Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Rozvíjení digitální gramotnosti u dětí předškolního věku
Odborný článek

Rozvíjení digitální gramotnosti u dětí předškolního věku

23. 1. 2019 Předškolní vzdělávání
Autor
Jarmila Šebková
Spoluautor
Jiřina Šancová

Anotace

Článek popisuje zkušenosti s projektem Malá digitální univerzita (MDU), který byl realizovaný v mateřské škole s cílem rozvíjet digitální gramotnost dětí. Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Naše mateřská škola je výrazně zaměřena na environmentální výchovu. Pozornost zaměřujeme na ochranu přírody s akcentem na šetrné zacházení s přírodními zdroji. Pomocí pestré škály aktivit, které v mateřské škole realizujeme, zprostředkováváme dětem různé zážitky a prožitky vedoucí k radosti, spokojenosti a touze po poznání. Součástí vzdělávání je úzká spolupráce s rodiči, mateřskými školami, Základní praktickou školou v Říčanech, Muzeem Říčany, MAP, městskou knihovnou a celostátní sítí Mrkvička. Letos jsme obhájili titul Klubu ekologické výchovy – Škola udržitelného rozvoje (ŠUR) Středočeského kraje 1. stupně pro období 2018–2020. Pokračujeme v účasti na projektu Oborový mentoring v polytechnickém a přírodovědném vzdělávání, který pořádá Muzeum Říčany. A právě přes oblast polytechnického vzdělávání jsme se ve svých aktivitách dostali také k programům Malé technické univerzity (MTU) a Malé digitální univerzity (MDU) a stali jsme se jednou z pilotních škol pro ověřování programu MDU, která navazuje na úspěšnost partnerského projektu MTU, zaměřeného na polytechnické vzdělávání u dětí předškolního věku.

Malá digitální univerzita se pro nás stala vítaným zpestřením a ukázala nám, že digitální gramotnost lze u dětí rozvíjet i bez přímého použití tabletů nebo počítačů, což jsme uvítali. Koncept MDU spočívá v tom, že se děti formou prožitků, zábavně členěných her a úkolů dozvídají spoustu technologických informací a přes manipulativní činnosti vstřebávají nové poznatky. Všechny nové informace nasávají díky prožitku a hře tak, že se pro ně i abstraktní téma stává srozumitelným. Takovým příkladem byla například lekce o „Počítačové síti“. Lektorka MDU měla na zemi položenou čtvercovou síť, ve které se děti postupně učily základy programování podle jednoduchých povelů, kdy chodily po čtvercové síti podle pokynů a následně se naučily úkolovat i dřevěného robota Cubetta. Kromě digitální gramotnosti rozvíjí děti další kompetence a dovednosti, spolupracují ve skupinách, řeší kreativní i logické úkoly, rozvíjí představivost a tvůrčí myšlení.

Technologie jsou nedílnou součástí našeho světa, děti se s digitální technikou setkávají denně v běžném životě i v domácím prostředí jako pozorovatelé a také jako uživatelé. Ale díky programům MDU mají možnost hlouběji porozumět tomuto světu a rozvíjet tak svoji gramotnost. Například lekce „Datový expert“ je o pochopení přenosu dat a děti zde mohou porozumět tomu, jak se stane, že fotografie, kterou táta vyfotil svým mobilem, doputuje do mobilu babičky. Děti i my dospělí se těšíme na další lekce, které nám odhalí nová tajemství digitálního světa.

Jarmila Šebková
ředitelka MŠ U Slunečních hodin
členka pracovní skupiny MAP v OPR Říčany pro matematickou gramotnost 

 

Jiřina Šancová
učitelka MŠ U Slunečních hodin

Zkušenost s MDU hodnotím jako učitelka pozitivně. Děti činnosti baví, dozvídají se při nich zajímavé informace ze světa IT, při činnostech dokážou spolupracovat, nebojí se ptát a dávají najevo svůj další zájem. Ptají se nás, zda zase přijde Kubík na návštěvu, takto familiérně pojmenovaly robota Cubetto, na kterém se učily základy programování pomocí jednoduchých příkazů. S každou další lekcí je na dětech vidět obrovský posun, když už vědí, co je čeká, protože si pamatují informace z předchozích programů. Dávají najevo touhu po poznání. Atraktivní pro ně byla také práce s robotem, který pod jejich rukama ožívá. Jsem překvapena, jak snadno si děti díky názornému a prožitkovému způsobu jednotlivých činností zapamatovaly technické pojmy. Děti jsou v činnostech s lektorkou v aktivní interakci, zaplavují ji různými otázkami a mnohdy s ní vstupují i do diskuze.

Máme už i kladnou zpětnou vazbu od rodičů. Děti si domů odnášejí osvědčení o absolvovaném programu, které pomáhá rodičům objasnit, co jejich dítě ve školce dělalo, a mají tak možnost si o zážitcích dítěte popovídat i doma. Nedávno za námi přišel jeden tatínek, který byl nadšený z toho, jak si dokázal podrobně popovídat se svou pětiletou dcerou o své IT profesi. Autoři programu a lektorky si zaslouží velké ocenění za to, jak dokážou dětem zprostředkovat hravým a prožitkovým způsobem poměrně obtížné téma digitálního světa a nepotřebují k tomu ani tablet nebo PC apod. 

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Jarmila Šebková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

ICT gramotnost