělíme do 4 družstev. Ujasníme si pravidla – startování na písknutí, děti si předávají štafetu plácnutím, popřípadě míčem (po plácnutí prvního hráče vybíhá další hráč), vítězné družstvo získává 4 body a postupně další o bod méně.

1. Na začátku všichni leží na zádech těsně vedle sebe a tvoří tzv. ležící řadu. První leží před startovní čarou. Na startovní povel se poslední zvedne, běží kolem své ležící řady a lehne si těsně vedle prvního směrem k cílové čáře. Jen dolehne, předá štafetu sousedícímu spoluhráči a ta poté putuje až na konec ležícího zástupu. Poté vybíhá se štafetou další hráč a běží si lehnout dopředu směrem k cíli, opět těsně vedle hráče na začátku řady. Takto postupuje družstvo do té doby, dokud si poslední lehne na cílovou čáru. Pro zpestření nebo ztížení hry můžeme měnit způsob přebíhání – běh pozadu, běh po čtyřech, cval stranou apod.

2. Běh k metě a zpět – po jednom, ve dvojicích spojenými kotníky – zástup.
3. Start z lehu na břiše – běh k metě a zpět – zástup.
4. „Blbouni“ – chytnou si nos a druhou rukou prostrčí první ruku, která drží nos (chobot) – otočí se 3x kolem své osy, pustí si nos a běží k metě – zástup.
5. Lezení ve vzporu vzadu s míčem na břiše – šneci si nesou svou ulitu na břiše – zástup.
6. S míčem mezi koleny poskakováním až k metě – běh zpátky s míčem v ruce – zástup.
7. Hod medicinbalem (líným míčem) co nejdál, jakmile míč dopadne, běží k němu a pokračují, dokud jej nedohodí do cíle – zpět běží s míčem v ruce – zástup.
8. Běh – plazení se přes žíněnku (šnek se plazí bahnem) – běh – plazení se přes žíněnku – běh a dotknutí se zdi – běh na zpět okolo žíněnek a zástup.
9. Běh k lavičce – leh na břiše na lavičku a přitahujeme se (šnek bez ulity se platí po zábradlí), na konci se dotkneme bradou konce lavičky – kotoul vpřed – dotknutí se mety – běh zpět – zástup.
10. Všichni si lehnou na záda (břicho, podle schopností dětí) vedle sebe jako při první štafetě – vytvoří most z lehu na zádech (břiše) – poslední se zvedne a podlézá všechny – na konci udělá most, předá tak pomyslnou štafetu poslednímu, který to samé zopakuje – pokračují, dokud se nedostanou k metě.

závěrečná část
- uvolnění, protažení
- společně spočítáme dosažené body jednotlivých družstev, vítěz si zaslouží potlesk
- společně se vydýcháme a protáhneme s obrázkem šneka, který si děti předtím nakreslí

-> sed skrčmo, ruce drží nohy u těla „kolébka“ – zhoupnout se zpět do sedu 5x
-> leh střídavě, přitahujeme pravou a levou nohu k hrudníku, výdrž 5 s a opakovat 6x
-> sed a propínat a protahovat špičky
-> sed zkřižmo skrčný, dlaně na ramena (skrčit připažmo) – úklony hlavy vpravo a vlevo 5x

Reflexe

Děti mají rády zvířátka, proto tato lekce proběhla s úsměvem a radostí. Naučily se nové poznatky o šnekovi a parádně ozdobily jejich domečky.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
573.24 kB
PDF
rozcvička
pdf
44.92 kB
PDF
šneci – vlastnosti

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Veronika Lorgerová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
20. 1. 2020
Pěkný aplikační článek, který v praxi může být použitelný. Motivace či přímo práce s přírodninami a se zvířátky bývá žáky kladně přijímána. Možná bych doporučila použití spíše na 1. stupni ZŠ. Článek ale může učitelům posloužit alespoň jako inspirace.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Školní třída