Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Významná výročí v roce 2019 – cizí jazyky: rozvoj anglického jazyka v České republice
Odborný článek

Významná výročí v roce 2019 – cizí jazyky: rozvoj anglického jazyka v České republice

3. 6. 2019 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Jitka Tůmová

Anotace

Britské velvyslanectví zveřejnilo program aktivit, kterými chce připomenout sto let od svého otevření v Thunovském paláci v Praze.

V roce 1934 byla ve Velké Británii založena jedna z organizací, které mají významný podíl na jazykovém vzdělávání. Jedná se o kulturní institut, který podporuje a významně napomáhá výuce anglického jazyka v celém světě. V návaznosti na založení byly první zahraniční kanceláře otevřeny v roce 1938, což činí z British Council (dále jen „BC“) jednu z nejstarších organizací kulturních vztahů na světě.

Vznik BC spadá do období globální nestability, finanční nestability. Cílem bylo vytvořit organizaci, která by seznamovala zájemce s britskou filosofií, pohledem na svět a způsobem života. Organizaci, která by striktně nezávisela na aktuální polické situaci, a tím by byla schopna oslovovat lidi s různými politickými názory a vytvářela příznivý pohled na Velkou Británii.

Význam BC z hlediska jazykového vzdělávání je samozřejmě ve výuce a podpoře výuky anglického jazyka, ale BC má mnohem širší cíle a zájmy. Základem je práce s lidmi, mezilidské vztahy a vzájemná komunikace. Jádrem BC práce jsou vzájemné a efektivní vztahy: učit se od všech, s nimiž komunikujeme, a to vše s ohledem na rozvoj vytváření globálních občanů.

Svět je různorodé místo, a proto naše práce začíná tím, že každému dává šanci zúčastnit se. To znamená, že se s lidmi zachází s laskavostí a úctou. Nasloucháním a odpovědným způsobem jsme schopni odemknout potenciál a pomoci lidem být nejlepší, co mohou. Důraz je kladen na rozvoj nových myšlenek, inovativnost a kreativitu.

V současné době je BC mezinárodní organizací Spojeného království podporující mezikulturní spolupráci a příležitosti ve vzdělávání. Působí ve více než stovce zemí na šesti kontinentech. Česká republika je jednou ze zemí, kde má BC své zastoupení. BC v české republice propojuje britské a české školství tak, aby se obohatila oblast vzdělávání, posílila myšlenka globálního občanství a podpořila důvěra a porozumění. Součástí činnosti je dialog a mezinárodní partnerství mezi vzdělávacími institucemi.

V oblasti odborného vzdělávání činnost směřuje k tomu, aby vzdělávací a školicí systémy byly schopny se lépe přizpůsobit potřebám pracovního trhu i samotných studentů. V České republice spolupracuje BC s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a předními vzdělávacími institucemi v

Práce BC je provázána s Velvyslanectvím Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v Praze, které v  loňském roce, tedy v roce 2018, oslavilo 100 let od zahájení česko-britských diplomatických vztahů. O rok později, v roce 1919, si Velká Británie pronajala Thunovský palác a zřídila zde svoji legaci pro nově vzniklé Československo. Budovu v roce 1925 pak Londýn odkoupil a po válce se z legace stalo velvyslanectví.

Na oslavách 100 let od založení v Praze úzce obě instituce spolupracují a připravují řadu akcí, kterých se účastnit. Cílem je ukázat, jaké jsou současné anglo-české vztahy. Program #STOLET je výsledkem společného úsilí velvyslanectví a firem, které úspěšně podnikají v Česku, v Británii a jinde ve světě.

Vyhledat akce je možné zde: https://www.gov.uk/government/news/407350.cs.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Jitka Tůmová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Významná výročí v roce 2019.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Článek pro obor:

Cizí jazyk 2. stupeň