Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Významná výročí v roce 2019 – výchova ke zdraví: Volkswagen Maraton Praha
Odborný článek

Významná výročí v roce 2019 – výchova ke zdraví: Volkswagen Maraton Praha

17. 7. 2019 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Jitka Tůmová

Anotace

Desítky a stovky běžců, které potkáváme ve Stromovce, Letné a dalších parcích? Jaký je jejich běžecký příběh? O čem přemýšlí? Co se asi honilo hlavami běžců, kteří se roku 1995 zúčastnili prvního ročníku Pražského mezinárodního maratonu (Prague International Marathon – PIM)? Na start se tehdy postavilo 958 (podle jiných pramenů 519) účastníků. Kolik běžců se postavilo na start 5. 5. 2019, kdy se běžel jeho 25. ročník?

Pražský mezinárodní maraton byl první akcí tohoto druhu pořádanou společností Prague International Marathon, spol. s.r.o. Za 25 let přidala tato společnost do své nabídky dalších osm akcí – 1/2maraton v Praze, Karlových Varech, Českých Budějovicích, Olomouci a Ústi and Labem, Pražskou štafetu, Grand Prix Praha a Liberec Nature Run. Do seriálu RunCzech přibyli i dvě akce pořádané mimo území české republiky – „Napoli City Half Marathon“ a „Sorrento Positano“.

RunCzech není jediným běžeckým seriálem. Dalším, neméně oblíbeným je RunTour s obdobným počtem akcí a maraton, 1/2maraton, běh na deset či pět kilometrů pořádají i jednotlivá města. V případě seriálů RunCzech a RunTour se většinou nejedná o jeden závod, ale o celou řadu závodů určených pro všechny věkové kategorie včetně nejmenších dětí. Počet účastníků těchto doprovodných akcí většinou významně převyšuje počet účastníků hlavních běžeckých kategorií. Například v případě 1. ročníku PIM se doprovodných akcí zúčastnilo asi 15 000 běžců.

Nárůst počtu akcí a nárůst počtu účastníku ukazuje, že běh je fenoménem doby, a to nejen v České republice, ale i celosvětově. Světově proslulé jsou maratony v Bostonu, New Yorku, Berlíně, Chicagu, Tokiu a Londýně, u kterých počet účastníků většinou několikanásobně převyšuje počet účastníků PIM. Běh se tak stává součástí života velkoměst.

Běh se stal fenoménem doby pro svoji jednoduchost, dostupnost a krásu. Zanedbatelné není ani to, že běh patří k nejlevnějším sportům. Mimo to, pro běh platí mnohem více heslo, že důležité není vyhrát, ale zúčastnit se. Pro mnohé se stává součástí životního stylu, způsobem, jak se odreagovat či řešit životní problémy. Tisíce běžců na startu běžeckých závodů reprezentuje tisíce důvodů a tisíce příběhů. Kolik je těch, kteří si někde na trati pomyslí „už nikdy“, a večer po skončení závodu se hlásí na další. Běh je výzvou, kterou přijímáme, a která vyžaduje jak fyzické, tak duševní schopnosti.

O vlivu běhu na fyzické a duševní zdraví existuje nespočet studií. Aktivní tělesný pohyb posiluje srdce a krevní oběh, s tím je spojeno i snížení klidového srdečního tepu, a člověk tak zvyšuješ schopnost snášet větší zátěž. Nadto člověk lépe spí hlubším spánkem a spánkem se lépe zotaví. Běhání může rovněž přispět k prodloužení „mládí“ do pozdního věku a k prodloužení života.

Vedle zlepšení fyzické kondice má běh příznivý vliv i na duševní schopnosti. Pohybová aktivita zlepšuje dlouhodobou koncentraci a vede ke zrychlení mentálních reakcí. Některé studie uvádějí, že zdatnější běžci mají komplexnější myšlení a jsou houževnatější při řešení složitých a dlouhodobých duševních úkolů.

Zanedbatelné nejsou ani ekonomické aspekty běhu. Seriály RunCzech a RunTour přivádí do jednotlivých měst České republiky tisíce jak tuzemských, tak zahraničních návštěvníků. Tím aktivně přispívají k propagaci České republiky jako turistické destinace a nabízí trochu víc, než notoricky známou Prahu a Český Krumlov. Mnoho měst a regiónů si tento aspekt uvědomuje a závody využívá k propagaci dalších aktivit v daném regionu, většinou s důrazem na zdravý životní styl. Jednotlivé závody jsou i zajímavou příležitostí pro firmy. Mohou zde oslovit potenciální zákazníky a reklama tohoto typu bývá většinou účinnější a méně nákladná než neadresná reklama v televizi nebo prostřednictvím billboardů.

Z ekonomického hlediska nejsou nezajímavé ani publikace a časopisy, které se běhu věnují. Pro zájemce všech výkonnostních kategorií jsou dostupná tréninková centra, specializované obchody, webové stránky a v neposlední řadě i aplikace pro mobilní telefony, které umožňují sledovat vlastní výkon a porovnávat tento výkon s ostatními. Běh se tak spolu s dalšími aktivitami zdravého životního stylu pomalu stává zajímavým odvětvím ekonomiky.

Běh reprezentuje jednu z možností, jak aktivně strávit volný čas. Doba, ve které žijeme, ale nabízí mnoho způsobů, jak volný čas trávit pasivně. Je smutným faktem, že stejně jako roste počet běžců, roste i počet lidí s nadváhou. V současnosti trpí nadváhou a obezitou více než polovina populace. Důsledkem nezdravého životního stylu je nárůst závažných onemocnění. Jednoznačnou závislost lze vysledovat u diabetu typu II, ale zanedbatelný není ani nárůst nádorových onemocnění. Životní styl ovlivňuje i délku života „bez nemoci“. Ta navzdory kvalitní lékařské péči roste pomaleji než průměrná délka dožití. Očekává se, že v budoucnu bude tento rozdíl mnohem dramatičtější a některé scénáře počítají i s možností, že v horizontu třiceti až čtyřiceti let začne délku života „bez nemoci“ klesat. Ani zde nejsou ekonomické důsledky zanedbatelné.

Vraťme se ale zpět k prvnímu ročníku Pražského mezinárodního maratonu a k běžeckým seriálům RunCzech a RunTour. Nosným sloganem seriálu RunCzech je již řadu let „All runners are beautiful“, sloganem seriálu RunTour je „Má smysl běžet“. Obojí tak trochu připomíná jedno z hesel Emila Zátopka „Jestli chcete něco vyhrát, běžte 100 metrů. Jestli chcete něco zažít, běžte maraton.“

Oba seriály nabízejí nejen kvalitní běžecké trati, ale, a to je mnohem důležitější, propagují běh jako formu zdravého životního stylu a snaží se oslovit všechny věkové kategorie. Pokud nabídka zdravého životního stylu osloví nejmladší věkové kategorie a bude je dále doprovázet po celý jejich život, vyřešíme tak problémy, které v budoucnu mohou být neřešitelné.

V letošním roce stanulo na startu 1/2maratonu v Praze více než jedenáct tisíc běžců. Pohled na startovní pole při tomto počtu účastníků je úchvatný, ale i tak je to přibližně jedno procento obyvatel Prahy. Co asi dělalo zbylých 99 %. Asi nechceme, aby se na start jednoho závodu postavilo významně více účastníků, ale chceme, aby se mnohem více lidí hýbalo.

Propagace běhu či jiných způsobů zdravého životního stylu proto nesmí být ponechána na dvou organizacích a několika dobrovolnících v různých městech, ale měla by se stát organickou součástí školní výuky. Mimoškolské aktivity pořádané jak školami, tak sportovními organizacemi by pak měly zahrnovat samotný běh. Nosným heslem těchto aktivit by mělo být „Je důležité zúčastnit se“. Je proto důležité jít proti trendu doby, která upřednostňuje vítězství, a která přenáší vrcholový sport do stále mladších ročníků.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Jitka Tůmová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Významná výročí v roce 2019.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Článek pro obor:

Tělesná výchova 2. stupeň