Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > TechnoMet – on-line sbírka námětů pro technické činnosti žáků základních škol
Odborný článek

TechnoMet – on-line sbírka námětů pro technické činnosti žáků základních škol

11. 2. 2019 Základní vzdělávání
Autor
doc. Jiří Dostál Ph.D.

Anotace

Článek čtenáře seznamuje s on-line sbírkou námětů pro technické činnosti žáků základních škol v duchu přísloví „Dej mi přírodovědné, společenskovědní a humanitní vzdělání, budu znát, dej mi technické vzdělání, budu umět poznatky z různých oborů propojovat a v životě prakticky aplikovat“.

Technika a praktické činnosti jsou nedílnou součástí kurikula od úrovně mateřských škol až po základní vzdělávání. Smyslem je především rozvoj technického myšlení a tvořivosti, přičemž obojí je vhodně propojováno s rukodělnými aktivitami. To umožňuje žákům propojovat mozek, ruce a cit. Je nezbytné, aby moderní výuka 21. století poskytovala žákům dostatečný prostor pro objevování technických zájmů a přispívala k vyváženému formování jejich osobnosti jako celku prostřednictvím rozvoje motorických i tvořivých schopností a dovedností. Díky tomu se mladý člověk stává technicky gramotným – tuto gramotnost lze vnímat jako zásadní formu gramotnosti pro 21. století, srovnatelnou s matematickou, přírodovědnou, informační nebo čtenářskou gramotností.

Na podporu rozvoje technické gramotnosti vznikl tzv. TechnoMet, který představuje sbírkou metodických námětů na technické činnosti se žáky ve škole, zájmovém kroužku nebo dětmi doma. Primárně se zaměřujeme na aktivity pro děti a mládež ve věku od 6 do 14 let. Jedná se o živý a vyvíjející se koncept, který je Katedrou technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci neustále rozvíjen a jsou přidávány nové a nové náměty. TechnoMet se primárně zaměřuje na konstrukční činnosti, které jsou zábavné a u žáků ve zvýšené míře rozvíjí technickou představivost.

Začleňovány jsou takové inspirující výrobky, které lze vyrobit z dostupného materiálu (v nevysoké finanční hodnotě) a mnohdy i v běžně vybavené třídě (není nezbytná specializovaná dílna). Je stavěno na síle motivačního náboje, který pramení z toho, že se jedná o skutečné konstruování funkčních produktů, a že si je žáci na závěr odnesou domů. To je významným přínosem ve srovnání s prací se stavebnicí, kterou žáci po ukončení práce demontují a domů odcházejí bez výrobku.

Náměty TechnoMetu v podobě videometodik jsou dostupné zde.

Za účelem podpory technického vzdělávání na základních školách byla rovněž zřízena facebooková skupina Učitelé sobě – náměty pro výuku techniky a praktických činností na ZŠ“, která poskytuje dostatečný prostor pro diskuzi učitelů z praxe a sdílení dalších námětů a zkušeností z výuky.

Cenné náměty pro výuku též obsahuje sada publikací DIDATECH, která je volně ke stažení zde.

Autor je vedoucím katedry připravující učitele techniky, praktických činností a informatiky. Pracoviště pořádá kurzy DVPP, technické soutěže a tábory. V případě jakýchkoliv dotazů ho neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
doc. Jiří Dostál Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence pracovní
  • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence pracovní
  • přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence pracovní
  • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření